23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 228-657626
Offentliggjort
25.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Ærø Kommune

Drift af færgeoverfarten mellem Birkholm og Ærø (indkaldelse til interessetilkendegivelser)


Ærø Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ærø Kommune
Postadresse: Statene 2
By: Ærøskøbing
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5970
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8f75531-fac0-4c4c-be61-a956b4d5108e/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8f75531-fac0-4c4c-be61-a956b4d5108e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af færgeoverfarten mellem Birkholm og Ærø (indkaldelse til interessetilkendegivelser)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ærø Kommune ønsker at indgå en flerårig kontrakt for at sikre besejlingen mellem Ærø og Birkholm.

Ved indkaldelse af interessetilkendegivelser efter Bekendtgørelse om færgefart § 3, stk. 1, offentliggør den myndighed, der ønsker færgedriften varetaget, de relevante oplysninger om færgedriften i EU-Tidende med anmodning om, at interesserede virksomheder eller personer tilkendegiver deres interesse for at varetage færgedriften.

Stk. 2. Myndigheden indgår aftale med den interesserede virksomhed eller person, der kan udføre færgedriften på de økonomisk mest fordelagtige vilkår.

Stk. 3. Indkaldelse af interessetilkendegivelser og indgåelse af aftaler skal ske uden forskelsbehandling, herunder af EF-redere som defineret i artikel 2, nr. 2, i cabotageforordningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60600000 Transporttjenester ad vandvejen
60610000 Færgetransport
60620000 Transport af post med skib
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Ærø og Birkholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På Birkholm bor ca. 10 personer, og den ordinære sejlplan skal omfatte 1-2 daglige dobbeltture. Ordregiver stiller ikke båd til rådighed.

Det årlige driftstilskud forventes at være ca. 900.000 kr. Kontraktlængden kan maksimalt blive 12 år, heraf tillades at sejlads de første 6 år foretages med brændstofmotorer, og efterfølgende er en forudsætning for kontraktforlængelse, at sejllads er baseret på eldrift (eller anden emissionsfri drift.)

Interesserede virksomheder/personer opfordres til at oplyse Ordregiver om interessen i Ethics til Ordregiver. Frist for interessetilkendegivelse er 9.12.2022, kl. 12.00

Kontraktstart er 16.5.2023.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Denne vejledende forhåndsmeddelelse vedrører "indkaldelse af interessetilkendegivelser" jf. lov om færgefart.

Kontrakt indgås efter reglerne i lov om færgefart, jf. lovbekendtgørelse nr. 915 af 27.08.2008 og Bekendtgørelse om færgefart nr. 11153 af 07/06/2021.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udførelsen af tjenesteydelsen er underlagt bestemmelsen indenfor lovgivningen på området, herunder lov om skibes besætning, lov om sikkerhed til søs, søloven og sømandsloven.

Virksomheder skal oplyse navn og faglige kvalifikationer for de ledende medarbejder, som skal udføre tjenesteydelsen.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022

Send til en kollega

0.047