23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 170-482069
Offentliggjort
05.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aabenraa Kommune

EU udbud - Personbefordring af børn og unge


Aabenraa Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aabenraa Kommune
CVR-nummer: 29189854
Postadresse: Skelbækvej 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Inga Kristensen
E-mail: ikri@aabenraa.dk
Telefon: +45 73767204
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aabenraa.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337809
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340161&B=AABENRAA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340161&B=AABENRAA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud - Personbefordring af børn og unge

Sagsnr.: 22/14939
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EU udbud på personbefordring af børn og unge - herunder med særlige fysiske eller psykiske behov Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

1. Befordring til Fjordskolen

2. Befordring til Specialklasser

3. Befordring af børn fra almene skoler

4. Befordring af børn til Specialbørnehaver

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

EU udbud - Personbefordring til Fjordskolen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder 6 pakker - beskrivelse af de enkelte pakker findes i udbudsbetingelserne.

Der skal køres:

fra/til og retur - elevens bopælsadresse og Fjordskolen

til /fra SFO til bopælsadresse/planlagt aflastning

Befordringen skal kunne foregå i minibusser med maksimalt 12-15 personer

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Varsel om forlængelse vil blive givet 12 måneder før udløb af den oprindelige kontraktperiode.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Af hensyn til databeskyttelse er befordringsdata ikke tilgængelige i EU Supply. Hvis tilbudsgiver positivt ønsker at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, skal der rettes skriftlig henvendelse til ansvarlig kontaktperson – se pkt. 2, i udbudsbetingelserne som herefter vil fremsende befordringsdata for den eller de delaftaler tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Befordring til Specialklasser i Aabenraa Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder 2 pakker - beskrivelse af de enkelte pakker findes i udbudsbetingelserne.

Befordringen forventes at ske til de i udbudsbetingelserne pt. nævnte skoler.

Kørselen sker:

fra/til og retur – elevens bopælsadresse og specialklasser / skole

til og fra SFO

(kan forekomme ved alle institutioner)

til og fra specialklasse til distrikts SFO

(kan forekomme ved alle institutioner)

fra/til og retur aflastning til skole og SFO

(kan forekomme ved alle institutioner)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Varsel om forlængelse vil blive givet 12 måneder før udløb af den oprindelige kontraktperiode

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Af hensyn til databeskyttelse er befordringsdata ikke tilgængelige i EU Supply. Hvis tilbudsgiver positivt ønsker at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, skal der rettes skriftlig henvendelse til ansvarlig kontaktperson – se pkt. 2, i udbudsbetingelserne som herefter vil fremsende befordringsdata for den eller de delaftaler tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Befordring af børn fra almene klasser i Aabenraa Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder 3 pakker - beskrivelse af de enkelte pakker findes i udbudsbetingelserne.

Der skal køres:

fra/til og retur – elevens bopælsadresse og skole

kørsel til og fra SFO

kørsel fra/til og retur aflastning til skole og SFO

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Varsel om forlængelse vil blive givet 12 måneder før udløb af den oprindelige kontraktperiode

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Af hensyn til databeskyttelse er befordringsdata ikke tilgængelige i EU Supply. Hvis tilbudsgiver positivt ønsker at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, skal der rettes skriftlig henvendelse til ansvarlig kontaktperson – se pkt. 2, i udbudsbetingelserne som herefter vil fremsende befordringsdata for den eller de delaftaler tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Befordring af børn til Specialbørnehaver i Aabenraa Kommune

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Aabenraa Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder 2 pakker - beskrivelse af de enkelte pakker findes i udbudsbetingelserne.

Befordringen forventes at ske til de i udbudsbetingelserne pt. nævnte institutioner.

Der skal køres:

fra/til og retur – barnets bopælsadresse og specialbørnehave

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Varsel om forlængelse vil blive givet 12 måneder før udløb af den oprindelige kontraktperiode

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Af hensyn til databeskyttelse er befordringsdata ikke tilgængelige i EU Supply. Hvis tilbudsgiver positivt ønsker at afgive tilbud på en eller flere delaftaler, skal der rettes skriftlig henvendelse til ansvarlig kontaktperson – se pkt. 2, i udbudsbetingelserne som herefter vil fremsende befordringsdata for den eller de delaftaler tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Leverandøren skal bekræfte, at leverandøren ikke er omfattet af de i ESPD’ens afsnit ”udelukkelse” nævnte:

- Obligatoriske udelukkelsesgrunde – jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136

Leverandøren skal derudover bekræfte, at leverandøren ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde – jf. udbudslovens § 137 i ESPD’ens afsnit ”udelukkelse”, ved at:

- Leverandøren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

- Leverandøren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

- Leverandøren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

- Leverandøren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

- Leverandøren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

- Leverandøren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give leverandøren uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af

minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. ud-budslovens § 142:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Leverandøren skal oplyse nøgletal for de seneste tre/det senest afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD’ens afsnit ”udvælgelse”.

- Leverandører som ikke har regnskab og nøgletal for de seneste tre/det senest afsluttede regnskabsår som krævet ovenfor, skal vedlægge regnskaber og eventuelt en periodeopgørelse for virksomheden siden etablering.

I det omfang Ordregiver ikke selv kan indhente dokumentation for ovenstående oplysninger, skal den vindende leverandøren indenfor en af Ordregiver fastsat tidsfrist, fremsende revisor-påtegnet erklæring på de nævnte tal.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

For delaftale 1:

Fremvisning af en referenceliste med minimum 3 sammenlignelige kontrakter, herunder i for-hold til:

 udførelse af befordring af børn og unge med særlige fysiske og/eller psykiske behov – eventuelt medbringelse af hjælpemidler

 daglig befordring i minibusser af ca. 200 - 250 børn og unge – både som samkørsel og solo-kørsler

For delaftale 2:

Fremvisning af en referenceliste med minimum 3 sammenlignelige kontrakter, herunder i for-hold til:

 udførelse af befordring af børn og unge med særlige psykiske behov

 daglig befordring i minibusser af ca.75 børn og unge til forskellige destinationer - både som samkørsel og solokørsler

For delaftale 3:

Fremvisning af en referenceliste med minimum 3 sammenlignelige kontrakter, herunder i for-hold til:

 udførelse af befordring af børn og unge til forskellige destinationer

For delaftale 4:

Fremvisning af en referenceliste med minimum 3 sammenlignelige kontrakter, herunder i for-hold til:

 udførelse af befordring af børn med særlige fysiske og/eller psykiske behov – eventuelt medbringelse af hjælpemidler

 daglig befordring i minibusser eller taxa af ca. 10 børn til forskellige destinationer - både som samkørsel og solokørsler

FOR ALLE 4 DELAFTALER GÆLDER NEDENSTÅENDE:

Kontrakterne må ikke være afsluttet mere end 3 år før dette udbuds tilbudsfrist. Derudover skal kontrakterne have haft en varighed på minimum 9 måneder. Igangværende kontrakter skal have været i drift i minimum 6 måneder, for at kunne udgøre en reference.

Der skal oplyses følgende for hver reference:

 Ordregivers navn og kontaktoplysninger

 Opgavens omfang

 Kontraktperioder

Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne herom i ESPDéts afsnit ”udvælgelse”. Der kan sammen med tilbuddet - vedlægges en oversigt med ovenstående oplysninger

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Leverandøren skal udfylde referenceliste over de tre betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste tre år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Oplysningerne gives ved udfyldelse i ESPD’ens afsnit: ”Udvælgelse”

- I forhold til den stillede opgaven, skal Leverandøren skal fremsende oplysninger omkring uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer af medarbejdere - Oplysningerne gives ved udfyldelse i ESPD’ens afsnit: ”Udvælgelse”

- Leverandøren skal fremsende oplysninger omkring tekniske foranstaltninger til kvalitetssikring, etc. - Oplysningerne gives ved udfyldelse i ESPD’ens afsnit: ”Udvælgelse”

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2022

Send til en kollega

0.047