23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-536649
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Delaftale 1 - Levering af 2-hjulede, udbringning af 2- og 4-hjulede beholdere samt hjemtagning af eksisterende beholdere.

(31.10.2023)
AVK Plast A/S
Øster Vedsted Vej 26A
6760 Ribe

Delaftale 1 - Levering af 2-hjulede, udbringning af 2- og 4-hjulede beholdere samt hjemtagning af eksisterende beholdere.

(31.10.2023)
Rubæk & Co A/S
Knud Bro Allé 8
3660 Stenløse

Indkøb og ombytning af affaldsbeholdere


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
Postadresse: Chr M Østergaards Vej 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Lina Elkær
E-mail: lielk@fikm.dk
Telefon: +45 76292018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef587e0-8912-4591-a973-a7827b5e2d2b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef587e0-8912-4591-a973-a7827b5e2d2b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fef587e0-8912-4591-a973-a7827b5e2d2b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb og ombytning af affaldsbeholdere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beholderne skal anvendes i den nye affaldsordning, som skal implementeres i Horsens Kommune i efteråret 2024. Horsens Kommune indkøber nye beholdere til brug ved enfamilieboliger, sommerhuse, flerfamilieboliger, institutioner, kolonihaver hhv. tilmeldte virksomheder og de eksisterende 2- og 4-hjulede beholdere skal hjemtages og afsættes til genanvendelse. Implementeringen af den nye affaldsordning finde sted i august 2024 til og med november 2024.

Den udbudte kontrakt vedrører en hovedleverance indeholdende beholdere og udbringning ifbm. kontraktstart samt supplerende levering i kontraktperioden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Levering af 2-hjulede, udbringning af 2- og 4-hjulede beholdere samt hjemtagning af eksisterende beholdere.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af 2-hjulede, udbringning af 2- og 4-hjulede beholdere samt hjemtagning af eksisterende beholdere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2024
Slut: 01/09/2032
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Levering af 4-hjulede beholdere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af 4-hjulede beholdere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2024
Slut: 01/09/2032
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Soliditetskrav

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles krav om soliditetsgrad på min. 25% i senest afsluttede regnskabsår.

Der stilles krav om positiv egenkapital i senest afsluttede regnskabsår.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist. Ovenstående skal i dokumenteres i form af årsregnskaber el.lign. for det senest afsluttede regnskabsår indeholdende de efterspurgte nøgletal.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles krav om 2 sammenlignelige referencer indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 131-416581
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/10/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Serviceattest eller tilsvarende for udenlandske virksomheder udgør dokumentation for tilbudsgivers personlige forhold. Dokumentation indhentes inden tildeling af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.078