23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 042-122607
Offentliggjort
28.02.2023
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Faxe Kommune

Vindere

Offentligt tilgængelige ladepunkter

(22.05.2023)
Clever A/S
Støberigade 14, 3.sal
2450 København SV

Offentligt tilgængelige ladepunkter

(22.05.2023)
Clever A/S
Støberigade 14, 3. sal
2450 København SV

Offentligt tilgængelige ladepunkter


Faxe Kommune

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faxekommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354355&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=354355&B=EVENEX
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt tilgængelige ladepunkter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712600 Optankning af køretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Faxe Kommune.

Tilbudsgiver forpligtes til at levere, etablere og drive ladepunkter på alle adresser, som Tilbudsgiver afgiver tilbud på, inden for den/de delaftaler, som Tilbudsgiver vinder.

Udbuddet gennemføres i henhold til koncessionsdirektivet 2014/23/EU af 26. februar 2014 om

tildeling af koncessionskontrakter og BEK nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af

koncessionskontrakter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ladeklynge 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65310000 Eldistribution
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Faxe Kommune.

Faxe Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. Faxe Kommune godkendte den 13. oktober 2022 Ladestanderstrategi og i den forbindelse udbydes koncessioner vedr. offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Faxe Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport). Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 1 indeholder i alt 10 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ladeklynge 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65310000 Eldistribution
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Faxe Kommune.

Faxe Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. Faxe Kommune godkendte den 13. oktober 2022 Ladestanderstrategi og i den forbindelse udbydes koncessioner vedr. offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Faxe Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport). Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 2 indeholder i alt 9 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ladeklynge 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
45310000 Udførelse af elektriske installationer
31681500 Opladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31158100 Batteriopladere
65310000 Eldistribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af koncessioner vedr. levering, etablering og drift af offentligt tilgængeligt ladepunkter til Faxe Kommune.

Faxe Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling og den gradvise overgang fra benzin og diesel til el som drivmiddel. Faxe Kommune godkendte den 13. oktober 2022 Ladestanderstrategi og i den forbindelse udbydes koncessioner vedr. offentligt tilgængelige ladepunkter på udvalgte adresser i Faxe Kommune.

Nærværende udbud omfatter levering, etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport). Infrastrukturen består af offentlige parkeringspladser, der bruges bredt af beboere, handlende, brugere af fritidstilbud og gæster i kommunen.

Ladeklynge 3 indeholder i alt 9 adresser.

Der er metodefrihed for tilbudsgiver, såfremt minimumskriterierne opfyldes. Hvilket betyder, at Tilbudsgiver selv vælger hvilke adresser, som Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 29/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

10 år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2023

Send til en kollega

0.062