23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af rutekørsel af medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland


Region Midtjylland

255648-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vejtransport – Udbud af rutekørsel af medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland
OJ S 85/2024 30/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rutekørsel af medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland
Beskrivelse : Den udbudte kontrakt vedrører Region Midtjyllands indkøb af rutekørsel med Region Midtjyllands medarbejdere inden for Region Midtjyllands område. Rutekørslen er for medarbejdere, der er bosiddende i Aarhus-området, og som arbejder i Psykiatrien i Region Midtjylland. Rutekørslen har til formål at gøre det muligt for specialiserede medarbejdere at anvende deres transporttid til at arbejde, således at pendlertid bliver til arbejdstid. At medarbejderne kan arbejde under kørslen, er dermed en væsentlig del af opgaven. Man har valgt at kalde tiltaget "Psykiatribussen". Kontrakten er en offentlig kontrakt, kontraktstart er d. 01.06.2024 og driftsstarts er d. 01.10.2024.
Identifikator for proceduren : 40df275c-7749-4914-8bfe-2250ac7bd28c
Intern identifikator : 1-23-4-72-38-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede udbudssystem "CTM" fra Mercell. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14 Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Konkurs jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Korruption jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 3.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 5
Svig jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 6
Insolvens jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens §136, nr. 3 og §137, stk. 1, nr. 5
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. Udbudslovens §136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. Udbudslovens §136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rutekørsel af medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland
Beskrivelse : Den udbudte kontrakt vedrører Region Midtjyllands indkøb af rutekørsel med Region Midtjyllands medarbejdere inden for Region Midtjyllands område. Rutekørslen er for medarbejdere, der er bosiddende i Aarhus-området, og som arbejder i Psykiatrien i Region Midtjylland. Rutekørslen har til formål at gøre det muligt for specialiserede medarbejdere at anvende deres transporttid til at arbejde, således at pendlertid bliver til arbejdstid. At medarbejderne kan arbejde under kørslen, er dermed en væsentlig del af opgaven. Man har valgt at kalde tiltaget "Psykiatribussen". Kontrakten er en offentlig kontrakt, kontraktstart er d. 01.06.2024 og driftsstarts er d. 01.10.2024.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 5   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Udbydes hvert 5. år.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 671066-2023
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede udbudssystem "CTM" fra Mercell. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14 Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Vindende tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.6.2: 1. Samlet årsomsætning Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for det seneste disponible regnskabsår er minimum 8.000.000 danske kroner. Dokumentationskrav ifbm. årsomsætning: Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører: • Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: (a) Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring. (b) Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapporter: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse. • Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: (a) Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring, (b) eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører daglig rutekørsel i minimum 6 måneder med en kapacitet på minimum 14 passagerer. Dokumentationskrav for Tilbudsgivers relevante erfaring: Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se det samlede udbudsmateriale, herunder Kontraktbilag 3 Tilbudslisten og Udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 28/05/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 29/05/2024   00:05:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten stiller krav til: - Arbejdsmiljø jf. udkast til Kontrakt pkt. 9.4 - Arbejdsklausul jf. udkast til Kontrakt pkt. 9.3 og Kontraktbilag 7 - Straffeattester jf. udkast til Kontrakt pkt. 9.5 - Socialt ansvar jf. udkast til Kontrakt pkt. 7 og Kontraktbilag 4 - Udfasningsperiode jf. udkast til Kontrakten pkt. 4.4 I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sarah Lüchtemeier
Telefon : +45 40757870
Internetadresse : https://www.rm.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 09551f75-dd5e-45d7-999c-3e2b168169a0   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/04/2024   12:06:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/04/2024   15:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 255648-2024
EUT-S-nummer : 85/2024
Offentliggørelsesdato : 30/04/2024

Send til en kollega

0.062