23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Levering af affaldssystemer til nedgravning


Fællesindkøb Midt

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Horsens Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af affaldssystemer til nedgravning
Beskrivelse :  Den udbudte aftale omfatter levering af 66 stk. fuldt nedgravet 2-kammer affaldssystem til levering i eksisterende betonkasser og sikkerhedshegn samt levering af 7 stk. fuldt nedgravet 1-kammer affaldssystem til nyetablering i forbindelse med udbygning af eksisterende stationer. Dertil omfatter aftale årlig serviceeftersyn samt vask af affaldssystemerne i kontraktperioden.
Identifikator for proceduren :  495ca851-ce76-444a-b8bf-6ba11cbf11ec
Tidligere bekendtgørelse :  be244e1d-50ed-4ac6-bf08-e7d670561574-01
Intern identifikator :  88.00.00-P00-40-23
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Der er i forbindelse med udbuddet modtaget 2 tilbud (begge fra små/mellemstore danske virksomheder). Begge tilbud er modtaget elektronisk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering af affaldssystemer til nedgravning
Beskrivelse :  Den udbudte aftale omfatter levering af 66 stk. fuldt nedgravet 2-kammer affaldssystem til levering i eksisterende betonkasser og sikkerhedshegn samt levering af 7 stk. fuldt nedgravet 1-kammer affaldssystem til nyetablering i forbindelse med udbygning af eksisterende stationer. Dertil omfatter aftale årlig serviceeftersyn samt vask af affaldssystemerne i kontraktperioden.
Intern identifikator :  88.00.00-P00-40-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-05-01+02:00
Slutdato :  2032-08-31+02:00
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Der er i forbindelse med udbuddet modtaget 2 tilbud (begge fra små/mellemstore danske virksomheder). Begge tilbud er modtaget elektronisk.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Underkriteriet evalueres på baggrund den totale estimerede omsætning på aftalen
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Delkriterier fremgår af udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Oplysninger om klageprocedurer herunder sidste frist for klager, kan fås ved at rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud, som er angivet som klageorganisation i nærværende bekendtgørelse.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Horsens Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Horsens Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Horsens Kommune
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  6,354,560 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Joca Trading A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  88.00.00-P00-40-23</span>
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  6,354,560 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  88.00.00-P00-40-23
Titel :  Levering af affaldssystemer til nedgravning.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2024-01-04+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-16+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Horsens Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer :  ORG-null
Postadresse :  Chr M Østergaards Vej 4
By :  Horsens
Postnummer :  8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lina Elkær
E-mail :  lielk@fikm.dk
Telefon :  76292018
Internetadresse :  https://fikm.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Horsens Kommune
Registreringsnummer :  29189889
Afdeling :  Affald og Genbrug
Postadresse :  Chr. M. Østergaards Vej 4
By :  Horsens
Postnummer :  8700
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lina Elkær
E-mail :  lielk@fikm.dk
Telefon :  76292018
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Joca Trading A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  18660830
Postadresse :  Industrivej 8
By :  Vinderup
Postnummer :  7830
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
E-mail :  joca@joca.dk
Telefon :  97443666
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  78a9b59d-df31-416b-a977-619b9f95fdf6 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-19Z 07:56:30Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00042771-2024
EUT-S-nummer :  15/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-22Z

Send til en kollega

0.047