23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 196-613871
Offentliggjort
11.10.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Kolding kommune

Dynamisk indkøbssystem - Indkøb af biler til Kolding Kommune


Kolding kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanna Abdi
E-mail: habdi@kolding.dk
Telefon: +45 79797979
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kolding-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=155105
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem - Indkøb af biler til Kolding Kommune

Sagsnr.: 155105
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kolding Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem på indkøb af motoriserede køretøjer til samtlige af vores enheder og institutioner. Det dynamiske indkøbssystem omfatter indkøb af følgende kategorier:

• Kategori 1 – Personbiler• Kategori 2 – Arbejdsbiler• Kategori 3 – Arbejdsbiler til godsbefordring

Det er et krav, at service, vedligeholdelse og reparation/skader kan foregå på Tilbudsgivers autoriserede værksted inden for Kolding Kommunes grænser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 220 690 602.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1 – Personbiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

<strong>Ikke udtømmende liste over eksempler på typer af køretøjer omfattet af kategorien:</strong>

• Mikrobiler - bilsegment A

er bilklassen under minibil og den mindste klasse

• Minibiler – bilsegment B

er bilklassen mellem mikrobil og lille mellemklassebil

• Lille mellemklassebil – bilsegment C

er bilklassen som er større end bilsegment B, men mindre end en stor mellemklassebil

• Stor mellemklasse – bilsegment D

er bilklassen som er større end bilsegment C, men mindre end en øvre mellemklassebil

• Øvre mellemklassebil – bilsegment E

er bilklassen som er større end bilsegment D

• Stationcar – biltype med bagklap og stort bagagerum

Anslået maksimal værdi for kategori 1: 373.358.840 kr.<br><br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 186 679 420.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2023
Slut: 01/09/2043
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøgeren skal bekræfte, at Ansøgeren ikke er omfattet af nævnte:

- Obligatoriske udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 134a, § 135 og § 136) samt

- frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 – konkurs mv)

- frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 4 – misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt)

Dokumentation for ovenstående udelukkelsesgrunde er gyldig serviceattest eller tilsvarende for udenlandske selskaber, som maksimalt må være udstedt 6 måneder før Ordregiver anmoder om dokumentation.

Særlig udelukkelse på baggrund af russisk ejerskab eller etablering:

Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

<br>

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2 – Arbejdsbiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

<strong>Ikke udtømmende liste over eksempler på typer af køretøjer omfattet af kategorien:</strong>

<strong>• Korte vans </strong>

<strong>• Lange vans</strong>

<strong>• Mini busser</strong>

<strong><br></strong>

Anslået maksimal værdi for kategori 2: 24.661.368 kr.<br><br><br><br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 330 684.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2023
Slut: 01/09/2043
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøgeren skal bekræfte, at Ansøgeren ikke er omfattet af nævnte:

- Obligatoriske udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 134a, § 135 og § 136) samt

- frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 – konkurs mv)

- frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 4 – misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt)

Dokumentation for ovenstående udelukkelsesgrunde er gyldig serviceattest eller tilsvarende for udenlandske selskaber, som maksimalt må være udstedt 6 måneder før Ordregiver anmoder om dokumentation.

Særlig udelukkelse på baggrund af russisk ejerskab eller etablering:

Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

<br>

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 3 – Arbejdsbiler til godsbefordring

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

<strong>Ikke udtømmende liste over eksempler på typer af køretøjer omfattet af kategorien:</strong>

• Firehjulstrukne ladvogne med enkeltkabine

• Firehjulstrukne ladvogne med dobbeltkabine

• Kassebiler med enkeltkabine Chassisbiler med enkeltkabine

• Chassisbiler med dobbeltkabine

• Varebil

• Varevogn<br>

<br>

Anslået maksimal værdi for kategori 3: 43.360.996 kr.<br><br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 680 498.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2023
Slut: 01/09/2043
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøgeren skal bekræfte, at Ansøgeren ikke er omfattet af nævnte:

- Obligatoriske udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 134a, § 135 og § 136) samt

- frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 – konkurs mv)

- frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 4 – misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt)

Dokumentation for ovenstående udelukkelsesgrunde er gyldig serviceattest eller tilsvarende for udenlandske selskaber, som maksimalt må være udstedt 6 måneder før Ordregiver anmoder om dokumentation.

Særlig udelukkelse på baggrund af russisk ejerskab eller etablering:

Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til soliditetsgrad er 15% i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes af egenkapitalen divideret med balancesummen.Mindstekrav til omsætning er minimum en samlet omsætning på 50 mio.kr. i seneste disponible regnskabsår.&nbsp;

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til soliditetsgrad er 15% i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes af egenkapitalen divideret med balancesummen.Mindstekrav til omsætning er minimum en samlet omsætning på 50 mio.kr. i seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til teknisk og faglig kapacitet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Anslået værdi for hele det dynamiske indkøbssystem: 220.690.602 kr.Anslået maksimalværdi for hele det dynamiske indkøbssystem: 441.381.204 kr:

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2023

Send til en kollega

0.048