23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Herning Kommune

Visiteret personbefordring - område B (Herning by)


Herning Kommune

161662-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Visiteret personbefordring - område B (Herning by)
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Herning Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Visiteret personbefordring - område B (Herning by)
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udførelse af personbefordring for Herning Kommunes borgere, for de opgaver som borgerne er visiteret til. Dette udbud indeholder kørsel fra Tjørringhus til Valdemarskolen og retur, der er tale om anbragte børn på Tjørringhus og børn der er i hverdags- og weekendaflastning, omtales herefter område B. Udbuddet indeholder derudover også kørsel til og fra aktivitetscentret på Brorsonsvej. Der er tale om en nul-emissionskontrakt, hvilket betyder at den tilbudte kørsel skal foretages med køretøjer, der i forbindelse med kørslen udleder 0 g CO2.
Identifikator for proceduren : 7c026274-d841-4ef2-871e-7468e52a71d4
Tidligere bekendtgørelse : 071f62a7-f392-4951-8d78-ba18247693c8-01
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rutekørsel fordelt på forskellige adresser i Herning by af borgere til aktivitetscentret Brorsonsvej samt kørsel fra døgninstitutionen til Valdemarskolen og retur.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 11 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Visiteret personbefordring - område B (Herning by)
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udførelse af personbefordring for Herning Kommunes borgere, for de opgaver som borgerne er visiteret til. Dette udbud indeholder kørsel fra Tjørringhus til Valdemarskolen og retur, der er tale om anbragte børn på Tjørringhus og børn der er i hverdags- og weekendaflastning, omtales herefter område B. Udbuddet indeholder derudover også kørsel til og fra aktivitetscentret på Brorsonsvej. Der er tale om en nul-emissionskontrakt, hvilket betyder at den tilbudte kørsel skal foretages med køretøjer, der i forbindelse med kørslen udleder 0 g CO2.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rutekørsel fordelt på forskellige adresser i Herning by af borgere til aktivitetscentret Brorsonsvej samt kørsel fra døgninstitutionen til Valdemarskolen og retur.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelse på 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 11 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Kriterier for grønne udbud : Nationale kriterier for grønne offentlige udbud
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Herning Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Herning Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Herning Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Herning Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 16 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : TAXA MIDT F.M.B.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Område B - Herning by
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 16 500 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Område B - Herning by
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Herning Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Statistik om strategiske udbud
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
Den køretøjskategori, der er omfattet af direktiv 2009/33/EF, herunder: Lette køretøjer (M1, M2, N1) Bus (M3) Lastbil (N2, N3) M1; M2; N1; N2; N3 Bus (M3)
Antallet af alle køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om renere køretøjer 5
Antallet af renere køretøjer 0
Antallet af tunge nulemissionskøretøjer 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Herning Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 99 19
Postadresse : Torvet 5    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line ellehave-Sørensen
Telefon : 96282345
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : TAXA MIDT F.M.B.A.
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 38014110
Afdeling : Herning Kommune
Postadresse : Sakskøbingvej 8    
By : Herning
Postnummer : 7400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Nygård Horsted Jessen
Telefon : 42213964
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3a8f838c-d683-479c-92d5-1a0ca4276cb2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   11:45:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   11:46:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 161662-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.047