23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Odense Kommune

El-løbehjul til Odense Kommune


Odense Kommune

176745-2024 - Resultater
Danmark – Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed – El-løbehjul til Odense Kommune
OJ S 60/2024 25/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Odense Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : El-løbehjul til Odense Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af motoriserende el-løbehjul, som stilles til rådighed for borgerne på Ordregivers arealer og kan lejes af borgerne mod betaling.
Identifikator for proceduren : f83893d1-9905-48a7-a1a7-1cf979c7e027
Tidligere bekendtgørelse : d538cdd0-f64f-4fdb-b740-1e8904d74765-01
Intern identifikator : 88.00.00-G01-53-22
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og opfylder eventuelle krav, kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63000000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34420000   Scootere og cykler med hjælpemotor, 63520000   Transportformidling
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 50 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : El-løbehjul til Odense Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af motoriserende el-løbehjul, som stilles til rådighed for borgerne på Ordregivers arealer og kan lejes af borgerne mod betaling.
Intern identifikator : 88.00.00-G01-53-22
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63000000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34420000   Scootere og cykler med hjælpemotor, 63520000   Transportformidling
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 15/03/2024
Varigheds slutdato : 14/03/2029
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 50 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Reaktionstid
Beskrivelse : Under evalueringen af ”Reaktionstid” vil Ordregiver vurdere på den reaktionstid som Tilbudsgiveren kan tilbyde ud over det allerede påkrævede, jf. Bilag 1 – Kravspecifikationen, pkt. 2.3. Reaktionstiden gælder for tidsrummet kl. 07:00-21:00, alle dage. Tilbudsgiver bedes derfor beskrive hvor hurtigt et væltet løbehjul vil blive rejst op igen. I Bilag 1 – Kravspecifikation, pkt. 2.3 er der stillet et krav om en reaktionstid på maksimalt 4 timer i tidsrummet kl. 7 – 21, alle dage.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sikkerhed
Beskrivelse : Under evalueringen af ”Sikkerhed” vil Ordregiver vurdere på, hvilke initiativer Tilbudsgiveren har gennemført for at understøtte en forbedring af trafiksikkerheden for brugerne. Tilbudsgiver bedes derfor beskrive samtlige sikkerhedstiltag der er foretaget i relation til brugeren.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Vedligehold og reparation
Beskrivelse : Under evalueringen af ”Vedligehold og reparation” vil Ordregiver vurdere på, hvordan Tilbudsbudsgiveren sikrer, at dennes flåde af el-løbehjul holdes funktionsdygtige og samtidig bevarer deres æstetiske udtryk. Tilbudsgiver bedes derfor beskrive hvorledes denne vurderer hvornår et el-løbehjul skal repareres, og hvornår denne modsat vurderer, at et el-løbehjul skiftes ud. Tilbudsgiver bedes derudover beskrive hvorledes denne sikrer, at el-løbehjulene vedligeholdes.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Odense Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Odense Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Odense Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Odense Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Lime Technology ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 25 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Markedsdialog
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 31/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Odense Kommune
Vinder :
Officielt navn : VOI Denmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 25 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 0,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Markedsdialog
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 31/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Odense Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Odense Kommune
Registreringsnummer : ORG-35209115
Postadresse : Flakhaven 2    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sarah Lindberg
E-mail : salin@odense.dk
Telefon : +4521761263
Internetadresse : https://www.odense.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : VOI Denmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 40059911
Postadresse : Frederiksholms Kanal 30    
By : København K
Postnummer : 1220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Erik Hasselbalch
Telefon : 60171422
Internetadresse : https://www.voi.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Lime Technology ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 39736284
Postadresse : C/O Lundgrens, Tuborg Boulevard 12    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Fredrik Timell
Telefon : +46702880592
Internetadresse : https://www.li.me/en-us/home
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 07e035af-9936-4e6f-9cd8-17eee361f470   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/03/2024   09:26:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/03/2024   09:38:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 176745-2024
EUT-S-nummer : 60/2024
Offentliggørelsesdato : 25/03/2024

Send til en kollega

0.047