23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Herning Kommune

Visiteret personbefordring


Herning Kommune

137178-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Visiteret personbefordring
OJ S 47/2024 06/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Herning Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Visiteret personbefordring
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udførelse af personbefordring for Herning Kommunes borgere, for de opgaver som borgerne er visiteret til. En stor del af de borgere, der skal befordres, er fysisk eller psykisk handicappede, bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med befordringen. Kendetegnende for befordring på delområderne A-F er, at det er befordring, som gentages dag for dag på samme klokkeslæt og til og fra samme destination. Det kan eksempelvis være befordring til skole hver dag – se eksempler herunder. - Børn til/fra specialskoler - Børn til/fra specialklasser på folkeskoler - Børn til/fra institutioner - Børn til/fra aflastning - Børn til/fra udegrupper i daginstitutioner - Borgere til/fra beskæftigelsestilbud - Borgere til/fra aktivitetscentre – herunder genoptræning - Øvrig visiteret personbefordring Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler, samt en option på Ad-hoc kørsel
Identifikator for proceduren : eacaf5d4-389d-4a58-9f0f-c2b7a8c90c50
Tidligere bekendtgørelse : 632430-2023
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 190 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Område A - Herning Vest
Beskrivelse : Delaftalen dækker befordring fra Område A - Herning Vest (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Aktivitetscenteret Ågården hører under denne delaftale.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Delaftalen dækker befordring fra Område A - Herning Vest (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Aktivitetscenteret Ågården hører under denne delaftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og Service
Beskrivelse : Det er vigtigt for Herning Kommune, at udveksling af data mellem Vognmand og Herning Kommune forløber gnidningsfrit og uden unødige forsinkelser. Dette for at sikre, at Herning Kommunes kørselssystem og dermed fakturering afspejler den faktiske kørsel. Tilbudsgiver skal til brug for evaluering af kriteriet udarbejde en besvarelse, som beskriver arbejdsgangene i processen. Besvarelsen skal beskrive hvilken service der tilbydes og hvordan samarbejdet organiseres bedst muligt.
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ”Økonomi” vurderes ud fra den tilbudte pris i bilag 1 – Tildelingskriterier. Her vurderes på den samlede ”Evalueringssum”, som består af summen af Rutekørsel og ad-hoc kørsel.
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Herning Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Herning Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Herning Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Herning Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Område B - Herning Tjørringhus
Beskrivelse : Delaftalen dækker befordring fra Døgninstitutionen Tjørringhus til Valdemarskolen og retur. Aftalen skal betjenes af nulemissionskøretøjer. Aktivitetscenteret Brorsonsvej hører under denne delaftale.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Delaftalen dækker befordring fra Døgninstitutionen Tjørringhus til Valdemarskolen og retur. Aftalen skal betjenes af nulemissionskøretøjer. Aktivitetscenteret Brorsonsvej hører under denne delaftale
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og Service
Beskrivelse : Det er vigtigt for Herning Kommune, at udveksling af data mellem Vognmand og Herning Kommune forløber gnidningsfrit og uden unødige forsinkelser. Dette for at sikre, at Herning Kommunes kørselssystem og dermed fakturering afspejler den faktiske kørsel. Tilbudsgiver skal til brug for evaluering af kriteriet udarbejde en besvarelse, som beskriver arbejdsgangene i processen. Besvarelsen skal beskrive hvilken service der tilbydes og hvordan samarbejdet organiseres bedst muligt.
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ”Økonomi” vurderes ud fra den tilbudte pris i bilag 1 – Tildelingskriterier. Her vurderes på den samlede ”Evalueringssum”, som består af summen af Rutekørsel og ad-hoc kørsel.
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Område C - Herning Nord
Beskrivelse : Delaftalen dækker befordring fra Område C - Herning Nord (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Aktivitetscentret Søglimt er omfattet delaftalen.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
By : Sunds
Postnummer : 7451
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Delaftalen dækker befordring fra Område C - Herning Nord (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Aktivitetscentret Søglimt er omfattet delaftalen.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 31 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og Service
Beskrivelse : Det er vigtigt for Herning Kommune, at udveksling af data mellem Vognmand og Herning Kommune forløber gnidningsfrit og uden unødige forsinkelser. Dette for at sikre, at Herning Kommunes kørselssystem og dermed fakturering afspejler den faktiske kørsel. Tilbudsgiver skal til brug for evaluering af kriteriet udarbejde en besvarelse, som beskriver arbejdsgangene i processen. Besvarelsen skal beskrive hvilken service der tilbydes og hvordan samarbejdet organiseres bedst muligt.
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ”Økonomi” vurderes ud fra den tilbudte pris i bilag 1 – Tildelingskriterier. Her vurderes på den samlede ”Evalueringssum”, som består af summen af Rutekørsel og ad-hoc kørsel.
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Herning Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Herning Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Område D - Herning Sydøst
Beskrivelse : Delaftalen dækker befordring fra Område D - Herning Sydøst (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Koloritten og Toftebo hører under denne delaftale.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Delaftalen dækker befordring fra Område D - Herning Sydøst (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Koloritten og Toftebo hører under denne delaftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og Service
Beskrivelse : Det er vigtigt for Herning Kommune, at udveksling af data mellem Vognmand og Herning Kommune forløber gnidningsfrit og uden unødige forsinkelser. Dette for at sikre, at Herning Kommunes kørselssystem og dermed fakturering afspejler den faktiske kørsel. Tilbudsgiver skal til brug for evaluering af kriteriet udarbejde en besvarelse, som beskriver arbejdsgangene i processen. Besvarelsen skal beskrive hvilken service der tilbydes og hvordan samarbejdet organiseres bedst muligt
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ”Økonomi” vurderes ud fra den tilbudte pris i bilag 1 – Tildelingskriterier. Her vurderes på den samlede ”Evalueringssum”, som består af summen af Rutekørsel og ad-hoc kørsel,
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Herning Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Herning Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Område E - Herning Syd
Beskrivelse : Delaftalen dækker befordring fra Område E - Herning Syd (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Engholmcentret og Lind aktivitetscenter er omfattet af denne delaftale.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Delaftalen dækker befordring fra Område E - Herning Syd (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Engholmcentret og Lind aktivitetscenter er omfattet af denne delaftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og Service
Beskrivelse : Det er vigtigt for Herning Kommune, at udveksling af data mellem Vognmand og Herning Kommune forløber gnidningsfrit og uden unødige forsinkelser. Dette for at sikre, at Herning Kommunes kørselssystem og dermed fakturering afspejler den faktiske kørsel. Tilbudsgiver skal til brug for evaluering af kriteriet udarbejde en besvarelse, som beskriver arbejdsgangene i processen. Besvarelsen skal beskrive hvilken service der tilbydes og hvordan samarbejdet organiseres bedst muligt.
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ”Økonomi” vurderes ud fra den tilbudte pris i bilag 1 – Tildelingskriterier. Her vurderes på den samlede ”Evalueringssum”, som består af summen af Rutekørsel og ad-hoc kørsel,
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Herning Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Herning Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Område F - Herning Nordvest
Beskrivelse : Delaftalen dækker befordring fra Område F - Herning Nordvest (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Fuglsangsøcentret er omfattet af denne delaftale.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Delaftalen dækker befordring fra Område F - Herning Nordvest (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Fuglsangsøcentret er omfattet af denne delaftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og Service
Beskrivelse : Det er vigtigt for Herning Kommune, at udveksling af data mellem Vognmand og Herning Kommune forløber gnidningsfrit og uden unødige forsinkelser. Dette for at sikre, at Herning Kommunes kørselssystem og dermed fakturering afspejler den faktiske kørsel. Tilbudsgiver skal til brug for evaluering af kriteriet udarbejde en besvarelse, som beskriver arbejdsgangene i processen. Besvarelsen skal beskrive hvilken service der tilbydes og hvordan samarbejdet organiseres bedst muligt.
Vægtning (pointantal, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ”Økonomi” vurderes ud fra den tilbudte pris i bilag 1 – Tildelingskriterier. Her vurderes på den samlede ”Evalueringssum”, som består af summen af Rutekørsel og ad-hoc kørsel,
Vægtning (pointantal, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Herning Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Herning Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 190 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : TAXA MIDT F.M.B.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1 - område A
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 46 980 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Område A - Herning Vest
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Tommy Taxi
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Område C
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 28 700 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Område C - Herning Nord
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : HB-Care
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Område D
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 30 750 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Område D - Herning Sydøst
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : TAXA MIDT F.M.B.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 5 - Område E
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 30 890 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Område E - Herning Syd
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : TAXA MIDT F.M.B.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 6 - Område F
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Værdien af resultatet : 23 700 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Område F - Herning Nordvest
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Herning Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 99 19
Postadresse : Torvet 5    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Raun
Telefon : 96282341
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : TAXA MIDT F.M.B.A.
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 38014110
Postadresse : Sakskøbingvej 8    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Nygård Horsted Jessen
Telefon : 42213964
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0005 LOT-0006
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : HB-Care
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 65864010
Postadresse : Krogshøjvej 49    
By : Bagsværd
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Poulsen
Telefon : 31381865
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Tommy Taxi
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 18514389
Postadresse : Ljørringvej 14    
By : Aulum
Postnummer : 7490
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tommy Nielsen
Telefon : 30559699
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a7941e34-1e6f-43eb-befb-e00e22071bd6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/03/2024   06:51:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/03/2024   06:55:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 137178-2024
EUT-S-nummer : 47/2024
Offentliggørelsesdato : 06/03/2024

Send til en kollega

0.095