23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

MOVIA

B2 - Udbud af metroerstatningskørsel


MOVIA

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  MOVIA
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  B2 - Udbud af metroerstatningskørsel
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter erstatningskørsel i forbindelse med testkørsel på Sydhavnsmetroen, hvor metrolinje M3 og M4 indstiller driften.
Identifikator for proceduren :  e6e7bd20-d849-405d-884b-49bc3069144e
Intern identifikator :  B2
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  B2 - Udbud af metroerstatningskørsel
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter erstatningskørsel i forbindelse med testkørsel på Sydhavnsmetroen, hvor metrolinje M3 og M4 indstiller driften.
Intern identifikator :  B2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  MOVIA
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  MOVIA
Organisation, der udfører betalingen :  MOVIA
Organisation, der undertegner kontrakten :  MOVIA
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  5,300,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Arriva Danmark A/S Arriva Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  B2 - Udbud af metroerstatningskørsel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23-C0084 23-C0085
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  MOVIA MOVIA
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Umove A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Umove A/S
Registreringsnummer :  ORG-30607651
Postadresse :  Farverland 7
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mikael Drasbek Kanstrup
E-mail :  mdk@umove.dk
Telefon :  +4531970000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Arriva Danmark A/S
Registreringsnummer :  ORG-18429101
Postadresse :  Skøjtevej 26
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henriette Koch Boyter
Telefon :  20604496
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  MOVIA
Registreringsnummer :  ORG-29896569
Postadresse :  Gammel Køge Landevej 3
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lars Wendelboe Budtz
E-mail :  lwb@moviatrafik.dk
Telefon :  36131762
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a30a3a6e-1245-4959-9560-a75256d0df58 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-24Z 07:41:41Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00050566-2024
EUT-S-nummer :  18/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-25Z

Send til en kollega

0.046