23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-312026
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Delkontrakt 1 Odense

(06.10.2023)
Vojens Taxa Service ApS
Fabriksvej 4
6500 Vojens

Delkontrakt 1 Odense

(06.10.2023)
dk-taxi ApS
Jomfruløkken 9
8930 Randers NØ

Udbud af lægevagtskørsel


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Potempa
E-mail: peterp@rsyd.dk
Telefon: +45 40466329
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368554&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368554&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel

Sagsnr.: 23/8570
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som et led i aftalen mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark om lægevagten, er der etableret en kørselsordning for de vagtlæger, som skal aflægge hjemmebesøg. Formålet med kørselsordningen er at opnå en sikker og effektiv udførelse af lægevagtbesøgene Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af lægevagtskørsel i dag- og aftentimerne. Udbuddet omfatter således kørsel med vagtlæger i Region Syddanmark uden for tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Den enkelte vagtlæge vælger dog selv, om han/hun vil benytte sig af regionens eksterne leverandør. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Udbuddet er opdelt i 4 delkontrakter.

Den anslåede mængde af kørselstimer i kontraktens løbetid under alle 4 delkontrakter tilsammen er: 92.828 timer

Den maksimale mængde af kørselstimer i kontraktens løbetid under alle 4 delkontrakter tilsammen er: 120.677 timer

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1 Odense

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter fortrinsvist kørsel i postnumre på Fyn (se kontraktbilag 2, pkt. 2.3) i følgende vagtperioder (»hverdage« og »øvrige dage« er defineret i Kontraktens pkt. 2.5):

Øvrige dage fra kl. 8:00 til kl. 16:00

Hverdage og øvrige dage fra kl. 16:00 til kl. 23:00

Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 42.384 timer

Den maksimale mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 55.100 timer

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2 Kolding

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter fortrinsvist kørsel i postnumre i og omkring Kolding (se kontraktbilag 2, pkt. 2.3) i følgende vagtperioder (»hverdage« og »øvrige dage« er defineret i Kontraktens pkt. 2.5):

Øvrige dage fra kl. 8:00 til kl. 16:00

Hverdage og øvrige dage fra kl. 16:00 til kl. 23:00

Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 19.652 timer

Den maksimale mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 25.548 timer

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3 Esbjerg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter fortrinsvist kørsel i postnumre i og omkring Esbjerg (se kontraktbilag 2, pkt. 2.3) i følgende vagtperioder (»hverdage« og »øvrige dage« er defineret i Kontraktens pkt. 2.5):

Øvrige dage fra kl. 8:00 til kl. 16:00

Hverdage og øvrige dage fra kl. 16:00 til kl. 23:00

Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 14.488 timer

Den maksimale mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 18.834 timer

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 4 Aabenraa

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Aabenraa og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter fortrinsvist kørsel i postnumre i og omkring Aabenraa (se kontraktbilag 2, pkt. 2.3) i følgende vagtperioder (»hverdage« og »øvrige dage« er defineret i Kontraktens pkt. 2.5):

Øvrige dage fra kl. 8:00 til kl. 16:00

Hverdage og øvrige dage fra kl. 16:00 til kl. 23:00

Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 16.304 timer

Den maksimale mængde af kørselstimer i delkontraktens løbetid er: 21.195 timer

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Leverandøren og/eller dennes underleverandører er forpligtet til at være i besiddelse af alle de nødvendige og relevante myndighedstilladelser, certificeringer og godkendelser i øvrigt, som er nødvendige for opfyldelsen af Kontrakten og til i hele kontraktperioden at opretholde disse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder særlige vilkår for udførelsen af Kontrakten, herunder vedr. arbejdsmiljø (kontraktens pkt. 9.4), arbejdsklausul (Kontraktens pkt. 9.3), samfundsansvar (kontraktens pkt. 7), straffeattester (kontraktens pkt. 9.6).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/12/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades fra ovenstående link.. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023

Send til en kollega

0.078