23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Organtransport i luften


Region Hovedstaden

259014-2024 - Resultater
Danmark – Charterflyvning – Organtransport i luften
OJ S 86/2024 02/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Organtransport i luften
Beskrivelse : Rigshospitalet har en lægefaglig enhed der varetager organtransplantation af hjerte, lunger, lever, nyre og bugspytkirtel. Dette foregår ved bl.a. at transportere et lægehold fra Rigshospitalet til et andet hospital hvor donor befinder sig og tilbage igen indenfor kort tid (ca.6-12 timer). Lægeholdet transporteres på land fra Rigshospitalet til Kastrup lufthavn og flyves herefter til en anden lufthavn, hvorefter de køres til det hospital, hvor organudtagning finder sted eller. Når organet er udtaget, returnerer lægeholdet med organet på tilsvarende vis som udturen. I enkelte tilfælde består opgaven alene i afhentning af et organ. Udbuddet vedrører indkøb af transportydelsen med fly for Rigshospitalet Afdeling for Organkirurgi og Transplantation: Organtransport i luften.
Identifikator for proceduren : f7c79439-ec81-486a-9442-df8aa9073ebe
Tidligere bekendtgørelse : 71c4a4e1-1d14-423d-8690-f596bbb48de6-01
Intern identifikator : 23057004
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60423000   Charterflyvning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : NUTS-kode DK01 Hovedstaden I Region Hovedstaden
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Organtransport i luften
Beskrivelse : Rigshospitalet har en lægefaglig enhed der varetager organtransplantation af hjerte, lunger, lever, nyre og bugspytkirtel. Dette foregår ved bl.a. at transportere et lægehold fra Rigshospitalet til et andet hospital hvor donor befinder sig og tilbage igen indenfor kort tid (ca.6-12 timer). Lægeholdet transporteres på land fra Rigshospitalet til Kastrup lufthavn og flyves herefter til en anden lufthavn, hvorefter de køres til det hospital, hvor organudtagning finder sted eller. Når organet er udtaget, returnerer lægeholdet med organet på tilsvarende vis som udturen. I enkelte tilfælde består opgaven alene i afhentning af et organ. Udbuddet vedrører indkøb af transportydelsen med fly for Rigshospitalet Afdeling for Organkirurgi og Transplantation: Organtransport i luften.
Intern identifikator : 23057004
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60423000   Charterflyvning
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Blegdamsvej 9    
By : København
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : NUTS-kode DK01 Hovedstaden I Region Hovedstaden
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunde kan vælge at gøre brug af option på forlængelse af kontraktperioden på op til 1 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet vurderes på Evalueringssummen over 4 år
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet vurderes på baggrund af besvarelser af Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Organtransport i luften - konkurrencekrav, pkt. 8-10
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 17 472 200,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 17 472 200,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 40 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 17 472 200,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : FlexFlight ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 413406
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700009499
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anna Lazareva
Telefon : +45 38665846
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxxxxxxx
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +4521307931
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : FlexFlight ApS
Registreringsnummer : 27376770
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : 45807060
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 293df57d-c849-4851-9482-ef3e2c87c7de   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 30/04/2024   10:40:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 30/04/2024   11:00:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 259014-2024
EUT-S-nummer : 86/2024
Offentliggørelsesdato : 02/05/2024

Send til en kollega

0.047