23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aabenraa Kommune

Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen


Aabenraa Kommune

215665-2024 - Resultater
Danmark – Motorkøretøjer – Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen
OJ S 73/2024 12/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aabenraa Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen
Beskrivelse : Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen Tildelingskriterie - bedste forhold mellem pris og kvalitet
Identifikator for proceduren : bd6331a0-e5c1-4d5d-974b-ecaf5dda7061
Intern identifikator : 24/6980
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Dynamisk Indkøbssystem
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34110000   Personbiler, 34115200   Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skelbækvej    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : De 5 biler vil blive placeret i Aabenraa og Tinglev
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 509 835,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen
Beskrivelse : Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen Tildelingskriterie - bedste forhold mellem pris og kvalitet
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34110000   Personbiler, 34115200   Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer, 50110000   Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skelbækvej    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : De 5 biler vil blive placeret i Aabenraa og Tinglev
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 509 835,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der vil blive vurderet på følgende: Evalueringsprisen – som indeholder: - Grundpris, ekskl. moms men inkl. evt. registreringsafgift - Garanteret tilbagekøbspris incl. moms og afgifter
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Årlige totalomkostninger (TCO)
Beskrivelse : Der vil blive vurderet på følgende: Service- og vedligeholdelsesaftale Udgift til drivmiddelsforbrug ved blandet kørsel WLPT standard (80/1268/EØF) i forhold til oplyst årlig km forbrug. I forbindelse med eva-lueringen anvendes en fast KW pris på kr. 2,04 Grøn ejerafgift
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet (APV) – ergonomi og funktionalitet
Beskrivelse : Der vil blive vurderet på følgende: Køreegenskaber, komfort, kabinestøj og udsyn Det vægtes positivt i hvor høj grad, at: - Bilen er letløbende, nem at håndtere og præcis i reaktionerne. - Føreren – ved hjælp af gode sædeindstillingsmuligheder - kan opnå en ergonomisk komfortabel siddeposition med optimalt udsyn - Støjniveauet i bilen under kørslen ikke er generende Ind- og udstigningsforhold Det vægtes positivt i hvor høj grad, at: - Bilens frihøjde og størrelsen på bildørens åbning gør det muligt, at komme ind og ud af bilen så ubesværet som muligt Instrumentering Det vægtes positivt i hvor høj grad, at: - Betjening af bilens funktioner og øvrige indstillingsmuligheder er lette og intuitive at benytte, herunder rækkevidde til funktioner uden at føreren skal ændre sin kørerposition for at anvende og justere disse
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 509 835,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bil & Co A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen - Bil & Co A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Miniudbud på 5 EL biler til Børn og Familie - Myndighedsafdelingen - Bil & Co A/S
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 509 835,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 675 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aabenraa Kommune
Registreringsnummer : 29189854
Postadresse : Skelbækvej 2    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Inga Kristensen
E-mail : ikri@aabenraa.dk
Telefon : +45 73767204
Internetadresse : https://www.aabenraa.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Bil & Co A/S
Registreringsnummer : 25166914
Postadresse : Ambolten 5    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Land : Danmark
E-mail : akp@bilogco.dk
Telefon : +45 40304668
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Klagenævnet for Udbud    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 60d20a48-9ab5-4d52-96ea-ae2ba104a26f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/04/2024   11:53:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/04/2024   12:30:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 215665-2024
EUT-S-nummer : 73/2024
Offentliggørelsesdato : 12/04/2024

Send til en kollega

0.047