23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

ICØ

Udbud af flytteydelser


ICØ

116062-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud af flytteydelser
OJ S 40/2024 26/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : ICØ
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af flytteydelser
Beskrivelse : Dette udbud vedrører rammeaftaler om levering af flytteydelser til Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Ballerup Kommune, Herlev Kommune og Rudersdal Kommune (herefter ”Ordregiver”). Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang, det er nødvendigt. Der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.
Identifikator for proceduren : 41d697de-75cd-4f0e-afd1-6543b0cfa98b
Intern identifikator : 2023/2 Udbud af flytteydelser
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 36 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 52 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af flytteydelser
Beskrivelse : Dette udbud vedrører rammeaftaler om levering af flytteydelser til Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Ballerup Kommune, Herlev Kommune og Rudersdal Kommune (herefter ”Ordregiver”). Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang, det er nødvendigt. Der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.
Intern identifikator : 2023/2 Udbud af flytteydelser
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 01/01/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 36 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 52 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Bæredygtighed” sker på baggrund af tilbudsgivers angivne procentsatser i tilbudsbilag 2: ”Bæredygtig kørsel”. Den tilbudte procentsats ved emissionsfri kørsler og fossilfri kørsler omregnes direkte til en pointscore efter en 10-skala som angivet i Bilag 2: ”Bæredygtig Kørsel”. Den samlede pointscore indgår herefter ved beregningen af tilbudsgivers samlede pointscore, efter vægtningen beskrevet i afsnit 7. Den samlede score opgøres med 2 decimaler.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For underkriteriet ”pris” udregner Ordregiver tilbudsgivers evalueringspris som summen af priserne for hver tilbudt ydelse (pris på ydelsen ganget vægtning), jf. celle E71 i ark Tilbudsbilag 1: ”Tilbudsliste”. Ved evaluering af underkriteriet ”pris” omregnes hver tilbudsgivers evalueringspris til point efter en lineær pointmodel, hvor laveste evalueringspris får 10 point, mens en evalueringspris, der ligger 50 % over denne, får 0 point. En evalueringspris, der ligger mere end 50 % over den laveste evalueringspris tildeles ligeledes 0 point. Der tildeles således point efter formel i udbudsbetingelserne. 50 % er fastsat på baggrund af Ordregivers forventning til spredningen i de tilbudte priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : ICØ
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 36 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bryde og Sønner A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/2 Udbud af flytteydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023/2 Flytteydelser
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 14/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : ICØ
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Mesterflyt A/S
Tilbud :
Officielt navn : Mini Trans A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 634,19   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 105,55   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : ICØ
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Bernstorffsvej 161    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Martinus Bredtoft
Telefon : 72682036
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mesterflyt A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 38662619
Postadresse : Rørvangsvej 43A    
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Victor Helgogaard
Telefon : 61700750
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Bryde og Sønner A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 73269628
Postadresse : Meterbuen 20    
By : Skovlunde
Postnummer : 2740
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Allan Pedersen
E-mail : alp@bryde-as.dk
Telefon : 40302010
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mini Trans A/S
Registreringsnummer : 13117047
Postadresse : Ringager 4B    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas Ibsen
E-mail : ti@minitrans.dk
Telefon : 51511313
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8d2760a4-c442-44e3-917a-ee0d56648bd8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/02/2024   11:55:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/02/2024   12:08:04 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 116062-2024
EUT-S-nummer : 40/2024
Offentliggørelsesdato : 26/02/2024

Send til en kollega

0.078