23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 161-509531
Offentliggjort
23.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S AffaldPlus

Udbud af Komprimatorbil


I/S AffaldPlus

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S AffaldPlus
CVR-nummer: 65278316
Postadresse: Ved fjorden 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ayah Karim Al-absawi
E-mail: aya@affaldplus.dk
Telefon: +45 20187368
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbf82daa-dd34-41a1-ab79-0b76516b3677/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbf82daa-dd34-41a1-ab79-0b76516b3677/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbf82daa-dd34-41a1-ab79-0b76516b3677/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbf82daa-dd34-41a1-ab79-0b76516b3677/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Komprimatorbil

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering og 1 stk. fabriksny komprimatorbil

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Næstved

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Komprimatorbilen skal anvendes til afhentning af haveaffald. Indkøbet sker ved en samlet kontrakt, der ud over købet omfatter levering af komprimatorbilen. Leverandøren skal også afgive tilbud på en serviceaftale. Dette er en option og AffaldPlus forbeholder sig ret til at fravælge option og indgå serviceaftale til anden side eller selv stå for service og vedligehold.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 27/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal også afgive tilbud på en serviceaftale. Dette er en option og AffaldPlus forbeholder sig ret til at fravælge optionen og indgå serviceaftale til anden side eller selv stå for service og vedligehold.

Option A: Fuldservicekontrakten skal indeholde alle serviceeftersyn (også lovpligtigt eftersyn) inkl. diverse olier, filtre, sliddele og andre forbrugsstoffer og inkl. alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Både arbejdsløn og reservedele m.v. skal være indeholdt. Tillige ønskes oplyst vilkår for opsigelse af servicekontrakten.

Option B: Standard servicekontrakt, der indeholder alle serviceeftersyn (også lovpligtigt eftersyn). Kontrakten skal indeholde olier, filtre og andre forbrugsstoffer.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse/beskrive følgende i ESPD’ets DEL IV, afsnit B:

- Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade

Tilbudsgiver skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for ovenstående oplysninger i form af kopi af forsikringspolice og kvittering for, at denne er gældende ved kontraktperiodens start.

- Oversigt over økonomiske nøgletal for Tilbudsgiver og evt. anvendte underleverandører for de seneste 3 regnskabsår dokumenteret via de seneste 3 godkendte revisorpåtegnede årsregnskaber. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har et positivt resultat som gennemsnit over de sidste 3 år og en egenkapital på mindst 2 mio. DKK i det senest afsluttede årsregnskab.

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsgivningen angive fyldestgørende links til regnskabsmaterialet på www.cvr.dk. For virksomheder, der ikke er registreret i CVR uploades regnskabsmaterialet i forbindelse med tilbudsgivningen. For virksomheder med mindre end 3 afsluttede regnskabsår aftales anden dokumentation for soliditet med AffaldPlus inden afgivelse af tilbud.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal redegøre for, at kontrakten kan gennemføres ved at oplyse/beskrive følgende i ESPD’ets Del IV, afsnit C:

- Beskrivelse af Tilbudsgivers virksomhed, herunder erfaring med tilsvarende opgaver (antal analyser og omkostningsniveau) dokumenteret ved mindst 3 referencer fra de seneste 3 år.

Den valgte tilbudsgiver skal på forlangende fremsende ESPD på evt. underleverandører. Underleverandører skal opfylde samme krav som tilbudsgiver.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/09/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Ved fjorden 20. 4700 Næstved

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2023

Send til en kollega

0.047