23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 150-429228
Offentliggjort
05.08.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Danmarks Radio

Offentligt EU-udbud af taxakørsel i DR (2021 - 2025)


Danmarks Radio

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Holger Haarløv
E-mail: hobe@dr.dk
Telefon: +45 28542264
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72eeb058-4bdc-4693-a28f-58f0cadce6ab/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Public Service medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af taxakørsel i DR (2021 - 2025)

Sagsnr.: 21/00450
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR udbyder hermed en 4-årig rammeaftale for taxakørsel (persontransport) med DR’s medarbejdere og gæster. Rammeaftalen gælder for hele DR og er således opdelt i 10 delaftaler, der er fastlagt med udgangspunkt i DR’s forretningsadresser. For hver delaftale søges én leverandør, der udvælges på baggrund af pointgivningen i den gennemførte tilbudsevaluering. Rammeaftalen/hver af delaftalerne kan bruges af DR, CVR nr. 62786515. Med 'DR' forstås enhver person, herunder DR's medarbejdere og gæster, med tilknytning til en af DR's lokationer, som overfor Leverandøren fremstår berettiget til at bruge rammeaftalen/delaftalerne, jf. udbudslovens § 96.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 147 078.24 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR-Byen/DR København

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI ØST (delaftaler 1-3) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI ØST (delaftaler 1-3) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Bornholm

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI ØST (delaftaler 1-3) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Østjylland/DR Aarhus

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Nordjylland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Midt & Vest

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Trekanten

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Esbjerg

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Syd

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Fyn

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales Bilag 6 - Delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter Forudbestilte ture, Straks-ture samt Gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales Bilag 1 - Kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene KOMBI VEST (delaftaler 4-10) eller KOMBI DANMARK (delaftaler 1-10), jf. Udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - Herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 074-187937
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

DR-Byen/DR København

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dantaxi 4x48 A/S
CVR-nummer: 39174901
Postadresse: Krogshøjvej 49
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2880
Land: Danmark
E-mail: info@dantaxi.dk
Telefon: +45 48484848
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 737 158.24 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

DR Sjælland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

DR Bornholm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dantaxi 4x48 A/S
CVR-nummer: 39174901
Postadresse: Krogshøjvej 49
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 2880
Land: Danmark
E-mail: info@dantaxi.dk
Telefon: +45 48484848
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

DR Østjylland/DR Aarhus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dantaxi 4x48 A/S
CVR-nummer: 39174901
Postadresse: Krogshøjvej 49
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 2880
Land: Danmark
E-mail: info@dantaxi.dk
Telefon: +45 48484848
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 280 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 249 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

DR Nordjylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dantaxi 4x48 A/S
CVR-nummer: 39174901
Postadresse: Krogshøjvej 49
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 2880
Land: Danmark
E-mail: info@dantaxi.dk
Telefon: +45 48484848
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 87 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

DR Midt & Vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

DR Trekanten

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

DR Esbjerg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

DR Syd

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

DR Fyn

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dantaxi 4x48 A/S
CVR-nummer: 39174901
Postadresse: Krogshøjvej 49
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 2880
Land: Danmark
E-mail: info@dantaxi.dk
Telefon: +45 48484848
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 33 720.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden, jf. punkt I.3), og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via udbudshjemmesiden. Som krævet iht. udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1, skal Tilbudsgiver udfylde og vedlægge ESPD'et som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene som beskrevet i det følgende. Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrundene beskrevet i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4. Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i ESPD’et, del III, afsnit A, B og C. Desuden skal Tilbudsgiver opfylde det økonomiske egnethedskrav om en omsætning på minimum DKK 3 mio. for det senest afsluttede regnskabsår. Endelig skal Tilbudsgiver have den fornødne tilladelse/autorisation til at drive kørselskontor, jf. taxilovens bestemmelser herom. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen/delaftalerne, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § 148. De pågældende Tilbudsgivere skal således indenfor en nærmere angivet frist fremlægge dokumentation for, at de ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde. Dokumentationen kan udgøres af en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Vær opmærksom på, at idet Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregisteret), skal der i anmodningen om Serviceattesten vedlægges en samtykkeerklæring. Se mere på https://erhvervsstyrelsen.dk/anmodning-om-serviceattest. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i udlandet henvises til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når 1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5. Den enkelte delaftale tildeles den Tilbudsgiver, der opnår det højeste samlede pointtal på delaftalen. Da udbuddet rummer mulighed for at at afgive kombinationsbud, kan der principielt afgives op til 3 tilbud på en delaftale - henholdsvis som et individuelt tilbud, i forbindelse med et geografisk afgrænset kombinationsbud ('ØST'/delaftaler 1-3 eller 'VEST'/delaftaler 4-10) og i forbindelse med det geografisk samlede kombinationsbud ('DANMARK'/delaftaler 1-10). Individuelt tilbud afgives som tilbudspriser på de forskellige takster, og et kombinationstilbud afgives ved at indregne den takstrabatsats, som Tilbudsgiveren tilbyder på alle delaftaler inden for kombinationsbuddet, under forudsætning af, at Tilbudsgiver tildeles alle delaftalerne under kombinationsbuddet. En Tilbudsgiver der således f.eks. afgiver 3 tilbud på delaftale 1 (som individuelt tilbud samt i forbindelse med kombinationsbuddene 'ØST' og 'DANMARK) modtager et prispoint for hver af disse, der udregnes ved brug af den udbudsbetingelsernes punkt 8.5.2.3 beskrevne evalueringsmodel. Til hver af disse prispoint lægges det point, som Tilbudsgiveren har fået for underkriteriet 'Kvalitet' på delaftalen, og som er den samme på tværs af de 3 tilbud, og herved findes Tilbudsgiverens samlede point for hver af hans 3 tilbud på delaftalen. For at vinde med et kombinationsbud er det dog en forudsætning, at kombinationsbuddet har opnået det højeste samlede point på hver enkelt af delaftalerne i sammenligning med alle de andre tilbud, der er afgivet på delaftalen - enten som individuelle tilbud eller kombinationsbud. Er dette ikke tilfældet, ses der i det hele bort fra Tilbudsgiverens kombinationsbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Af relevans for dette udbud gælder i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7 følgende frister for at indbringe en klage over udbuddet: 1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022

Send til en kollega

0.047