23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 084-253367
Offentliggjort
28.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Specialkørsel


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Almind Skou
E-mail: gisko@odense.dk
Telefon: +45 30356206
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d75661fc-3f34-41c6-80a9-538ee13999cc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d75661fc-3f34-41c6-80a9-538ee13999cc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d75661fc-3f34-41c6-80a9-538ee13999cc/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Specialkørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører specialkørsel. De borgere, der er omfattet af befordringen, er alle visiteret (godkendt) til ordningen af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende.

Udbuddet er opdelt i 7 delaftaler. Den for delaftalen valgte leverandør skal udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution, f.eks. skole, genoptræningscenter, aktivitetstilbud eller lignende. For delaftale 5 vil der ligeledes være tale om mere ad hoc-baseret kørsel til f.eks. praktik, brobygning og lignende. Der er tale om visiteret kørsel. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 187 533 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2 vedrørende kombinationsrabat, og udbudsbetingelsernes punkt 12 og 13 (primært 13.3) for evalueringen heraf.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 1 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov, ældre med demens eller personer til genoptræning og dermed typisk er gangbesværede.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 940 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 2 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov samt ældre, der kan være fysisk, psykisk og socialt udfordret.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 31 815 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 3 vil der primært være tale om kørsel med personer, der er (sen)hjerneskadede, har psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. ADHD, autisme, angst og lignende) og ældre til genoptræning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 575 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 4 vil der primært være tale om kørsel med personer med medfødt hjerneskade samt personer med forskellige udfordringer, herunder autisme, manglende sprog, immobilitet og lignende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvaltiet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 141 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 5 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov samt personer til genoptræning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 807 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt der i kontraktperioden bliver behov for befordring til en ny institution, har Ordregiver mulighed for at beslutte, at kørsel til denne institution skal omfattes af Kontrakten. Det kan også omfatte kørsel til institutioner udenfor Odense Kommune.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 6 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov, herunder som følge af f.eks. ADHD og autisme.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 801 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 7

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 7 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov samt personer til genoptræning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Leveringssikkerhed / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Miljøtiltag og -dokumentation / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 454 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger</span>

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 4, og beskæftigelsesklausul, jf. Bilag 5.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 gælder. Derudover stiller Ordregiver i dette udbud krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i hele kontraktperioden have en garanti.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Garantien skal svare til 8 % af den årlige forventede omsætning for de(n) delaftale(r), som tilbudsgiver tildeles, jf. Kontraktens § 29.

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiver således vedlægge en erklæring fra tilbudsgivers garantistiller indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti svarende til 8 % summen af den forventede årlige omsætning for de(n) delaftale(r), som der afgives tilbud på. I den forbindelse skal Udbudsbilag J benyttes. Det er garantistiller, der skal underskrive bilaget.

Ved tilbudsafgivelsen indestår tilbudsgiver således for, at garantistillers forhåndstilsagn omfatter, at der kan stilles en garanti svarende til 8 % af summen af den forventede årlige omsætning på de(n) delaftale(r), som tilbudsgiver afgiver tilbud på. Garantibeløbet for hver enkelt delaftale er anført herunder:

Delaftale 1: 718.400 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 8.980.000 kr.)

Delaftale 2: 848.400 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 10.605.000 kr.).

Delaftale 3: 522.000 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 6.525.000 kr.).

Delaftale 4: 643.760 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 8.047.000 kr.).

Delaftale 5: 821.520 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 10.269.000 kr.).

Delaftale 6: 581.360 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 7.267.000 kr.).

Delaftale 7: 865.440 kr. (8 % af forventet årlig omsætning på 10.818.000 kr.).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive mindst 3 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke ligge før 7. juni 2020. Der kan også være tale om referencer, der vedrører igangværende løbende aftaler, men i det tilfælde, skal referencen som minimum have været gældende i 6 måneder på tidspunktet for tilbudsfristen, og skal således være påbegyndte senest d. 7. december 2022. For alle oplyste referencer gælder det, at referencerne skal vedrøre et løbende samarbejde, og dermed en fast aftale om gentagende kørsler. Samarbejdet skal som minimum have været gældende i en periode på 6 sammenhængende måneder. Der må ikke være tale om enkeltstående kørsler. Referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal overordnet vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte. Det betyder, at: Mindst 1 reference skal indeholde kørselsplanlægning. Mindst 2 referencer skal vedrøre lukket og visiteret kørsel. Dog skal minimum én af disse referencer vedrøre befordring af den type borger, som også er kendetegnende ved den delaftale, der afgives tilbud på. Dette i henhold til nedenstående:

Tilbudsgiver til delaftale 1 og 2 skal have minimum én reference, der vedrører enten 1) kørsel med specialbørnehavebørn eller specialskolebørn eller 2) kørsel med demente eller personer med demenslignende adfærd. Der skal således være tale om kørsel med borgere, der har brug for en stor grad af guidens.

Tilbudsgiver til delaftale 3 skal have minimum én reference, der vedrører kørsel med senhjerneskadede.

Tilbudsgiver til delaftale 4 skal have minimum én reference, der vedrører kørsel med psykisk udviklingshæmmede.

Tilbudsgiver til delaftale 5 skal have minimum én reference, der vedrører kørsel med autister.

Tilbudsgiver til delaftale 6 og 7 skal have minimum én reference, der vedrører kørsel med specialskolebørn, der har brug for en stor grad af struktur og genkendelighed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast inkl. bilag, som vil udgøre kontraktgrundlaget for den endelige kontrakt mellem Ordregiver og de(n) valgte leverandør(er).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/06/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Primo 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at Udbudsbilag B1-B7 - Oversigt over omfattede borgere, ikke er vedlagt ved offentliggørelsen af udbudsmaterialet, og at dette dokument skal rekvireres særskilt. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.1.1 for nærmere information.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2023

Send til en kollega

0.064