23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet

Udbud af transport- og mobilkranydelser


Energinet

87102-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud af transport- og mobilkranydelser
OJ S 30/2024 12/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af transport- og mobilkranydelser
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at etablere to rammeaftaler for henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2 omhandlende transport- og kranydelser i forbindelse med projekter under Eltransmission A/S samt til den daglige drift og vedligehold i Eltransmission A/S. Energinet varetager udbuddet af de to rammeaftaler som indkøbscentral på vegne af Energinet Eltransmission A/S. Efterfølgende ordrer på de to rammeaftaler vil blive tildelt af Energinet Eltransmission A/S. Delaftale 1: Transport- og kranopgaver i hele Danmark, undtaget transport- og kranopgaver, der udføres som intern kørsel mellem to lokationer i postnumrene 0000 – 4999. Delaftale2: Transport- og kranopgaver, der udføres som intern kørsel mellem to lokationer i postnumrene 0000 – 4999. Det er muligt at byde på en eller begge delaftaler. Der vil alene blive indgået aftale med én leverandør pr. delaftale. For yderligere detaljer se udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : 820f9b62-a981-40ea-8ff0-51b70cfd33fd
Intern identifikator : 23/01646
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34130000   Motorkøretøjer til godstransport, 42414410   Lastbilkraner
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 19 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Transport- og kranopgaver i hele Danmark undtaget opgaver der udføres som intern kørsel mellem to lokationer i postnumrene 0000–4999
Beskrivelse : Delaftale 1: Transport- og kranopgaver i hele Danmark undtaget transport- og kranopgaver, der udføres som intern kørsel mellem to lokationer i postnumrene 0000 – 4999. Størstedelen af oplæsning (ca. 95%) vil foregå med udgangspunkt i postnummer 7000 til levering i hele Danmark. Aflæsning på lokationer skal kunne foregå med kran. De resterende oplæsninger vil typisk være retur læs fra Energinet lokationer til levering i postnummer 7000. Oplæsningerne på Energinet lokationer skal kunne foretages med kran. Den maximale værdi af delaftale 1 vil være følgende (indregnet ændringsklausulerne i kontrakten på 2x10 %:16.800.000 DKK.
Intern identifikator : 23/01646
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34130000   Motorkøretøjer til godstransport, 42414410   Lastbilkraner
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Transport- og kranopgaver i hele Danmark undtaget transport- og kranopgaver, der udføres som intern kørsel mellem to lokationer i postnumrene 0000 – 4999.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Mulighed for op til 3x12 måneders forlængelse.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 14 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Samlet tilbudssum pr. delaftale
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse : ” Underkriteriet Kvalitet” vil bero på tilbudsgiver beskrivelse af organisering og planlægning af opgaver samt evne til at identificere relevante aktiviteter og udfordringer forbundet med situationen relateret til Backup planen.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Socialt ansvar
Beskrivelse : Evalueringen af Underkriteriet ”Socialt ansvar” vil bero på tilbudsgiver beskrivelse af brugen af lærlinge.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontraktvilkår
Beskrivelse : Opgaven skal udgøres på det i udbudsbetingelserne vedlagte kontraktgrundlag
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modta-get i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaf-tale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Energinet
Organisation, der udfører betalingen : Energinet
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Transport- og kranopgaver mellem to lokationer i postnumrene 0000-4999
Beskrivelse : Delaftale 2 Energinet ønsker med etablering af denne aftale få dækket behovet hvad angår brug af generelle kranløft, baksnings- og transportydelser internt mellem to lokationer i postnummer 0000-4999 området. Den maximale værdi af delaftale 2 vil være følgende (indregnet ændringsklausulerne i kontrakten på 2x10%: 2.400.000 DKK.
Intern identifikator : Delaftale 2 - 23/01646
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34130000   Motorkøretøjer til godstransport, 42414410   Lastbilkraner
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Delaftale 2 Energinet ønsker med etablering af denne aftale få dækket behovet hvad angår brug af generelle kranløft, baksnings- og transportydelser internt mellem to lokationer i postnummer 0000-4999 området.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Mulighed for op til 3x12 måneders forlængelse.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Den samlede tilbudssum til grund (evalueringsteknisk).

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse : Evalueringen af ” Underkriteriet Kvalitet” vil bero på tilbudsgiver beskrivelse af organisering og planlægning af opgaver samt evne til at identificere relevante aktiviteter og udfordringer forbundet med situationen relateret til Backup planen.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Socialt ansvar
Beskrivelse : Evalueringen af Underkriteriet ”Socialt ansvar” vil bero på tilbudsgiver beskrivelse af brugen af lærlinge.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontraktvilkår
Beskrivelse : Opgaven skal udføres på det vedlagte kontraktgrundlag.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordre-giverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Energinet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 19 200 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 16 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 16 800 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 14 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : P. Fournaise A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 13 155 180,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1 - 23/01646
Titel : Transport- og kranopgaver i hele Danmark undtaget opgaver der udføres som intern kørsel mellem to lokationer i postnumrene 0000–4999
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 01/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : true
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 13 155 180,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 13 456 999,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 400 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : P.L. Jessen ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 2 - 23/01646
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 2 050 592,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2 - 23/01646
Titel : Delaftale 2: Transport- og kranopgaver mellem to lokationer i postnumrene 0000-4999
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 01/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : true
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 2 050 592,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 386 529,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet
Registreringsnummer : 28980671
Postadresse : Tonne Kjærsvej 65    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen - K
Telefon : +45 70102244
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : P. Fournaise A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 86476312
Postadresse : Industrivej 15    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Land : Danmark
Telefon : +45 75721144
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : P.L. Jessen ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 36499974
Postadresse : Røde Banke 102    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : hj@pljessen.dk
Telefon : 75 92 52 88
Internetadresse : https://pljessen.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : be445f60-aced-4a5e-a8df-11e9ab7bf480   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   09:17:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/02/2024   09:49:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 87102-2024
EUT-S-nummer : 30/2024
Offentliggørelsesdato : 12/02/2024

Send til en kollega

0.047