23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 188-584162
Offentliggjort
29.09.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Renovest A/S

Indkøb af Storskraldebil


Renovest A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Renovest A/S
CVR-nummer: 39193884
Postadresse: Stengårdsvej 33
By: Løgstør
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9670
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: cgl@vhforsyning.dk
Telefon: +45 51291454
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vesthimmerlandsforsyning.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Storskraldebil

Sagsnr.: 154114
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144510 Køretøjer til affald
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregivers storskraldsordning ændres pr. 1. januar 2024 fra en henteordning til en bringeordning, som medfører behov for en ny storskraldebil, da Ordregiver overgår fra manuel håndtering af afhentning af storskrald til håndtering med kran. Den nye storskraldsordning forventes først endelig politisk vedtaget af Vesthimmerlands Kommune i september/oktober 2023.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 882 800.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

9670 Løgstør

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Købet drejer sig om en tre-akslet storskraldebil med en akselafstand på 3900 mm., minimum 290 hk. samt nedbygget førerhus med lav indstigning i farven hvid. Storskraldebilen skal monteres med minimum et seks meter langt alulad opbygget med høj forsmæk samt alu-sidefjæl. Alubelægningen skal være med minimum 77 mm. alubund.Storskraldebilen skal monteres med 2000 kg. lift bagpå med minimum 1500 mm. plade. Storskraldebilen skal være påmonteret en 20 tm. kran, der skal kunne tage 1500 kg. på en afstand af 10 meter og have minimum 3 udskud. Bilen skal være udstyret med værktøjskasser under chassiset og en dieseltank på mindst 300 liter. Storskraldebilen skal sættes i drift 1. januar 2024 men grundet Ordregivers behov for intern indretning af lad til diverse affaldsfraktioner, intern undervisning af personale samt testkørsler, vil leveringsfristen være 4. december 2023.Købet vil ske på baggrund af en indgået leveringskontrakt. Kontrakten vil ikke indeholde optioner eller andre tilkøb såsom serviceaftaler etc.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver (Renovest A/S) tidligere drift af storskraldsordning forventes at blive ændret pr. 1. januar 2024 på baggrund af en politisk beslutning i september/oktober 2023. Ændring af storskraldsordningen medfører et ændret behov for skraldebild, som skal tages i brug fra 1. januar 2024. Storskraldebilen skal specielt opbygges til Ordregivers konkrete behov, og Ordregiver har afsøgt markedet for at finde leverandører, som vil kunne opbygge samt levere en skraldebil indenfor Ordregivers leveringsfrist den 4. december 2023. Leveringsfristen er fastsat ud fra Ordregiver interne behov for tilretning af skraldebilen, intern oplæring af personale samt testkørsler.Det er lykkedes Ordregiver at finde én Leverandør, som kan opfylde Ordregivers krav til opbygning af storskraldebilen indenfor leveringsfristen. Ordregiver har afsøgt markedet for at finde alternative leverandører såfremt, Ordregiver kunne udvide fristen med et par uger, hvilket ej heller har været muligt. Ordregiver har på baggrund af ovenstående vurderet, at Udbudsloven § 80 stk. 3 nr. 2 jf. Dir. 2014/24/EU art. 32 stk. 2 litra b ii finder anvendelse. Ordregiver er underlagt en forsyningspligt, hvorfor Ordregiver ikke kan acceptere en betydelig overskridelse af leveringsfristen, idet ændringerne vil effektueres pr. 1. januar 2024. Ordregiver vil dog kunne finde en midlertidig alternativ løsning for en kort periode, hvis levering af tilsvarende storskraldebil kan finde sted i nær forlængelse af oprindelig leveringsfrist den 4. december 2023. En midlertidig løsning kan kun accepteres i stærkt begrænset omfanget af hensyn til Ordregivers arbejdsmiljø.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel A/S
CVR-nummer: 58811211
Postadresse: Agrovej 2
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 882 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2023

Send til en kollega

0.031