23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordjyllands Trafikselskab

Indgåelse af aftale vedr. togdrift, Nordjylland


Nordjyllands Trafikselskab

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Nordjyllands Trafikselskab
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indgåelse af aftale vedr. togdrift, Nordjylland
Beskrivelse :  Indgåelse af aftale om udførelse af offentlig servicetrafik med tog i Nordjylland, herunder en samarbejdsaftale om forvaltning af infrastruktur.
Identifikator for proceduren :  eceff710-a849-4897-a72c-c8e853b60b8a
Intern identifikator :  NT-NJ2023
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60210000 Offentlig jernbanetransport
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Region Nordjylland
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indgåelse af aftale vedr. togdrift, Nordjylland
Beskrivelse :  Indgåelse af aftale om udførelse af offentlig servicetrafik med tog i Nordjylland, herunder en samarbejdsaftale om forvaltning af infrastruktur.
Intern identifikator :  NT-NJ2023
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60210000 Offentlig jernbanetransport
Mængde :  3,100,000 kilometer
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Region Nordjylland
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  7 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 45 dage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Nordjyllands Trafikselskab
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Nordjyllands Trafikselskab
Organisation, der udfører betalingen :  Nordjyllands Trafikselskab
Organisation, der undertegner kontrakten :  Nordjyllands Trafikselskab
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  NaN unpublished
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Nordjyllands Trafikselskab
Registreringsnummer :  ORG-30015940
Postadresse :  John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
By :  Aalborg
Postnummer :  9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Susan Bundgaard Jensen
E-mail :  sbj@ntmail.dk
Telefon :  72489216
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  2b29872f-8b3c-4029-bc1c-a14e3501f9d6 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 20:44:07Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00752178-2023
EUT-S-nummer :  239/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-12Z

Send til en kollega

0.047