23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 060-174910
Offentliggjort
24.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Post Danmark A/S

Pakke Distribution


Post Danmark A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Post Danmark A/S
CVR-nummer: 26663903
Postadresse: Hedegaardsvej 88
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Haubro
E-mail: Anita.haubro@postnord.com
Telefon: +45 24864501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.postnord.com
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzyotxowq&GoTo=Docs
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzyotxowq&GoTo=Tender
I.6) Hovedaktivitet
Posttjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Pakke Distribution

Sagsnr.: 06 2023-K-00 Rammeaftale 2023
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64100000 Postbefordring og kurértjeneste
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalerne danner grundlag for Post Danmarks indkøb af Distribution/omdeling af pakker til private og virksomheder.

Indkøb af pakkedistribution/omdeling af pakker sker i efterfølgende i en række miniudbud på postnummerniveau

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60161000 Pakketransport
64113000 Postbefordring af pakker
64120000 Kurértjeneste
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Alle leverandører, der lever op til minimumskrav i udbud får tildelt Rammeaftale, der danner grundlag for deltagelse i efterfølgende miniudbud for indkøb af Distribution/omdeling af pakker til private og virksomheder.

Indkøb af pakkedistribution/pakkeomdeling sker efterfølgende i en række miniudbud på postnummerniveau

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 udvidelser/er á 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/07/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2023
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives senest 45 dage efter offentliggørelse af tildelte kontrakt/rammeaftale.

Yderligere oplysninger om klageproceduren kan fås hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2023

Send til en kollega

0.047