23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Odense Kommune

Indkøb af affaldsløsninger (genudbud af delaftale 2)


Odense Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Odense Kommune
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af affaldsløsninger (genudbud af delaftale 2)
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb af indendørs affaldssorteringsløsninger til Odense Kommunes ejendomsportefølje. Nærværende delaftale 2 genudbydes, og vedrører affaldsløsninger, der anvendes i administrative bygninger og enheder samt kultur- og fritidsbygninger
Identifikator for proceduren :  a33587b8-c356-431e-8845-4bc0c6c6edee
Intern identifikator :  88.12.00-G01-1-24
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34928480 Affaldscontainere og -spande
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224340 Affaldsspande og -kurve
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Flakhaven 2
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Affaldssorteringsløsninger til Odense Kommunes ejendomsportefølje.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af affaldsløsninger (genudbud af delaftale 2)
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb af indendørs affaldssorteringsløsninger til Odense Kommunes ejendomsportefølje. Nærværende delaftale 2 genudbydes, og vedrører affaldsløsninger, der anvendes i administrative bygninger og enheder samt kultur- og fritidsbygninger
Intern identifikator :  88.12.00-G01-1-24
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34928480 Affaldscontainere og -spande
Yderligere klassificering ( cpv ):  39224340 Affaldsspande og -kurve
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Flakhaven 2
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Affaldssorteringsløsninger til Odense Kommunes ejendomsportefølje.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-16+01:00
Slutdato :  2029-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Arbejdsmiljø ved håndtering
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Fleksibilitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Holdbarhed
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Udbudt som en kontrakt
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Odense Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Odense Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Odense Kommune
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,500,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen :  2,500,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Katalysator Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud fra Katalysator ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Kontrakt om indkøb af affaldsløsninger, delaftale 2
Titel :  Kontrakten er tildelt Katalysator ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-12+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-16+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Odense Kommune
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Abena A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Multiline A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  RV Unique
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Odense Kommune
Registreringsnummer :  ORG-35209115
Postadresse :  Flakhaven 2
By :  Odense C
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Cayan Cetin
E-mail :  cce@odense.dk
Telefon :  23 26 98 77
Internetadresse :  https://www.odense.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Katalysator Aps
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  16987379
Afdeling :  Odense Kommune
Postadresse :  Fåredammen 11
By :  Kerteminde
Postnummer :  5300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Nikolai Kold
E-mail :  peoples@peoples.dk
Telefon :  66141476
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  RV Unique
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  DK32094058
Postadresse :  Kometvej 5
By :  Rødekro
Postnummer :  6230
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Brian Dall
E-mail :  bda@rvu.dk
Telefon :  22281402
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Multiline A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  10665841
Afdeling :  Odense Kommune
Postadresse :  Kirkebjergvej 17
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Torben Kodrup
Telefon :  26888852
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Abena A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  25682742
Afdeling :  Odense Kommune
Postadresse :  Egelund 35
By :  Aabenraa
Postnummer :  6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Pia Duus
E-mail :  ppd@abena.dk
Telefon :  51580574
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  58bf1393-fa9f-44f2-b2b3-6a9b0c9ee1e1 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-19Z 13:56:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00042112-2024
EUT-S-nummer :  15/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-22Z

Send til en kollega

0.062