23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-420651
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud af kontrakt vedrørende liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere ved fald i eget hjem til 10 Nordjyske Kommuner


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Vive Andersen
E-mail: lva@aalborg.dk
Telefon: +45 99313131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Enevoldsen
E-mail: Line.Enevoldsen@99454545.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bronderslev.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle E. Aakær
E-mail: heea@frederikshavn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederikshavn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Magdalene Vrist
E-mail: cmv@hjoerring.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hjoerring.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
CVR-nummer: 29189439
Postadresse: Toftevej 43
By: Aabybro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9440
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Jakobsen
E-mail: ljk@jammerbugt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.jammerbugt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Nordre Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Thorsager Olsen
E-mail: haols@mariagerfjord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.mariagerfjord.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Kommune
CVR-nummer: 41333014
Postadresse: Jernbanevej 7
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Lund
E-mail: indkoeb@morsoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mors.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Malle Grimnitz
E-mail: mgri@rebild.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rebild.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Yde Jensen
E-mail: syj@thisted.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://thisted.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerland Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jes Hejbøll Larsen
E-mail: hbl@vesthimmerland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vesthimmerland.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=148554
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedrørende liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere ved fald i eget hjem til 10 Nordjyske Kommuner

Sagsnr.: 148554
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EU-Udbud vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem til Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner. 

De udbudte kontrakter forudsættes indgået med én leverandør. De ordregivende kommuner vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med vindende Tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. (Dermed udbydes 10 selvstændige kontrakter). 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EU-Udbud vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem til Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.

De udbudte kontrakter forudsættes indgået med én leverandør. De ordregivende kommuner vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med vindende Tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. (Dermed udbydes 10 selvstændige kontrakter).

Der indgås 4-årige kontrakter i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner. Der indgås kontrakt på 3 år og 8 måneder i Aalborg Kommune.

Kontrakterne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariager-fjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner træder i kraft d. 01.01.2024 Kontrakten i Aalborg Kommune træder i kraft d. 01.05.2024. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakterne kan af den enkelte Ordregiver/Kommune forlænges på uændrede vilkår i op til 2x12 måneder. 

Såfremt 3 eller flere af de 10 kommuner ikke vælger at gøre brug af deres mulighed for forlængelse, vil muligheden for forlængelse i de øvrige kommuner bero på en gensidig accept mellem den ordregivende kommune og kontrakthaver. Dog vil frafald af Aalborg Kommune altid betyde (uagtet hvor mange kommuner der ønsker at forlænge), at muligheden for forlængelse i de øvrige kommuner vil bero på en gensidig accept mellem de pågældende parter.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelsesoptioner i kontrakterne på op til 2*12 måneder. (jf. Udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.8)

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der indgås 10 selvstændige kontrakter med én leverandør på baggrund af udbuddet. 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise én (1) reference på udførelse af lignende eller tilsvarende aftale som under nærværende udbud.

Lignende eller tilsvarende aftale defineres som en aftale vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem i en dansk Kommune eller Region. 

Der er ikke krav til, at referencen skal være fra én referencekontrakt, dvs. at det er den samlede erfaring der skal leveres reference på. Derfor kan f.eks. en referencekontrakt på liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og en referencekontrakt på forflytninger af borgere i eget hjem samlet set være tilstrækkelig til at opfylde kravet om fremvisning af én samlet reference på en aftale vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem. Tilbudsgiver kan maksimalt benytte op til to (2) referencekontrakter til at fremvise én reference.

Referencen skal være/have være i drift indenfor de seneste 3 år. Såfremt referencen bygger på flere referencekontrakter, skal alle referencekontrakterne være /have været i drift inden for de seneste 3 år. (regnet fra tidspunktet for tilbudsfrist) 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise én (1) reference på udførelse af lignende eller tilsvarende aftale som under nærværende udbud.

Referencen skal anføres med: 

Beskrivelse af aftalen, herunder Kommune/Region

Aftalens kontraktstart og udløbsdato 

Angivelse af kontaktperson(er) for referencen med telefonnummer og/eller mailadresse

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til kontrakterne indeholder en arbejdsklausul med krav, som Tilbudsgiver er forpligtet til at efterleve i forbindelse med opfyldelsen af kontrakterne, jf. afsnit 20 i udkast til kontrakt.

Den vindende tilbudsgiver er fra kontraktstart forpligtet til at have etableret en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000 og den vindende tilbudsgiver skal kunne foretage genkøb af forsikringssum ved brug af forsikringen uanset tidspunkt for dette.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 122-387677
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Aalborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Juni 2029

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a, 135, 136, eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. § 137. stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4 vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke, hvis Tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for self-cleaning (selvrenselse), jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.094