23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Tønder Kommune

Personbefordring i Tønder Kommune


Tønder Kommune

248572-2024 - Resultater
Danmark – Vejtransport – Personbefordring i Tønder Kommune
OJ S 82/2024 25/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Tønder Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Personbefordring i Tønder Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af lukket skolekørsel, svømmekørsel, aflastning, dagcenterkørsel samt øvrigt visiteret kørsel. Udbuddet er samlet opdelt i 18 delaftaler, og der kan afgives tilbud på èn, flere eller alle delaftaler.
Identifikator for proceduren : e77648cd-611c-4802-80c2-3498fda0e944
Tidligere bekendtgørelse : 32458bb1-a242-42ce-bc2c-82ae9180bef4-01
Intern identifikator : 88.00.00-G01-5-23
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Transportopgaver vil hovedsageligt blive udført indenfor Tønder Kommunegrænse. Dog giver delaftale 1-5 muligheder for aflastningskørsel som ligger udenfor Tønder Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 80 814 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Oplyst Forventet værdi eksklusive moms under afsnit aftalens genstand, er under forudsætning af en kontraktperiode på 4 år.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Personbefordring i Tønder Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af lukket skolekørsel, svømmekørsel, aflastning, dagcenterkørsel samt øvrigt visiteret kørsel. Udbuddet er samlet opdelt i 18 delaftaler, og der kan afgives tilbud på èn, flere eller alle delaftaler.
Intern identifikator : 88.00.00-G01-5-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60120000   Taxikørsel, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Transportopgaver vil hovedsageligt blive udført indenfor Tønder Kommunegrænse. Dog giver delaftale 1-5 muligheder for aflastningskørsel som ligger udenfor Tønder Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges 2 gangen med op til 12 måneders varighed
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 80 814 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Oplyst Forventet værdi eksklusive moms under afsnit aftalens genstand, er under forudsætning af en kontraktperiode på 4 år.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 9
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : kvalitet
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 9
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 9
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 80 814 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1 - Møgeltønder Skole
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 7 680 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1 - Møgeltønder Skole
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3 - Distriktsskolen Løgumkloster, Bredebro Filialskole, Øster Højst Filialskole
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 360 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3 - Distriktsskolen Løgumkloster, Bredebro Filialskole, Øster Højst Fililalskole
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4 - Toftlund Skole - Afd. Høllevang og afd. Nyboder, Børnehaven Mejserne, Agerskov Skole
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 11 520 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 4 - Toftlund Skole - Afd. Høllevang og afd. Nyboder, Børnehaven Mejserne, Agerskov Skole
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 5 - Skærbæk Distriktsskole, Børnehaven Nyskoven
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 11 040 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 5 - Skærbæk Distriktsskole, Børnehaven Nyskoven
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 6 - Distrikt Toftlund til Svømmehallen i Arrild Ferieby
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 592 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 6 - Distrikt Toftlund til Svømmehallen i Arrild Ferieby
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 7 - Distrikt Løgumkloster - til Svømmehaller i Agerskov / Skærbæk og Arrild Ferieby
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 944 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 7 - Distrikt Løgumkloster - til Svømmehaller i Agerskov / Skærbæk og Arrild Ferieby
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : bingo rejser
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 8 - Distrikt Tønder - til Svømmehallen i Tønder
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 008 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 8 - Distrikt Tønder - til Svømmehallen i Tønder
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : bingo rejser
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 9 - Løgumkloster-Ballum ruten
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 830 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 9 - Løgumkloster-Ballum ruten
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : bingo rejser
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 10 - Tønder "Vest" til Tønder Distriktsskole Grundskolen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 10 - Tønder "Vest" til Tønder Distriktsskole Grundskolen
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 11 - Vongshøj, Løgumgaarde
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 460 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 11 - Vongshøj, Løgumgaarde
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 12 - Richtens Plejecenter og Skovbrynet, Tønder
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 520 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 12 - Richtens Plejecenter og Skovbrynet, Tønder
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : delaftale 13 - Digegården, Højer
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 280 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 13 - Digegården, Højer
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 14 - Hjørnegården, Bredebro
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 060 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 14 - Hjørnegården, Bredebro
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 15 - Mosbølparken, Skærbæk
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 590 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 15 - Mosbølparken, Skærbæk
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 16 - Møllevang, Agerskov samt Toftegården, Toftlund
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 120 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 16 - Møllevang, Agerskov samt Toftegården, Toftlund
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 17 - Lindevang, Løgumkloster
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 060 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 17 - Lindevang, Løgumkloster
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
Vinder :
Officielt navn : HB-Care A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 18 - Rehab, Nord og Syd
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 9 750 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 18 - Rehab, Nord og Syd
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 1
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Tønder Kommune
Registreringsnummer : 29189781
Postadresse : Wegners Plads 2    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bram van Leeuwen
E-mail : bvl1@toender.dk
Telefon : +45 30704137
Internetadresse : http://toender.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : HB-Care A/S
Registreringsnummer : 65864010
Postadresse : Krogshøjvej 49    
By : Bagsværd
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 31381865
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : bingo rejser
Registreringsnummer : 31519020
Postadresse : Bosholmvej 1    
By : Bredebro
Postnummer : 6261
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : +45 40351284
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Vojens Taxa Service ApS
Registreringsnummer : 39460033
Postadresse : Fabriksvej 4    
By : Vojens
Postnummer : 6500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : +45 74542870
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e682d4c3-5128-4e4d-b8e2-7e464c4c2435   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/04/2024   10:10:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/04/2024   08:00:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 248572-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.031