23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ørsted Services A/S

Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Kø-benhavnsområdet og Nordsjælland


Ørsted Services A/S

188238-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Taxikørsel – Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Kø-benhavnsområdet og Nordsjælland
OJ S 63/2024 28/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Ørsted Services A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Kø-benhavnsområdet og Nordsjælland
Beskrivelse : Ørsted Services A/S, på vegne af alle selskaber der direkte eller indirekte er kontrolleret af Ørsted A/S, inviterer hermed til at afgive tilbud på udbud af taxikørsel i Københavnsområdet og Nordsjælland. Tilbudsgivere opfordres til at sætte sig grundigt ind i udbudsmaterialet, herunder disse udbudsbetingelser, da de indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at afgive et acceptabelt tilbud. Tilbudsgiveren skal sikre sig, at den juridiske enhed, der afgiver tilbuddet, er den juridiske enhed, der blev prækvalificeret. I modsat fald kan ordregiveren være forpligtet til at afvise tilbuddet. Aftalen omfatter • Kørsel med passagerer • Hyrevogne forudbestilt • Hyrevogne hyret direkte på gaden
Identifikator for proceduren : e1885422-b7f7-4c9d-9391-655b36491f59
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nesa alle 1    
By : Gentofte
Postnummer : 2820
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
Gældende lovgivning på tværs af grænserne :
Beskrivelse : The governing law of the tender procedure is [Danish] public procurement law
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Københavnsområde og Nordsjælland
Beskrivelse : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Københavnsområde og Nordsjælland
Intern identifikator : Servicerammeaftale for taxikørsel for Ørsted i Københavnsområde og Nordsjælland
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ørsted er berettiget til at forlænge Varigheden 4 gang(e) af 12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
By : Gentofte
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Priser
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter overordet 2 priskategorier, Tidsinterval 1 og Tidsinterval 2, hver kategori indeholder en række standardydelser. Hvis der udover rabat i de 2 tidsintervaller også ydes en overordnet omsætningsrabat udover det tilbudte, vil denne rabat i procent kunne angives.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Minimumskrav: Nuværende defineret Ørsted lokationer og områder. Kontokørsel Bestillingssystem Hyrevognene: Leverandøren skal som minimum have 400 aktive vogne i sin vognpakke i Københavnsområdet og Nordsjælland i hele aftalens løbetid. Etiske regler og arbejdsmiljø Produkt - Krav - 3.2 Taxakørsel - 3.3 Bestilling af hyrevogne - 3.4 Service og chauffører Samarbejde og administration - Krav - 3.5 Samarbejde - 3.6 Klager og kompensation - 3.7 Fakturering - 3.8 Rapportering
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Minimum andel af 0-Emissionsbiler på aftalen per år Overholder alle køretøjer i leverandørens vognpakke Euro-6 Standarden Har alle chauffører taget et 'kør grønt kursus'
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Kommercielle vilkår
Beskrivelse : Ordregiver evaluerer alle afvigelser i forhold til Udkast til Kontraktdokumenter kvalitativt med fokus på substans
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kommercielle vilkår
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne : https://www.orstedprocurement.com/web/login.html
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 90   Døgn
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Not relevant
Finansiel ordning : Not relevant
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Complaints about not having been pre-qualified must be filed with the Complainants Board for Public Procurement (Klagenævnet for Udbud) within 20 (twenty) calendar days from the day after the day when the Contracting Entity has notified the applicants in question about the result of the pre-qualification, provided that the notification contains a short statement of relevant reasoning behind the decision. The complainant must notify the Contracting Entity in writing of the filing at the latest when complaint is filed. There is no deadline for the Complaints Board’s review of a complaint about the result of the pre-qualification
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Yderligere omfattede købere : All affiliates of the Contracting entity and all affiliates who are directly or indirectly controlled by Ørsted Services A/S. Ørsted establish new Affiliates on an ongoing basis. Any new Affiliate will also become a Contracting Entity under the Contract, as long as the new Affiliate’s activities are within the usual activities of the Ørsted which is to develops, constructs and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and bioenergy plants, and provides energy products to its customers
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Ørsted Services A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ørsted Services A/S
Registreringsnummer : DK27446485
Postadresse : Kraftværksvej 53    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jonas Appelquist
E-mail : joapp@orsted.com
Telefon : 99556338
Internetadresse : www.orsted.com
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Registreringsnummer : DK10294819
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
Telefon : 4541715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 58bbd9ba-a5eb-41b8-ba65-0328f3153a30   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/03/2024   15:49:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 188238-2024
EUT-S-nummer : 63/2024
Offentliggørelsesdato : 28/03/2024

Send til en kollega

0.047