23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Assens Kommune

Udbud af specialkørsel


Assens Kommune

80495-2024 - Resultater
Danmark – Persontransport, ikke rutekørsel – Udbud af specialkørsel
OJ S 27/2024 07/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Assens Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af specialkørsel
Beskrivelse : Opgaven omfatter kørsel af børn fra deres hjem til hhv. Pilehaveskolen eller specialbørnehaven Solsikken og retur. Kørslen til og fra Pilehaveskolen og specialbørnehaven Solsikken forekommer på alle åbningsdage. Det vil sige hvis nogle børn ikke skal transporteres i ferier, afmelder Assens Kommune børnene senest 5 hverdage før kørslen finder sted. De enkelte børn er alle visiterede til ordningen af Assens Kommune. Det samlede antal af børn der skal transporteres, udgør på årsbasis cirka 153, dog maks. 200 børn. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Efter endt udbud indgås der én rammeaftale med én tilbudsgiver, for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de af udbuddet omfattede ydelser, hos den valgte tilbudsgiver på vilkårene beskrevet i udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : 48b956d6-1371-450c-b055-2ad85e9520f5
Intern identifikator : 23/894
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af specialkørsel
Beskrivelse : Opgaven omfatter kørsel af børn fra deres hjem til hhv. Pilehaveskolen eller specialbørnehaven Solsikken og retur. Kørslen til og fra Pilehaveskolen og specialbørnehaven Solsikken forekommer på alle åbningsdage. Det vil sige hvis nogle børn ikke skal transporteres i ferier, afmelder Assens Kommune børnene senest 5 hverdage før kørslen finder sted. De enkelte børn er alle visiterede til ordningen af Assens Kommune. Det samlede antal af børn der skal transporteres, udgør på årsbasis cirka 153, dog maks. 200 børn. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Efter endt udbud indgås der én rammeaftale med én tilbudsgiver, for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de af udbuddet omfattede ydelser, hos den valgte tilbudsgiver på vilkårene beskrevet i udbudsmaterialet.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 435 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bergholdt.dk a/s
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4414C51DAEAF1EFCC1FDA61BBD1EB503811417A8
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 125476
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : H.C. Biler Haarby Turist
Tilbud :
Officielt navn : HB-Care A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Assens Kommune
Registreringsnummer : 29189692
Postadresse : Rådhus Allé 5    
By : Assens
Postnummer : 5610
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Østerbye
E-mail : soros@assens.dk
Telefon : +45 747256
Internetadresse : https://www.assens.dk/
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Bergholdt.dk a/s
Registreringsnummer : 34604630
Postadresse : Børstenbindervej 5    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Land : Danmark
E-mail : rs@bergholdt.dk
Telefon : +45 66113131
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : H.C. Biler Haarby Turist
Registreringsnummer : 72910710
By : Haarby
Land : Danmark
E-mail : info@haarby.dk
Telefon : +4520131614
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : HB-Care A/S
Registreringsnummer : 65864010
By : Bagsværd
Land : Danmark
Telefon : +4531381865
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bec421a8-5fb4-4f88-82d5-0ba7110af835   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/02/2024   10:09:58 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/02/2024   10:09:58 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 80495-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.11