23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FynBus

FR9 - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune


FynBus

211393-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – FR9 - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
OJ S 71/2024 10/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FynBus
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : FR9 - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner primært uden for Faaborg-Midtfyns Kommune. Kontraktens estimerede kørselsomfang er angivet som antal personture pr. år og er beskrevet i Bilag A - Udbudt kørsel. Kontrakten har driftstart den 1. marts 2024. Kontrakten er gældende frem til den 28. februar 2025
Identifikator for proceduren : 7adfa5e7-2638-43c9-8363-be6178f65a01
Intern identifikator : 202306-39963
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
By : Faaborg-Midtfyn
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 60 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : FR9-FAM1
Beskrivelse : Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
Intern identifikator : FR9-FAM1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
By : Faaborg-Midtfyn
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 års forlængelser
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 612 376,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : FR9-FAM2
Beskrivelse : Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
Intern identifikator : FR9-FAM2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
By : Faaborg-Midtfyn
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 års forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 512 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : FR9-FAM3
Beskrivelse : Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
Intern identifikator : FR9-FAM3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
By : Faaborg-Midtfyn
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 års forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 659 789,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : FR9-FAM4
Beskrivelse : Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
Intern identifikator : FR9-FAM4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
By : Faaborg-Midtfyn
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 års forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 669 699,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 60 454 864,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VIKINGBUS Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 13 613 376,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 13 613 376,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 34 692 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bergholdt.dk A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 16 512 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 16 512 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 30 444 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VIKINGBUS Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 22 659 789,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 22 659 789,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 30 252 717,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VIKINGBUS Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 7 669 699,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : FynBus
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 7 669 699,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 79 766 148,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Bergholdt.dk A/S
Registreringsnummer : ORG-34604630
Postadresse : Børstenbindervej 5    
By : Odense
Postnummer : 5230
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : John Bergholdt
Telefon : 40406131
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : VIKINGBUS Danmark A/S
Registreringsnummer : ORG-33758006
Postadresse : Kanalholmen 1    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Larsen
E-mail : al@vikingbus.dk
Telefon : 42129507
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0003 LOT-0004
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : FynBus
Registreringsnummer : ORG-29979944
Postadresse : Tolderlundsvej 9    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bitten Bøgild
E-mail : bbo@fynbus.dk
Telefon : +4530902452
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b7f37edc-7167-46d8-a92a-f7c685c2f55b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/04/2024   08:11:27 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/04/2024   08:11:27 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 211393-2024
EUT-S-nummer : 71/2024
Offentliggørelsesdato : 10/04/2024

Send til en kollega

0.046