23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 223-703119
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn

OPFØRELSE AF CO2-TERMINAL SOM TOTALENTREPRISE


Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn
CVR-nummer: 27054692
Postadresse: Hulvejen 1
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ager
E-mail: ra@portesbjerg.dk
Telefon: +45 51507269
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.portesbjerg.dk
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

OPFØRELSE AF CO2-TERMINAL SOM TOTALENTREPRISE

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45255300 Bygge-anlægsarbejder: gasterminaler
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn (herefter Esbjerg Havn) ønsker at opføre en CO2-terminal på Esbjerg Havn til modtagelse/udlevering af CO2 fra lastbiler og eventuelt jernbane i fremtiden, midlertidig opbevaring deraf samt efterfølgende overførsel til og fra skib via kaj samt omgivende terræn.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31161200 Gaskølesystemer
44610000 Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
51810000 Installation af tanke
63121110 Lagring af gas
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Capricornkaj - Esbjerg Havn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisekontrakten omfatter projektering samt opførelse af CO2-terminal på havneareal beliggende mellem Capricornkaj og Scorpiuskaj.

CO2-terminalen vil have et areal op til 12.800 m2.

CO2-terminalen skal modtage flydende CO2 fra lastbil og potentielt jernbane i fremtiden samt opbevare dette midlertidigt. Den oplagrede CO2 skal efterfølgende kunne overføres til skib ved kajen. Al CO2-overførsel skal ske ved konstant tryk med dobbelte forbindelser og dampretur.

CO2-terminalen skal automatiseres og som udgangspunkt være uden opsyn af havnepersonale. CO2-terminalen skal kunne betjenes af lastbilchauffører og skibsbesætning.

Det skal til enhver tid være muligt med samtidig drift af modtage- og eksportsystem.

For at kompensere for varmetilstrømning fra omgivelserne, skal der medtages et system til opretholdelse af trykket og temperaturen ved køling af gas.

Opgaven med opførelse af CO2-terminalen udbydes samlet som totalentreprise ud fra omkostnings- og effektivitetsbetragtninger

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne / Vægtning: Prisen er ikke det eneste tild
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 198-620459
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

OPFØRELSE AF CO2-TERMINAL SOM TOTALENTREPRISE

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet aflyses og genudbyders pga. væsentlige ændringer i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til § 7, stk. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer) hvoraf fremgår, at:Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået enkontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i.Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverensbeslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenCarl Jacobsens Vej 35Valby2500DanmarkTelefon: +45 41715000E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2023

Send til en kollega

0.08