23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 177-500099
Offentliggjort
14.09.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Hillerød Kommune

Markedshøring af udbudsmateriale: Udbud af eldrevne køretøjer til Hillerød Kommune


Hillerød Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christoffer Aarslew
E-mail: indkob@hillerod.dk
Telefon: +45 72320000
Fax: +45 72323213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/186120806.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
</div>
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedshøring af udbudsmateriale: Udbud af eldrevne køretøjer til Hillerød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144900 El-køretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune har i forbindelse med forstående udbud af to rammeaftaler for køb af eldrevne køretøjer til kommunens afdelinger og institutioner udarbejdet et udbudsmateriale, som vi ønsker at få markedets tilbagemelding på.

I udbuddet indgår to delaftaler:

- Udbud af eldrevne personbiler 

- Udbud af eldrevne små varevogne/varebiler

I forbindelse med køb at køretøjerne vil Leverandøren også skulle varetage det løbende service- og vedligehold på bilerne i op til 5 år.

Til delaftalerne er knyttet to optioner som Ordregiver frit kan vælge at udnytte:

- Montering af sommer- og vinterdæk (i stedet for helårsdæk, som ellers er standard)

-- Tilknyttet optionen er en dækserviceaftale, som Leverandøren også vil skulle varetage.

- Garanteret tilbagekøbspris

-- Leverandøren skal i forbindelse med et salg garantere en tilbagekøbspris på bilen efter 36 mdr., 48 mdr. og 60 mdr., som det løbende står Ordregiver frit for at udnytte.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I dag indgår der ca. 60 køretøjer fra A- og B-segmentet i Hillerød Kommunes bilflåde, som alle er leasede. Det er primært biler inden for disse segmenter, som løbende forventes vil blive udskiftet med biler på rammeaftalerne. Det estimeres at en leaset bil typisk vil indgå 4-5 år i kommunens bilflåde inden udskiftning.

I forbindelse med indeværende markedshøring, er vi meget interesseret i at høre om alle uhensigtsmæssigheder som materialet måtte indeholde. Vi ønsker dog særligt at få en tilbagemelding på: Kravspecifikationerne; Leveringstid og Prisreguleringsklausulen. 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2022

Send til en kollega

0.032