23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

MOVIA

B2X - Udbud af metroerstatningskørsel


MOVIA

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  MOVIA
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  B2X - Udbud af metroerstatningskørsel
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter erstatningskørsel i forbindelse med testkørsel på Sydhavnsmetroen, hvor metrolinje M3 og M4 indstiller driften. Udbuddet omfatter genudbud af tidligere udbudt drift, og udføres i overensstemmelse med FVD art. 45, stk. 3 om hastetilfælde, da der er tale om forsyningsmæssigt behov for offentlig transport til erstatning for nedlukket metrodrift, som skal lægge på det af udbuddet omfattede driftstidspunkt, og ikke kan skubbes yderligere.
Identifikator for proceduren :  727fb2d6-45b7-4b8a-804f-a44d828bd295
Tidligere bekendtgørelse :  722675dc-9b13-4f12-aada-726237f57470-01
Intern identifikator :  B2X
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  Yes
Begrundelse for hasteproceduren :  Udbuddet omfatter genudbud af tidligere udbudt drift, som markedet i hidtil udbudt form ikke i tilstrækkeligt omfang kunne afgive tilbud på. Udbuddet udføres derfor i overensstemmelse med FVD art. 45, stk. 3 om hastetilfælde, da der er tale om forsyningsmæssigt behov for offentlig transport til erstatning for nedlukket metrodrift, som skal lægge på det af udbuddet omfattede driftstidspunkt, og ikke kan skubbes yderligere.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60112000 Offentlig vejtransport
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  B2X - Udbud af metroerstatningskørsel
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter erstatningskørsel i forbindelse med testkørsel på Sydhavnsmetroen, hvor metrolinje M3 og M4 indstiller driften. Udbuddet omfatter genudbud af tidligere udbudt drift, og udføres i overensstemmelse med FVD art. 45, stk. 3 om hastetilfælde, da der er tale om forsyningsmæssigt behov for offentlig transport til erstatning for nedlukket metrodrift, som skal lægge på det af udbuddet omfattede driftstidspunkt, og ikke kan skubbes yderligere.
Intern identifikator :  B2X
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60112000 Offentlig vejtransport
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  MOVIA
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  MOVIA
Organisation, der udfører betalingen :  MOVIA
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Keolis Danmark A/S Keolis Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  B2X - Udbud af metroerstatningskørsel
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23-C0086 23-C0087
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Anchersen A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  MOVIA
Registreringsnummer :  ORG-29896569
Postadresse :  Gammel Køge Landevej 3
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lars Wendelboe Budtz
E-mail :  lwb@moviatrafik.dk
Telefon :  36131762
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Keolis Danmark A/S
Registreringsnummer :  ORG-13399433
Postadresse :  Naverland 20
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas N. Nielsen
Telefon :  61862997
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Anchersen A/S
Registreringsnummer :  ORG-30822536
Postadresse :  Jernholmen
By :  Hvidovre
Postnummer :  2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Poul Anchersen
E-mail :  pan@anchersen.dk
Telefon :  38881050
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e7ccc93f-d5f3-42d7-a60a-5cc638e0ffa1 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-24Z 07:41:52Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00051346-2024
EUT-S-nummer :  18/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-25Z

Send til en kollega

0.062