23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 165-521209
Offentliggjort
29.08.2023
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

MOVIA

A23X


MOVIA

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Preibisch Behrens
E-mail: ppb@moviatrafik.dk
Telefon: +45 91168762
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dea47460-ce2a-4041-887d-c08e1a6b6eba/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dea47460-ce2a-4041-887d-c08e1a6b6eba/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

A23X

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60112000 Offentlig vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Movia forventer, at der i 2024 udover A23 også bliver udbudt almindelig rutekørsel med et "A23X". Movia forventer på nuværende tidspunkt, at det er linjeføring på nuværende linje 5C og 350S, der udbydes med A23X i løbet af 2. kvartal 2024. Der kan komme yderligere linjer til lige som en af de nævnte linjer kan ende med ikke at komme med i udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Movia forventer, at der senest ultimo april 2024 træffes beslutning af regioner og kommuner om udbudsgrundlag for et A23X, herunder om kørslen på linje 5C og 350S på dele af strækningen skal genudbydes som én linje. Movia forventer, at udbudsmaterialet for A23X vil være identisk med A23 (bortset fra linjespecifikke krav) og forventer derfor, at der alene gennemføres én markedsdialog for de to A23 udbud (november/december 2023). Movia forventer at offentliggøre udbudsbekendtgørelse for A23X umiddelbart efter der er truffet beslutning om udbudsgrundlaget således, at der skal afleveres 1. tilbud ultimo august 2024 og endeligt tilbud november 2024. Forventet driftsstart for kørslen i ny A23X kontrakt er forår 2026. Der henvises endvidere til Movias hjemmeside for yderlige information om A23 udbuddet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2023

Send til en kollega

0.047