23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

MOVIA

FV13V - Udbud af Flextrafik Variabel - Vogngrupper


MOVIA

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  MOVIA
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  FV13V - Udbud af Flextrafik Variabel - Vogngrupper
Beskrivelse :  Der forventes at blive kørt ca. 1,5 mio. ture om året af den form for kørsel der udføres i Flextrafik. For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1000 vogne med hjemområde i Region Sjælland og max. 1000 vogne med hjemområde i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode. Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.
Identifikator for proceduren :  ac7cefee-4756-43f3-b8db-3cbc624e0aad
Intern identifikator :  FV13V
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  50,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  FV13V - Udbud af Flextrafik Variabel - Vogngrupper
Beskrivelse :  Der forventes at blive kørt ca. 1,5 mio. ture om året af den form for kørsel der udføres i Flextrafik. For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1000 vogne med hjemområde i Region Sjælland og max. 1000 vogne med hjemområde i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode. Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.
Intern identifikator :  FV13V
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-03-01+01:00
Slutdato :  2025-02-28+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  50,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Beskrivelse :  Tildelingskriterium er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som identificeres via tildelingskriteriet ”Pris”. Movia vil evaluere tilbuddene efter følgende model: Tildeling af kørsel vil ske på grundlag af de tilbudte priser for de i afsnit 1.6 angivne intervaller. Hverdage kl. 05:00 – 18:00 Øvrig tid Nat (alle dage) kl. 23:00-04:59 Tillæg nat Tildelingen beregnes ud fra en tur på en times varighed i hver tidsperiode. Turene sammensættes med: 1 time hverdage 1 time øvrig tid 1 time nat Et Tillæg nat
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  MOVIA
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  MOVIA
Organisation, der udfører betalingen :  MOVIA
Organisation, der undertegner kontrakten :  MOVIA
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  50,000,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS O1 Transport ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  FV13V - Udbud af Flextrafik Variabel - Vogngrupper
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  1 DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland :  DNK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23-C0088 23-C0089 23-C0090 23-C0091 23-C0092 23-C0093 23-C0094 23-C0095 23-C0096
Titel :  NORDIAN ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00 2023-12-08+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00 2024-01-18+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  MOVIA MOVIA MOVIA MOVIA MOVIA MOVIA MOVIA MOVIA MOVIA
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Cabonline Danmark
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Dantaxi4x48 A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Holbæk Taxa ApS
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  N1 Transport ApS
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  NORDIAN ApS
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Næstved Taxa
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Taxa Lolland
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Universal b
6.1.4  Statistiske oplysninger
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  1 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  1 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  NORDIAN ApS
Registreringsnummer :  ORG-42154709
Postadresse :  Vesterlundvej
By :  Herlev
Postnummer :  2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ayman Hawaili
Telefon :  31578906
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Næstved Taxa
Registreringsnummer :  ORG-69694012
Postadresse :  Kanalvej 13
By :  Næstved
Postnummer :  4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Hans Henrik Neumann-Petersen
Telefon :  55775511
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Cabonline Danmark
Registreringsnummer :  ORG-15197382
Postadresse :  Englandsvej 358, byg 6
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Muhammed Ikram Ilyas
Telefon :  27272718
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Universal b
Registreringsnummer :  ORG-39058863
Postadresse :  Frøgårdsvej 18, 1tv
By :  Haslev
Postnummer :  4690
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Adel Shmaiel
Telefon :  60524051
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Dantaxi4x48 A/S
Registreringsnummer :  ORG-39174901
Postadresse :  Krogshøjvej 49
By :  Bagsværd
Postnummer :  2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Poulsen
Telefon :  31 38 18 65
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Holbæk Taxa ApS
Registreringsnummer :  ORG-42592771
By :  Holbæk
Postnummer :  4300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Olsen
E-mail :  formand@holbtaxa.dk
Telefon :  4059 4343
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Taxa Lolland
Registreringsnummer :  ORG-30635507
Postadresse :  Skandsen 22
By :  Nakskov
Postnummer :  4900
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Bjarne Jensen
E-mail :  taxalolland@mail.dk
Telefon :  25322111
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  N1 Transport ApS
Registreringsnummer :  ORG-44396084
Postadresse :  Vesterlundvej 13
By :  Herlev
Postnummer :  2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ayman Hawaili
Telefon :  31578906
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0009
Officielt navn :  O1 Transport ApS
Registreringsnummer :  ORG-44396106
Postadresse :  Vesterlundvej 13
By :  Herlev
Postnummer :  2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ayman Hawaili
Telefon :  31578906
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0010
Officielt navn :  MOVIA
Registreringsnummer :  ORG-29896569
Postadresse :  Gammel Køge Landevej 3
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Søren Brøgger Kock
E-mail :  sbk@moviatrafik.dk
Telefon :  36131692
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0011
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0012
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0013
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  10924e8a-7a0b-4e95-91ce-bd7c362d2f82 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-23Z 13:02:44Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00049472-2024
EUT-S-nummer :  17/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-24Z

Send til en kollega

0.064