23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 063-188810
Offentliggjort
29.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Banedanmark

Udbud af transport- og kranydelser


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Skjærlund Rasmussen
E-mail: ASRA@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358896&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358896&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af transport- og kranydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark udbyder tre (3) delkontrakter (Rammeaftaler) vedrørende transport- og kranydelser i Danmark. De tre (3) delkontrakter omfatter kørsel og/eller flytning af materialer, som anvendes i forbindelse med vedligehold og fornyelse af jernbanen, herunder anlægsprojekter. Omfanget af ydelserne vil hovedsageligt, men ikke begrænset hertil, være transport af skinner, jerndele, træ- og betonsveller samt kranydelser. Kørslen skal forgå med lastbil/kran og/eller blokvogn eller lign. Delkontrakterne er opdelt i tre (3) nærmere angivende geografiske områder. Delkontrakterne er opdelt i forhold til regionsgrænserne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 31 469 586.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Nord- og Midtjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
42414400 Kraner monteret på køretøjer
42414410 Lastbilkraner
60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
34142000 Kranbiler og dumpere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Nord- og Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1 omfatter kørsel og/eller flytning af materialer, som anvendes i forbindelse med vedligehold og fornyelse af jernbanen, herunder anlægsprojekter i Nord- og Midtjylland. Omfanget af ydelserne vil hovedsageligt, men ikke begrænset hertil, være transport af skinner, jerndele, træ- og betonsveller samt kranydelser. Kørslen skal forgå med lastbil/kran og/eller blokvogn eller lign. Transport- og kranydelserne, vil primært forgå inden for de enkelte delkontraktens geografiske områder og i henhold til de konkrete opgaver. Der vil dog kunne forekomme kørsel udenfor de i delkontrakterne angivne geografiske områder, i de tilfælde, hvor en konkret opgave kræver levering og/eller afhentning til lokationer placeret i geografisk andre steder i landet.,

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og hver delkontrakt forventes tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "pris". En tilbudsgiver kan således vinde alle tre (3) delkontrakter, hvis tilbudsgiveren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af de tre (3) delkontrakter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 215 900.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et skriftligt varsel på minimum to (2) måneder inden delkontraktens ophør, kan Banedanmark forlænge delkontrakten med et (1) år. Banedanmark kan foretage sådan en forlængelse tre (3) gange og således forlænge de enkelte aftaler med i alt tre (3) år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Pkt. II.2.6) ovenfor angiver delkontrakt 1 estimerede værdi. Der henvises til pkt. VI.3) vedrørende delkontraktens maksimale værdi.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Syddanmark

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
42414400 Kraner monteret på køretøjer
42414410 Lastbilkraner
60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
34142000 Kranbiler og dumpere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2 omfatter kørsel og/eller flytning af materialer, som anvendes i forbindelse med vedligehold og fornyelse af jernbanen, herunder anlægsprojekter i Syddanmark. Omfanget af ydelserne vil hovedsageligt, men ikke begrænset hertil, være transport af skinner, jerndele, træ- og betonsveller samt kranydelser. Kørslen skal forgå med lastbil/kran og/eller blokvogn eller lign. Transport- og kranydelserne, vil primært forgå inden for de enkelte delkontraktens geografiske områder og i henhold til de konkrete opgaver. Der vil dog kunne forekomme kørsel udenfor de i delkontrakterne angivne geografiske områder, i de tilfælde, hvor en konkret opgave kræver levering og/eller afhentning til lokationer placeret i geografisk andre steder i landet.,

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og hver delkontrakt forventes tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "pris". En tilbudsgiver kan således vinde alle tre (3) delkontrakter, hvis tilbudsgiveren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af de tre (3) delkontrakter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 409 486.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et skriftligt varsel på minimum to (2) måneder inden delkontraktens ophør, kan Banedanmark forlænge delkontrakten med et (1) år. Banedanmark kan foretage sådan en forlængelse tre (3) gange og således forlænge de enkelte aftaler med i alt tre (3) år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Pkt. II.2.6) ovenfor angiver delkontrakt 2 estimerede værdi. Der henvises til pkt. VI.3) vedrørende delkontraktens maksimale værdi.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sjælland og Hovedstaden

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
42414400 Kraner monteret på køretøjer
42414410 Lastbilkraner
60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
34142000 Kranbiler og dumpere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Sjælland og Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 3 omfatter kørsel og/eller flytning af materialer, som anvendes i forbindelse med vedligehold og fornyelse af jernbanen, herunder anlægsprojekter på Sjælland og Hovedstaden. Omfanget af ydelserne vil hovedsageligt, men ikke begrænset hertil, være transport af skinner, jerndele, træ- og betonsveller samt kranydelser. Kørslen skal forgå med lastbil/kran og/eller blokvogn eller lign. Transport- og kranydelserne, vil primært forgå inden for de enkelte delkontraktens geografiske områder og i henhold til de konkrete opgaver. Der vil dog kunne forekomme kørsel udenfor de i delkontrakterne angivne geografiske områder, i de tilfælde, hvor en konkret opgave kræver levering og/eller afhentning til lokationer placeret i geografisk andre steder i landet.,

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og hver delkontrakt forventes tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "pris". En tilbudsgiver kan således vinde alle tre (3) delkontrakter, hvis tilbudsgiveren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver af de tre (3) delkontrakter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 844 200.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et skriftligt varsel på minimum to (2) måneder inden delkontraktens ophør, kan Banedanmark forlænge delkontrakten med et (1) år. Banedanmark kan foretage sådan en forlængelse tre (3) gange og således forlænge de enkelte aftaler med i alt tre (3) år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Pkt. II.2.6) ovenfor angiver delkontrakt 3 estimerede værdi. Der henvises til pkt. VI.3) vedrørende delkontraktens maksimale værdi.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal, som et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen, afgive følgende oplysninger:

- Tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen for virksomhedens og disse andre enheders samlet for det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår er positiv (X ≥0).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal, som et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen, afgive følgende oplysninger:

- Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de mest betydelige, sammenlignelige referencer omfattende transport- og kranopgaver, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C. Hver reference skal indeholde en kort beskrivelse af de udførte leverancer, herunder godsets dimensioner og vægt. Endvidere skal for hver reference angive, dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, fx fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tilbudstidspunktet, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For så vidt angår reference vedrørende kørsel, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum vedlægger én (1) reference omfattende kør-sel af genstande med en længde på mellem 22 - 30 meter, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Hvad angår reference vedrørende kranopgaver, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum vedlægger to (2) referencer omfattende erfaring med kranopgaver med genstande med en længde på mellem 2,6 - 5 meter, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Kontraktbetingelser fremgår i hver delkontrakt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er forpligtet til at kunne stille med minimum to (2) Køretøjer om dagen og skal til enhver tid under Rammeaftalens løbetid råde over de(t) nødvendige materiel og Kørertøj(er), herunder lastbil(er) og kran(er), så de af Rammeaftalen bestilte Opgaver kan udføres indenfor de fastsatte responstider på 2 timer. Der henvises til delkontrakternes § 6.1 og § 8.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/04/2023
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne vil ikke have adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”.

Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Banedanmark vil udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a,135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3, og nr. 5, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10.

Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6), at Banedanmark har estimeret samlede forbrug for alle delkontrakter er på DKK 31.469.586,00 mio. Det i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6) angivne værdi er alene et udtryk for det forventede aftag på delkontrakterne. Det bemærkes i den forbindelse, at denne værdi er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra samlet tidligere og fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug på alle tre (3) delkontrakter forventes at være DKK 44.057.421,00 mio. i delkontrakternes samlede løbetid, inkl. eventuel forlængelse.

Det anslåede og maksimale forbrug er for de enkelte delkontrakter er:

Delkontrakt 1

Anslået forbrug i alt: DKK 9.215.900,00 mio.

Maksimale forbrug i alt: DKK 13.685.807,00 mio.

Delkontrakt 2

Anslået forbrug i alt: DKK 10.409.486,00 mio.

Maksimale forbrug i alt: DKK 13.685.807,00 mio.

Delkontrakt 3

Anslået forbrug i alt: DKK 11.844.200,00 mio.

Maksimale forbrug i alt: DKK 16.685.807,00 mio.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2023

Send til en kollega

0.063