23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 215-677622
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midttrafik

66. Udbud - Midttrafik syd og midt


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Borup
E-mail: sib@midttrafik.dk
Telefon: +45 87408279
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3ddf47d-9be7-4386-bd9c-0d55720e4279/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3ddf47d-9be7-4386-bd9c-0d55720e4279/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3ddf47d-9be7-4386-bd9c-0d55720e4279/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f3ddf47d-9be7-4386-bd9c-0d55720e4279/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

66. Udbud - Midttrafik syd og midt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Midttrafiks 66. udbud omfatter driften af lokal- og regionalruter i og omkring Horsens og Hedensted Kommune, den sydlige del af Region Midtjylland samt regionalruter omkring Silkeborg, Viborg og Randers Kommune. Kørslen udbydes i to selvstændige delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1 - Midttrafik Syd

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Lokal- og regional kørsel og omkring Horsens og Hedensted Kommuner samt den sydlige del af Region Midtjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Kørselsomfang

.

Udbuddet omfatter driften af regional- og lokalrutekørsel i og omkring Horsens og Hedensted Kommune samt den sydlige del af Region Midtjylland.

Kørslen udbydes i samme pakke med henblik på, at busselskabet kan udnytte eventuelle synergieffekter ved samlet drift, fx ladeinfrastruktur til busserne og fleksibel benyttelse af busserne på tværs af ruterne.

Dette omfatter 71.622 køreplantimer om året med anvendelse af 35 kontraktbusser og minimum 5 reservebusser.

.

- Sideordnet tilbud

Midttrafiks 66. udbud er et udbud med to pakker med sideordnet tilbud, hvor busselskaberne kan afgive tilbud på kørsel med el-busser eller dieselbusser for en eller begge pakker.

Konkret indebærer det, at busselskaberne for hver af pakkerne kan afgive tilbud på

1) kørsel med fabriksnye laventré el-busser i en 10-årig kontraktperiode,

2) eller max 12-årige laventré dieselbusser i en 4-årig kontraktperiode. Tilbuddet på diesel-busser suppleres med optionstilbud på CO2-neutral biodiesel.

Udvalgte ruter i udbuddet er så små, at disse må køres med diselbusser – uanset om der bydes på sideordnet tilbud med el- eller dieselbusser.

.

-Drivmiddel

Der er mulighed for at byde på pakken med enten el- eller minimum euronorm 6 dieselbusser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal ske infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med el-busser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestandere i byrummet; opladning af el-busser skal kunne foregå på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet.

.

- Kontraktperiode – el-busser

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 10 år ved sideordnet tilbud på el-busser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med op til 2 år. Forlængelse kan efter Midttrafiks valg ske med 1 år ad gangen.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere 2 år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med 1 år ad gangen.

Pakke 1 indeholder en kontraktperiode, hvor kontraktstart er fordelt på 3 forskellige begyndelsesdatoer:

-29. juni 2025 – 15 kontraktbusser, samt 2 reservebusser og 9 busser til ekstrakørsel

-31. august 2025 – 14 kontraktbusser og 3 reservebusser

-28. september 2025 – 6 kontraktbusser

Alle til kontraktophør den 30. juni 2035

.

- Kontraktperiode – dieselbusser

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 4 år ved sideordnet tilbud på dieselbusser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med 1 år.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

Pakke 1 indeholder en kontraktperiode, hvor kontraktstart er fordelt på 3 forskellige begyndelsesdatoer:

-29. juni 2025 – 15 kontraktbusser, samt 2 reservebusser og 9 busser til ekstrakørsel

-31. august 2025 – 14 kontraktbusser og 3 reservebusser

-28. september 2025 – 6 kontraktbusser

Alle til kontraktophør den 30. juni 2029.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Korteste kontraktperiode er på 4 år ved sideordnet tilbud på dieselbusser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år.

Længste kontraktperiode er på 10 år ved sideordnet tilbud på elbusser - Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ved afgivelse af tilbud på sideordnet tilbud 2) dieselbusser på en eller begge pakker skal indgå option på CO2-neutral HVO-biodiesel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudskøreplanerne er udarbejdet i K23, der indeholder 53 uger. Kontraktgrundlaget oplyst i Nøgleoplysningerne (køreplantimer pr. år i kontraktgrundlag) er beregnet på baggrund af antal køreplantimer i K23 omregnet til 52 uger i et normalt køreplanår. Dette for at fastsætte retvisende kørselsomfang i forhold til eventuelle ændringer i kontraktperioden.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2 - Midttrafik Midt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Regional kørsel omkring Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Kørselsomfang

.

Udbuddet omfatter driften af regional rutekørsel omkring Silkeborg, Viborg og Randers Kommuner.

Kørslen udbydes i samme pakke med henblik på, at busselskabet kan udnytte eventuelle synergieffekter ved samlet drift, f.eks. ladeinfrastruktur til busserne og fleksibel benyttelse af busserne på tværs af ruterne.

Dette omfatter 45 012 køreplantimer om året med anvendelse af 19 kontraktbusser og 3 reservebusser.

.

- Sideordnet tilbud

.

Midttrafiks 66. udbud er et udbud med sideordnet tilbud med 2 pakker, hvor busselskaberne kan afgive tilbud på kørsel med el-busser eller dieselbusser for en eller begge pakker.

Konkret indebærer det, at busselskaberne for hver af pakkerne kan afgive tilbud på

1) kørsel med fabriksnye laventré el-busser i en 10-årig kontraktperiode,

2) eller max 12-årige laventré dieselbusser i en 4-årig kontraktperiode. Tilbuddet på diesel-busser suppleres med optionstilbud på CO2-neutral biodiesel.

Udvalgte ruter i udbuddet er så små, at disse må køres med diselbusser – uanset om der bydes på sideordnet tilbud med el- eller dieselbusser.

.

-Drivmiddel

.

Der er mulighed for at byde på pakken med enten el- eller minimum euronorm 6 dieselbusser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal ske infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med el-busser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestandere i byrummet; opladning af el-busser skal kunne foregå på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet.

.

- Kontraktperiode – el-busser

.

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 10 år ved sideordnet tilbud på el-busser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med op til 2 år. Forlængelse kan efter Midttrafiks valg ske med 1 år ad gangen.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere 2 år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med 1 år ad gangen.

Kontraktperioden løber fra 28. september 2025 til kontraktophør 30. juni 2035.

.

- Kontraktperiode – dieselbusser

.

Kontrakten omfattet af udbuddet er en tidsbegrænset kontrakt på 4 år ved sideordnet tilbud på dieselbusser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år efter følgende betingelser:

1) Midttrafik kan forlænge kontrakten med 1 år.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

Kontraktperioden løber fra 28. september 2025 til kontraktophør 30. juni 2029.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Korteste kontraktperiode er på 4 år ved sideordnet tilbud på dieselbusser – Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år.

Længste kontraktperiode er på 10 år ved sideordnet tilbud på elbusser - Her med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ved afgivelse af tilbud på sideordnet tilbud 2) dieselbusser på en eller begge pakker skal indgå option på CO2-neutral HVO-biodiesel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudskøreplanerne er udarbejdet i K23, der indeholder 53 uger. Kontraktgrundlaget oplyst i Nøgleoplysningerne (køreplantimer pr. år i kontraktgrundlag) er beregnet på baggrund af antal køreplantimer i K23 omregnet til 52 uger i et normalt køreplanår. Dette for at fastsætte retvisende kørselsomfang i forhold til eventuelle ændringer i kontraktperioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Midttrafik anvender alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 134a, § 135 og § 136. Derudover anvender Midttrafik de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbuds-loven § 137, nr. 1 – 5.

Ansøger skal sammen med ansøgningen fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

.

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

.

Del III: Udelukkelsesgrunde

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 , 5 og 6.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 3

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4

- Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 5

.

Del IV: Udvælgelse

Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen

.

- Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2)

.

Punkt C: Teknisk og faglig formåen

.

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3)

.

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse om ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regnskaber

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden skal mindst være 10 %

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal kunne dokumentere mindst en reference med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt regional og/eller lokal-kørsel i Danmark, eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret buskørsel. Kørslen skal være udført en sammenhængende periode på minimum 12 måneder inden for de seneste 3 år, og kørslen skal have et omfang på mindst 20.000 køreplantimer pr. år.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 10 % af den årlige kontraktsum. Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil tre måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af erhvervet i form af en tilladelse efter Buslovens §1 stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 193-603961
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2024
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/03/2024
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne eller udbudsprocessen i øvrigt.

.

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået.

.

Informationsmødet afholdes på den dato, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 1.2. Der er mulighed for både fysisk deltagelse hos Midttrafik og online deltagelse via Microsoft Teams – ved få fysiske tilmeldinger forbeholder Midttrafik sig ret til udelukkende at afholde mødet online. Tilmelding til informationsmødet skal ske til kontaktpersonen anført i Udbudsbetingelserne pkt. 1.2.

.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS.

.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tidspunktet for anmodningen. Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, kan tilbudsgiver fremlægge det/de seneste regnskab(er) eller en revisorerklæring med angivelse af de pågældende nøgletal.

.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over tildelingsbeslutning skal indgives senest 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2023

Send til en kollega

0.048