23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 178-558464
Offentliggjort
15.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Haim
E-mail: jacob.haim@regionh.dk
Telefon: +45 21308456
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378551&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378551&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden

Sagsnr.: 23053019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63500000 Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Rejsebestillingen i Region Hovedstadens indkøb af Udbud af rejsebureau i Region Hovedstaden. Udbuddets formål er at Region Hovedstaden løfter udbudspligten ved at foretage rejsebestillinger hos ekstern leverandør.

Al rejsebestilling af tjenesterejser for Regionens 18 virksomheder. Det forventes at Rejsebestillingen skal håndtere ca. 20.000,- rejsebestillinger af forskellig størrelse og karakter om året.

Booking foregår på sælgers online platform.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63500000 Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Rejsebestillingen i Region Hovedstadens indkøb af Udbud af rejsebureau i Region Hovedstaden. Udbudets formål er at Region Hovedstaden løfter udbudspligten ved at foretage rejsebestillinger hos ekstern leverandør.

Al rejsebestilling af tjenesterejser for Regionens 18 virksomheder. Det forventes at Rejsebestillingen skal håndtere ca. 14.000,- rejsebestillinger af forskellig størrelse og karakter om året.

Booking foregår på sælgers online platform.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktforlængelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ESPD del IV, A, 3) Kun Tjenesteydelser: Bevis/policer og/eller betingelser (dokumentation) for medlem af Dansk Rejsebureauforening

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, B, 4) Specifik omsætning. Den økonomiske aktørs årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. Udbudsbekendtgørelsens Del II, Genstand, er for år 2022 lig eller over:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: DKK - 100.000.000,00 år. Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden år 2022. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 3) Kun for tjenesteydelser: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret betydelige tjenesteydelser af den i Udbudsbekendtgørelsens Del II, Genstand anførte type.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Tilbudsgiver har erfaring med booking af rejser for minimum 1 virksomhed med mere end 3.000 ansatte i Danmark og/eller minimum 1 virksomhed med mere end 20.000 årlige rejsetransaktioner.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Den samlede maksimumværdi af køb på (alle) rammeaftale(r) over 4 år er, jf. Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 kr. 4.500.000,00 ex moms.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Inden kontraktudløb

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2023

Send til en kollega

0.062