23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
20.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

Udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Opgavebeskrivelse<p>Aalborg Kommune ønsker at facilitere en udlejningsordning af mikromobilitet omfattende både deleløbehjul og delecykler.Udbuddets opgave omfatter en koncessionsaftale med én leverandør, som kan stå for udlejning af deleløbehjul og delecykler på offentlig vejareal.
</p><p>Der ønskes ingået en aftale om udlejning af:
</p><p><strong>Deleløbhjul
</strong></p><p>Udgangspunktet er 250 enheder, som kan opjusteres ud fra, hvor efterspurgt og velfungerende ordningen er. De faktorer, som kan være med til at øge antallet af løbehjul, aftales mellem Aalborg Kommune og Koncessionstager, men kunne fx være mængden af uhentsigsmæssigt parkerede løbehjul samt sæson.
</p><p>Til alle tider vil der dog være et maks på 500 løbehjul.
</p><p><strong>Delecykler
</strong></p><p>Det er vigtigt for Aalborg Kommune at kunne tilbyde et reelt alternativ til alenekørsel i bil, og da det vurderes at cykler har en bredere målgruppe og rækkevide end elløbhjul, er det indført som krav, at en kommende koncessionstager, skal tilbyde udlejning af cykler som supplement til løbehjul. Det er dog vigtigt at begge køretøjer kan tilgåes fra samme platform, så fleksibiliteten bevares. Da der ikke kan sættes et loft over antal delecykler, er der her tale om et mindstekrav på 200 stk.</p>
Annonceret20. december 2022 16:00:00 CET
Deadline6. februar 2023 10:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode60000000, 34420000, 60100000, 60140000, 34422000
NUTS kodeDK
MyndighedstypeStat
Skønnet kontraktsum1,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125234

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierAndet
UdvælgelseskriterierKoncessionskontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Aalborg Kommune, mest fordelagtige tilbud.

System og organisering
Plan for daglig redistribution og fordeling af løbehjulene mellem de udpegede hubs
• Der lægges vægt på, at Koncessionstager fremkommer med en overbevisende plan for, hvordan ordningen kan organiseres, så der sker en fornuftig fordeling mellem de forskellige hubs. Målet er at løbehjul og cykler, der er placeret mindre attraktive steder, bliver rebalanceret til steder der er større udskiftning indenfor en kort tidshorisont, og at der ikke er en overkapacitet på lokationer i centrum.
Plan for håndtering af rydeligt gadebillede
• Der lægges vægt på, at Koncessionstager fremkommer med en overbevisende plan for, hvordan ordningen kan organiseres, så løbehjul ikke fremstår til gene for kommunens borgere og Aalborgs besøgene. Ex ved incitamenter til at parkere i hubs.
Koncessionstagers set-up i forhold til vedligehold, opladning og reparation
• Der lægges vægt på, at Koncessionstager fremkommer med en overbevisende plan for, hvordan ordningen vedligeholdes og driftes. Der lægges vægt på et bæredygtigt setup ud fra en ressourcemæssig betragtning.
Håndtering af løbehjul, som står stille i længere tid, eller er parkeret uhentsigtsmæssigt
• Det er vigtigt for brugeroplevelsen at man ikke oplever at der står løbehjul uudnyttede hen, og i særdeleshed at der ikke står løbehjul parkeret i fx gangareal, på cykelstier eller i vejareal.

Bæredygtighed
Løbehjul og cyklers kvalitet og holdbarhed (levetid)
• Der lægges vægt på, at Koncessionstager kan påvise lang levetid og driftsikkerhed på det hardware der stilles til rådighed. Allborg Kommune ser gerne en dokumentation af LCA for de tilbudte enheder.
At de elektriske køretøjer har udskiftelige batterier
• Der lægges vægt på, at de tilbudte enheder har udskiftlige batterier og at udskiftning og indsamling af disse kan foretages med mindst mulig gene for byens brugere.
0-emmisionskøretøjeri driften
• At indsamling, redistribution og udskiftning af batterier gøres med en el-ladcykel eller evt. el-varebil.

Kundeservice
Kvalitet af app til booking og betaling for brug af løbehjul og cykler
• Der lægges vægt på, at der kan demonstreres en overbevisende brugerflade, som er lettilgængellig og intuitiv for brugeren på tværs af køretøjer.
Kvalitet og tilgængelighed af webside og brugerservice
• Der lægges vægt at der kan demonstreres en overbevisende brugerflade, som er lettilgængellig og intuitiv også for de borgere, som ikke benytter servicen til daglig men har behov for kommunikation med koncessionstager fx i forbindelse med flytning af løbehjul og cykler.
Tilgængelige sporg
• Koncessionstager bedes redegøre for på hvilke sprog, hvilke kanaler og på hvilke tidspunkter der kan opnåes kontakt til kundeservice. Der lægges vægt at der kan tilbydes kundeservice på dansk og gerne telefonisk kontakt i hverdage mellem 8 og 16.

Kontaktperson

NavnAnine Kamp
Telefon+45 99312365
E-mailanine.kamp@aalborg.dk

Ordregiver

NavnAalborg Kommune
AdresseBoulevarden 13
9000 Aalborg
DK
Telefon+45 99312365
E-mailmobilitet.infrastruktur@aalborg.dk
WWWhttps://www.aalborg.dk

Send til en kollega

0.062