23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 193-603961
Offentliggjort
06.10.2023
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Midttrafik

66. Udbud - Midttrafik syd og midt


Midttrafik

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Borup
E-mail: sib@midttrafik.dk
Telefon: +45 87408279
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3ddf47d-9be7-4386-bd9c-0d55720e4279/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3ddf47d-9be7-4386-bd9c-0d55720e4279/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

66. Udbud - Midttrafik syd og midt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Midttrafiks 66. udbud omfatter driften af lokal- og regionalruter i og omkring Horsens og Hedensted Kommune, den sydlige del af Region Midtjylland samt regionalruter omkring Silkeborg, Viborg og Randers Kommune. Kørslen udbydes i to selvstændige delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1 - Midttrafik Syd

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Lokal- og regional kørsel og omkring Horsens og Hedensted Kommuner samt den sydlige del af Region Midtjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Kørselsomfang

Udbuddet omfatter driften af regional- og lokalrutekørsel i og omkring Horsens og Hedensted Kommune samt den sydlige del af Region Midtjylland.

Kørslen udbydes i samme pakke med henblik på, at busselskabet kan udnytte eventuelle synergieffekter ved samlet drift, fx ladeinfrastruktur til busserne og fleksibel benyttelse af busserne på tværs af ruterne.

Dette omfatter ca. 71.300 køreplantimer om året med anvendelse af 37 kontraktbusser og minimum 6 reservebusser.

- Sideordnet tilbud

Midttrafiks 66. udbud er et udbud med to pakker med sideordnet tilbud, hvor busselskaberne kan afgive tilbud på kørsel med el-busser eller dieselbusser for en eller begge pakker.

Konkret indebærer det, at busselskaberne for hver af pakkerne kan afgive tilbud på

1) kørsel med fabriksnye laventré el-busser i en 10-årig kontraktperiode,

2) eller max 12-årige laventré dieselbusser i en 4-årig kontraktperiode. Tilbuddet på diesel-busser suppleres med optionstilbud på CO2-neutral biodiesel.

Udvalgte ruter i udbuddet er så små, at disse må køres med diselbusser – uanset om der bydes på sideordnet tilbud med el- eller dieselbusser.

-Drivmiddel

Der er mulighed for at byde på pakken med enten el- eller euronorm 6 dieselbusser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal ske infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med el-busser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestandere i byrummet; opladning af el-busser skal kunne foregå på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet.

- Kontraktperiode – el-busser

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 10 år ved sideordnet tilbud på el-busser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med op til 2 år. Forlængelse kan efter Midttrafiks valg ske med 1 år ad gangen.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere 2 år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med 1 år ad gangen.

Pakke 1 indeholder en kontraktperiode, hvor kontraktstart er fordelt på 3 forskellige begyndelsesdatoer:

Hhv. 29. juni 2025 – 17 kontraktbusser, samt 6 reservebusser og 8 busser til ekstrakørsel, 31. august 2025 – 14 kontraktbusser og 28. september 2025 – 6 kontraktbusser til kontraktophør den 30. juni 2035

- Kontraktperiode – dieselbusser

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 4 år ved sideordnet tilbud på dieselbusser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med 1 år.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

Pakke 1 indeholder en kontraktperiode, hvor kontraktstart er fordelt på 3 forskellige begyndelsesdatoer:

Hhv. 29. juni 2025 – 18 kontraktbusser, samt 6 reservebusser og 8 busser til ekstrakørsel, 31. august 2025 – 14 kontraktbusser og 28. september 2025 – 6 kontraktbusser til kontraktophør den 30. juni 2029.

II.2.14) Yderligere oplysninger

- Obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde

Alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 134a, § 135 og § 136, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbuds-loven § 137, nr. 1 – 5 anvendes.

Midttrafik gør opmærksom på, at udelukkelsesperioden for de obligatoriske udelukkelsesgrunde er på tre år, mens udelukkelsesperioden for de frivillige udelukkelsesgrunde er på fem år.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2 - Midttrafik Midt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Regional kørsel omkring Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Kørselsomfang

Udbuddet omfatter driften af regional rutekørsel omkring Silkeborg, Viborg og Randers Kommuner.

Kørslen udbydes i samme pakke med henblik på, at busselskabet kan udnytte eventuelle synergieffekter ved samlet drift, f.eks. ladeinfrastruktur til busserne og fleksibel benyttelse af busserne på tværs af ruterne.

Dette omfatter ca.46 000 køreplantimer om året med anvendelse af 19 kontraktbusser og forventning om minimum 2 reservebusser.

- Sideordnet tilbud

Midttrafiks 66. udbud er et udbud med sideordnet tilbud med 2 pakker, hvor busselskaberne kan afgive tilbud på kørsel med el-busser eller dieselbusser for en eller begge pakker.

Konkret indebærer det, at busselskaberne for hver af pakkerne kan afgive tilbud på

1) kørsel med fabriksnye laventré el-busser i en 10-årig kontraktperiode,

2) eller max 12-årige laventré dieselbusser i en 4-årig kontraktperiode. Tilbuddet på diesel-busser suppleres med optionstilbud på CO2-neutral biodiesel.

Udvalgte ruter i udbuddet er så små, at disse må køres med diselbusser – uanset om der bydes på sideordnet tilbud med el- eller dieselbusser.

-Drivmiddel

Der er mulighed for at byde på pakken med enten el- eller euronorm 6 dieselbusser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal ske infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med el-busser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestandere i byrummet; opladning af el-busser skal kunne foregå på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet.

- Kontraktperiode – el-busser

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 10 år ved sideordnet tilbud på el-busser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med op til 2 år. Forlængelse kan efter Midttrafiks valg ske med 1 år ad gangen.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere 2 år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med 1 år ad gangen.

Kontraktperioden løber fra 28. september 2025 til kontraktophør 30. juni 2035.

- Kontraktperiode – dieselbusser

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 4 år ved sideordnet tilbud på dieselbusser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med 1 år.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

Kontraktperioden løber fra 28. september 2025 til kontraktophør 30. juni 2029.

II.2.14) Yderligere oplysninger

- Obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde

Alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 134a, § 135 og § 136, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbuds-loven § 137, nr. 1 – 5 anvendes.

Midttrafik gør opmærksom på, at udelukkelsesperioden for de obligatoriske udelukkelsesgrunde er på tre år, mens udelukkelsesperioden for de frivillige udelukkelsesgrunde er på fem år.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/11/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2023

Send til en kollega

0.047