23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Odense Kommune

Specialkørsel


Odense Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Odense Kommune] ---
Køberens retlige status Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Specialkørsel
Beskrivelse Udbuddet vedrører specialkørsel. De borgere, der er omfattet af befordringen, er alle visiteret (godkendt) til ordningen af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Udbuddet er opdelt i 7 delaftaler. Den for delaftalen valgte leverandør skal udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution, f.eks. skole, genoptræningscenter, aktivitetstilbud eller lignende. For delaftale 5 vil der ligeledes være tale om mere ad hoc-baseret kørsel til f.eks. praktik, brobygning og lignende. Der er tale om visiteret kørsel. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen.
Identifikator for proceduren 9b5a7e97-35b9-4b0d-816e-9359066de95a
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
2.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Delaftale 1
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 1 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov, ældre med demens eller personer til genoptræning og dermed typisk er gangbesværede.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 1 blev der modtaget tilbud fra 3 tilbudsgivere, hvoraf 2 er SMV'er og ingen er fra andre medlemsstater eller tredjelande. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Delaftale 1 er tildelt HB-Care A/S.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Odense Kommune ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel Delaftale 2
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 2 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov samt ældre, der kan være fysisk, psykisk og socialt udfordret.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 2 blev der modtaget tilbud fra 3 tilbudsgivere, hvoraf 2 er SMV'er og ingen er fra andre medlemsstater eller tredjelande. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Delaftale 2 er tildelt HB-Care A/S.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Odense Kommune ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0003
Titel Delaftale 3
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 3 vil der primært være tale om kørsel med personer, der er (sen)hjerneskadede, har psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. ADHD, autisme, angst og lignende) og ældre til genoptræning.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 3 blev der modtaget tilbud fra 3 tilbudsgivere, hvoraf 2 er SMV'er og ingen er fra andre medlemsstater eller tredjelande. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Delaftale 3 er tildelt HB-Care A/S.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Odense Kommune ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0004
Titel Delaftale 4
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 4 vil der primært være tale om kørsel med personer med medfødt hjerneskade samt personer med forskellige udfordringer, herunder autisme, manglende sprog, immobilitet og lignende.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 4 blev der modtaget tilbud fra 3 tilbudsgivere, hvoraf 2 er SMV'er og ingen er fra andre medlemsstater eller tredjelande. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Delaftale 4 er tildelt HB-Care A/S.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0005
Titel Delaftale 5
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 5 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov samt personer til genoptræning.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 5 blev der modtaget tilbud fra 2 tilbudsgivere, hvoraf 1 er SMV'er og ingen er fra andre medlemsstater eller tredjelande. Alle tilbud er modtaget elektronisk. Delaftale 5 er tildelt konsortiet Taxa Syd (bestående af Taxa Syd a.m.b.a. og Taxa Syd Kørselskontor A/S).
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0006
Titel Delaftale 6
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 6 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov, herunder som følge af f.eks. ADHD og autisme.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 6 blev der modtaget tilbud fra 1 tilbudsgiver, der er et SMV og ikke er fra andre medlemsstater eller tredjelande. Tilbuddet er modtaget elektronisk. Delaftale 5 er tildelt konsortiet Taxa Syd (bestående af Taxa Syd a.m.b.a. og Taxa Syd Kørselskontor A/S).
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Odense Kommune ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0007
Titel Delaftale 7
Beskrivelse Delaftalen omfatter kørsel af borgere, der alle er visiteret (godkendt) til denne ordning af Odense Kommune, da de ikke er i stand til at foretage transporten med offentligt transportmiddel, egen bil, cykel eller lignende. Delaftalen er afgrænset ved at omfatte kørsel til og fra de institutioner, der er angivet i Kontraktens bilag 2. Den for delaftalen valgte leverandør skal således udføre kørsel mellem borgerens bopæl eller aflastningsadresse og til en på forhånd fastlagt institution. Leverandøren skal ligeledes forestå kørselsplanlægningen. Der er i høj grad tale om kørsel med borgere, der skal tages særlig hensyn til. På delaftale 7 vil der primært være tale om kørsel med børn og unge med særlige behov samt personer til genoptræning.
Intern identifikator 88.12.03-G01-4-22
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
By :   Odense
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 1
Beskrivelse Ordregiver har mulighed for at forlænge Kontrakten én gang i op til 12 måneder.
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger På delaftale 7 blev der modtaget tilbud fra 1 tilbudsgiver, der er et SMV og ikke fra andre medlemsstater eller tredjelande. Tilbuddet er modtaget elektronisk. Delaftale 7 er tildelt konsortiet Taxa Syd (bestående af Taxa Syd a.m.b.a. og Taxa Syd Kørselskontor A/S).
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøtiltag og -dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen</span>
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten [ Odense Kommune ] ---
Organisation, der udfører betalingen [ Odense Kommune ] ---
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse 175,215,384   DKK
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Odense Kommune
Registreringsnummer ORG-35209115
Postadresse Flakhaven 2    
By Odense C
Postnummer 5000
Landespecifik underafdeling Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Gitte Almind Skou
E-mail gisko@odense.dk
Telefon 30356206
Internetadresse https://www.odense.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer ORG-37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Klagenævnet for Udbud
Telefon +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer ORG-10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Taxa Syd a.m.b.a.
Den økonomiske operatørs størrelse sme
Registreringsnummer 75711115
Postadresse Ove Geddes Vej 16    
By Odense
Postnummer 5220
Landespecifik underafdeling Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
E-mail info@taxasyd.dk
Telefon 66156631
Internetadresse https://taxasyd.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn Taxa Syd Kørselskontor A/S
Den økonomiske operatørs størrelse sme
Registreringsnummer 25539028
Postadresse Ove Gjeddes Vej 16    
By Odense
Postnummer 5220
Landespecifik underafdeling Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
E-mail info@taxasyd.dk
Telefon 66154415
Internetadresse https://taxasyd.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn HB-Care A/S
Den økonomiske operatørs størrelse large
Registreringsnummer 65864010
Postadresse Krogshøjvej 49    
By Bagsværd
Postnummer 2880
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
E-mail vejle@hb-care.dk
Telefon 70705043
Internetadresse https://hb-care.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0007
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   6938df3b-5efa-499a-9316-d45907a44783   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-10Z   11:10:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00688462-2023
EUT-S-nummer 218/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-13Z

Send til en kollega

0.063