23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kolding kommune

Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem


Kolding kommune

234562-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
OJ S 78/2024 19/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kolding kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Beskrivelse : Udbud vedrører etablering af et dynamisk indkøbssystem på indkøb af ad hoc buskørsel til Kolding Kommune.
Identifikator for proceduren : 052437fa-aade-4c1e-a98c-d55824384ab9
Tidligere bekendtgørelse : 00133521-2021
Intern identifikator : 107786
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af ad hoc buskørsel gennem dynamisk indkøbssystem
Beskrivelse : Kolding Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem på indkøb af ad hoc buskørsel til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Det dynamiske indkøbssystem omfatter buskørsel af ordregivers ad hoc kørsel, hvor ordregiver ikke på anden vis er aftalebelagt, eller benytter egne busser. Visiteret kørsel af f.eks. specialbørn, handicappede og ældre er ikke omfattet af udbuddet. Fast kørsel til fx idræt og svømning er heller ikke omfattet af udbuddet.
Intern identifikator : 107786
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 710,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SOLVEIG'S TAXI SOLVEIG HENNINGSEN
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 800,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : HLP0021804 Børnegården på koloni d. 29. august
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : VEJLE TURISTTRAFIK ApS
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 300,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2
Titel : HLP0022663- bustransport bestilling - Vester Nebel Skole 5. årgang til Naturfagsmaraton i Munkevænget Hallen 16.4.2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : VEJLE TURISTTRAFIK ApS
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 560,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 3
Titel : HLP0022744 - Lyshøjskolens 8B til Mittelangeln i Tyskland 8.5.24
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : SOLVEIG'S TAXI SOLVEIG HENNINGSEN
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 050,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4
Titel : HLP0022817 - Lyshøjskolens 3B hjem fra Skamlingsbanken 23.4.24
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kolding kommune
Registreringsnummer : 29189897
Postadresse : Akseltorv 1    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Betina Trip Vedelgart
E-mail : beved@kolding.dk
Telefon : +45 79797979
Internetadresse : https://www.kolding.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : SOLVEIG'S TAXI SOLVEIG HENNINGSEN
Registreringsnummer : 18767996
Postadresse : Grønningen 6    
By : Rødding
Postnummer : 6630
Land : Danmark
Telefon : +45 74841668
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : VEJLE TURISTTRAFIK ApS
Registreringsnummer : 35388311
Postadresse : Lundahl Nielsens Vej 4    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Telefon : +45 75859488
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 82be81c2-f272-48b9-8218-a9060777cf54   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/04/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 234562-2024
EUT-S-nummer : 78/2024
Offentliggørelsesdato : 19/04/2024

Send til en kollega

0.063