23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 171-538158
Offentliggjort
06.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ICØ

Udbud af flytteydelser til indkøbsfællesskabet ICØ


ICØ

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ICØ
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Martinus Bredtoft
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b96b796-c390-4b48-9fac-52b57bd23489/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
By: Gentofte
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: calf@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gentofte.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk
By: Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: HELLB@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ltk.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederiksberg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: AMIM@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: udbud@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://herlev.dk/om-kommunen/fakta-og-organisering/velkommen-til-herlev
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
By: Gladsaxe
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: HENJOH@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b96b796-c390-4b48-9fac-52b57bd23489/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b96b796-c390-4b48-9fac-52b57bd23489/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b96b796-c390-4b48-9fac-52b57bd23489/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytteydelser til indkøbsfællesskabet ICØ

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører rammeaftaler om levering af flytteydelser til Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Ballerup Kommune, Herlev Kommune og Rudersdal Kommune (herefter ”Ordregiver”). Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang, det er nødvendigt. Der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører rammeaftaler om levering af flytteydelser til Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Ballerup Kommune, Herlev Kommune og Rudersdal Kommune (herefter ”Ordregiver”). Der udbydes 4-årige rammeaftaler til ikrafttræden mandag d. 1. januar 2024. Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang, det er nødvendigt. Der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, ”Udbudsloven”, hvilket betyder, at enhver egnet tilbudsgiver har ret til at afgive tilbud. Rammeaftalerne har en samlet anslået værdi på DKK 36.000.000 ekskl. moms og en samlet maksimal værdi på DKK 52.000.000 ekskl. moms. Den samlet anslået værdi er fastsat efter kommunernes historiske forbrug, og kommunerne forpligter sig ikke til at bestille flytteydelser for dette beløb. Leverandørens vederlag i aftaleperioden vil blive fastsat på baggrund af de af leverandøren tilbudte priser og kommunernes faktiske forbrug af leverandørens ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 01/01/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregivers vurdering af tilbudsgivers egnethed til at varetage de udbudte rammeaftaler sker på baggrund af oplysningerne i ESPD. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en årlig bruttofortjeneste på minimum 4 mio. DKK for det senest afleverede regnskabsår. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad på 10 % i det senest afleverede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har tre referencer for udførte flytninger af kontorinventar. Hver reference skal indeholde én afsluttet flytteopgave. Flytteopgaven skal være afsluttet inden for de seneste tre år og have en samlet værdi på mere end 20.000 kr. Ordregiver accepterer, at de tre flytteopgaver er afsluttet under samme rammeaftale eller kontrakt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr. år. Derudover skal leverandøren i hele rammeaftalens løbetid have en fragtføre-/flytte-ansvarsforsikring til dækning af skader på og/eller bortkomst af flytteinventar, der dækker 50.000 kr. pr. kolli og 2 mio. kr. pr. flytteopgave. Hvis der er tale om flytning af særligt værdifulde genstand, f.eks. designmøbler og -lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier og lignende, vil ordregiver gøre leverandøren opmærksom herpå. Leverandøren skal – såfremt det er nødvendigt for ordregiver at opnå tilstrækkelig dækning i tilfælde af skade eller bortkomst – vejlede ordregiver om, at der skal tegnes en ekstra forsikring til dækning. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringernes eksistens og omfang.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2023
Tidspunkt: 12:04
Sted:

ETHICS

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2023

Send til en kollega

0.078