23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 181-512990
Offentliggjort
20.09.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Annulleringsbekendtgørelse på Genudbud af Visiteret kørsel


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Símun Petur Eið
E-mail: dw9a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/184543011.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Annulleringsbekendtgørelse på Genudbud af Visiteret kørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på hele Københavns Kommunes visiterede kørsel, både samkørsel og solokørsel, herunder kørsel af børn, unge, voksne og ældre. Borgernes udfordring kan spænde fra delvis eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder også udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD, til borgere som har fuld fysisk og psykisk funktionsevne.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 350.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 490.000.000 mio.kr

13 delkontrakter.

For hver af de 4 geografi i Københavns Kommune er der 3 delaftaler (12 sammenlagt).

Derudover er der en delkontrakt, der omfatter hele Københavns Kommunen.

Se udbudsbetingelserne pkt. 3.2

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Amager

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114122 Køretøjer til patientbefordring
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 1 omfattende Amager (Postnummer 2300 samt evt. øvrige postnumre på Amager)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med minibusser med og uden lift. Aftalen indeholder et mindre antal solokørsler. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler i minibusser, herunder hovedsageligt specialskoler og aktivitetscentre (herefter AC).

Samkørsler i storvogne (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) omfattes af delkontrakt 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 20.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 28.000.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Amager

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 2 omfattende Amager (Postnummer 2300 samt evt. øvrige postnumre på Amager)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med storvogn (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) Aftalen indeholder et mindre antal solokørsel. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler med ikke flere end 6 personer, herunder hovedsageligt specialskoler. For nogle enheder køres der samkørsel med ikke flere end 3 personer pr. kørsel.

Samkørsler i minibusser (flere end 6 personer) omfattes af delkontrakt 1.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 28.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 39.200.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Amager

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 3 omfattende Amager (Postnummer 2300 samt evt. øvrige postnumre på Amager)

Kørslen omfatter solokørsel.

Enheder der typisk vil anvende denne aftale, er.

- Ældre borgere i Sundhedsforvaltningen, herunder bl.a. Hjælpemiddelcentret, Voksentandplejen, Kørsler til Hjerneskadecentret i Virum, der hovedsageligt har behov for ad hoc kørsel, gerne mellem 10:00 og 14:00.

- Børn og unge i Socialforvaltningen, bl.a. dagbehandlingstilbuddene, der hovedsageligt har behov for daglig fastkørsel, gerne mellem 7:00-8:00 og retur fordelt på eftermiddagen. Enkelte enheder har kørsel om aftenen.

Enheder hvor kørslerne hovedsageligt er samkørsler, med et mindre antal solokørsler omfattes af delkontrakt 1 og 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 3.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 4.200.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procentvise (%-vise) kørte kilometer med grønne køretøjer / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 80%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delaftale 4, Liftkørsel i hele Københavns Kommune

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 4 omfattende hele Københavns Kommune

Kørslen omfatter liftkørsel. Enheder der typisk vil anvende denne aftaler er, Hjælpemiddelcentret, Voksentandplejen og enkelte dagbehandlingstilbud, mv. Liftkørsel er hovedsageligt solokørsel.

Aftalen omfatter alle kørsler med lift, der ikke er omfattet af delaftale 1 og  2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 4.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 5.600.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Østerbro/Indre by

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114122 Køretøjer til patientbefordring
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 1 omfattende Østerbro/Indre by (Postnummer 1000-1499, 2100, 2150 samt evt. øvrige postnumre udenfor Københavns Kommune, undtagen på Amager og Frederiksberg)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med minibusser med og uden lift. Aftalen indeholder et mindre antal solokørsler. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler i minibusser, herunder hovedsageligt specialskoler og aktivitetscentre (herefter AC).

Samkørsler i storvogne (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) omfattes af delkontrakt 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 74.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 103.600.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114122 Køretøjer til patientbefordring
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 1 omfattende Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj (Postnummer 2200, 2400, 2700 og 2720)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med minibusser med og uden lift. Aftalen indeholder et mindre antal solokørsler. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler i minibusser, herunder hovedsageligt specialskoler og aktivitetscentre (herefter AC).

Samkørsler i storvogne (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) omfattes af delkontrakt 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 62.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 86.800.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Vesterbro/Valby/Sydhavnen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114122 Køretøjer til patientbefordring
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 1 omfattende Vesterbro/Valby/Sydhavnen (Postnummer 1500-1799, 2450 og 2500 samt Frederiksberg)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med minibusser med og uden lift. Aftalen indeholder et mindre antal solokørsler. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler i minibusser, herunder hovedsageligt specialskoler og aktivitetscentre (herefter AC).

Samkørsler i storvogne (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) omfattes af delkontrakt 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 46.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 64.400.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Østerbro/Indre by

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 2 omfattende Østerbro/Indre by (Postnummer 1000-1499, 2100, 2150 samt evt. øvrige postnumre udenfor Københavns Kommune, undtagen på Amager og Frederiksberg)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med storvogn (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) Aftalen indeholder et mindre antal solokørsel. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler med ikke flere end 6 personer, herunder hovedsageligt specialskoler. For nogle enheder køres der samkørsel med ikke flere end 3 personer pr. kørsel.

Samkørsler i minibusser (flere end 6 personer) omfattes af delkontrakt 1.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 26.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 36.400.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 2 omfattende Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj (Postnummer 2200, 2400, 2700 og 2720)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med storvogn (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) Aftalen indeholder et mindre antal solokørsel. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler med ikke flere end 6 personer, herunder hovedsageligt specialskoler. For nogle enheder køres der samkørsel med ikke flere end 3 personer pr. kørsel.

Samkørsler i minibusser (flere end 6 personer) omfattes af delkontrakt 1.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 42.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 58.800.000 mio.kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Vesterbro/Valby/Sydhavnen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 2 omfattende Vesterbro/Valby/Sydhavnen (Postnummer 1500-1799, 2450 og 2500 samt Frederiksberg)

Kørslen omfatter hovedsageligt samkørsler med storvogn (op til 6 pers.) og personvogne (op til 3 pers.) Aftalen indeholder et mindre antal solokørsel. Aftalen omfatter alle kommunens enheder med behov for samkørsler med ikke flere end 6 personer, herunder hovedsageligt specialskoler. For nogle enheder køres der samkørsel med ikke flere end 3 personer pr. kørsel.

Samkørsler i minibusser (flere end 6 personer) omfattes af delkontrakt 1.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 36.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 50.400.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Østerbro/Indre by

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 3 omfattende Østerbro/Indre by (Postnummer 1000-1499, 2100, 2150 samt evt. øvrige postnumre udenfor Københavns Kommune, undtagen på Amager og Frederiksberg)

Kørslen omfatter solokørsel.

Enheder der typisk vil anvende denne aftale, er.

- Ældre borgere i Sundhedsforvaltningen, herunder bl.a. Hjælpemiddelcentret, Voksentandplejen, Kørsler til Hjerneskadecentret i Virum, der hovedsageligt har behov for ad hoc kørsel, gerne mellem 10:00 og 14:00.

- Børn og unge i Socialforvaltningen, bl.a. dagbehandlingstilbuddene, der hovedsageligt har behov for daglig fastkørsel, gerne mellem 7:00-8:00 og retur fordelt på eftermiddagen. Enkelte enheder har kørsel om aftenen.

Enheder hvor kørslerne hovedsageligt er samkørsler, med et mindre antal solokørsler omfattes af delkontrakt 1 og 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 3.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 4.200.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procentvise (%-vise) kørte kilometer med grønne køretøjer / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 80%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 3 omfattende Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj (Postnummer 2200, 2400, 2700 og 2720)

Kørslen omfatter solokørsel.

Enheder der typisk vil anvende denne aftale, er.

- Ældre borgere i Sundhedsforvaltningen, herunder bl.a. Hjælpemiddelcentret, Voksentandplejen, Kørsler til Hjerneskadecentret i Virum, der hovedsageligt har behov for ad hoc kørsel, gerne mellem 10:00 og 14:00.

- Børn og unge i Socialforvaltningen, bl.a. dagbehandlingstilbuddene, der hovedsageligt har behov for daglig fastkørsel, gerne mellem 7:00-8:00 og retur fordelt på eftermiddagen. Enkelte enheder har kørsel om aftenen.

Enheder hvor kørslerne hovedsageligt er samkørsler, med et mindre antal solokørsler omfattes af delkontrakt 1 og 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 3.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 4.200.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procentvise (%-vise) kørte kilometer med grønne køretøjer / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 80%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Vesterbro/Valby/Sydhavnen

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten 3 omfattende Vesterbro/Valby/Sydhavnen (Postnummer 1500-1799, 2450 og 2500 samt Frederiksberg)

Kørslen omfatter solokørsel.

Enheder der typisk vil anvende denne aftale, er.

- Ældre borgere i Sundhedsforvaltningen, herunder bl.a. Hjælpemiddelcentret, Voksentandplejen, Kørsler til Hjerneskadecentret i Virum, der hovedsageligt har behov for ad hoc kørsel, gerne mellem 10:00 og 14:00.

- Børn og unge i Socialforvaltningen, bl.a. dagbehandlingstilbuddene, der hovedsageligt har behov for daglig fastkørsel, gerne mellem 7:00-8:00 og retur fordelt på eftermiddagen. Enkelte enheder har kørsel om aftenen.

Enheder hvor kørslerne hovedsageligt er samkørsler, med et mindre antal solokørsler omfattes af delkontrakt 1 og 2.

Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 3.000.000 mio. kr.

Rammeaftalens maksimale samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 4.200.000 mio.kr

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procentvise (%-vise) kørte kilometer med grønne køretøjer / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 80%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 164-465906
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Amager

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Amager

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Amager

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Kopi af Delaftale 4, Liftkørsel i hele Københavns Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Østerbro/Indre by

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 1, samkørsel til specialskoler og aktivitetscentre (hovedsageligt flere end 6 personer), Vesterbro/Valby/Sydhavnen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Østerbro/Indre by

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 2, samkørsel til specialskoler (hovedsageligt op til 6 personer), Vesterbro/Valby/Sydhavnen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 11
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Østerbro/Indre by

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 12
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Nørrebro/Bispebjerg/Vanløse/Brønshøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 13
Betegnelse:

Kopi af Delkontrakt 3, Solokørsel, Vesterbro/Valby/Sydhavnen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de(n) frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. [1,2,3,4,5,6] medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2022

Send til en kollega

0.062