23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

110897-2024 - Resultater
Danmark – Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed – Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden
OJ S 38/2024 22/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Rejsebestillingen i Region Hovedstadens indkøb af Udbud af rejsebureau i Region Hovedstaden. Udbudets formål er at Region Hovedstaden løfter udbudspligten ved at foretage rejsebestillinger hos ekstern leverandør.
Identifikator for proceduren : 5fbf7c5d-1884-4659-871f-153d979285bf
Intern identifikator : 23053019
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63500000   Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Rejser for Region Hovedstaden
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden
Beskrivelse : Udbuddet vedrører Rejsebestillingen i Region Hovedstadens indkøb af Udbud af rejsebureau i Region Hovedstaden. Udbudets formål er at Region Hovedstaden løfter udbudspligten ved at foretage rejsebestillinger hos ekstern leverandør.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63500000   Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Rejser for Region Hovedstaden
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Fast værdi (i alt) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service & brugeroplevelse
Fast værdi (i alt) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 122 825,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 4 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 180 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Vejle Rejser ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 343253
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23053019
Titel : Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Vejle Rejser ApS
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Haim
Telefon : +45 38665812
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : XXX
By : XXX
Land : Danmark
E-mail : XX@XX.XX
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Vejle Rejser ApS
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 80511817
By : Vejle
Land : Danmark
Telefon : 76429993
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bd0115a4-ff33-4f79-9e13-8cc2f4727f63   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/02/2024   12:20:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/02/2024   12:31:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 110897-2024
EUT-S-nummer : 38/2024
Offentliggørelsesdato : 22/02/2024

Send til en kollega

0.063