23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Randers Kommune

Genudbud af hjemmeplejebiler til Randers Kommune


Randers Kommune

270421-2024 - Resultater
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – Genudbud af hjemmeplejebiler til Randers Kommune
OJ S 89/2024 07/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Randers Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af hjemmeplejebiler til Randers Kommune
Beskrivelse : Operationel leasing af biler til Kommunens hjemmepleje. Kontrakten har en varighed på 4 år. Delaftale 2 og 3.
Identifikator for proceduren : 6bd0df83-b95b-4ab6-a79a-f639d80ed7f2
Tidligere bekendtgørelse : 649790-2023
Tidligere bekendtgørelse : 744360-2023
Intern identifikator : 88.00.00-Ø54-3-24
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 10 af 6. januar 2023), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 6. og opfylder even-tuelle mindstekrav, kan afgive tilbud. Udbudsmaterialet består af: • Udbudsbekendtgørelse • Udbudsbetingelser med udbudsbilag • Kontrakt med bilag Aftale med den vindende tilbudsgiver skal indgås på baggrund af udkastet til kontrakten. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Operationel leasing af biler til Kommunens hjemmepleje. Kontrakten har en varighed på 4 år. Kontraktens omfang er fastsat til: Delaftale 2: 50 stk. Delaftale 3: 35 stk. Delaftale 3 (option): 10 stk.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud af hjemmeplejebiler til Randers Kommune
Beskrivelse : Operationel leasing af biler til Kommunens hjemmepleje. Kontrakten har en varighed på 4 år. Delaftale 2 og 3.
Intern identifikator : 88.00.00-Ø54-3-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Mængde : 95  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Delaftale 3 (option): 10 stk.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Operationel leasing af biler til Kommunens hjemmepleje. Kontrakten har en varighed på 4 år. Kontraktens omfang er fastsat til: Delaftale 2: 50 stk. Delaftale 3: 35 stk. Delaftale 3 (option): 10 stk.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/04/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet pris vurderes på baggrund af priserne, som er angivet af tilbudsgiver i Bilag 2a, 2b eller 2c – Tilbudsliste. Alle Grønne linjer i Tilbudsliste-fanen skal udfyldes. Samme produkt må godt tilbydes mere end én gang på tværs af delaftaler, så længe disse opfylder behovsbeskrivelserne i Kravspecifikati-onen og de øvrige udbudsdokumenter. Alle linjer i bilag 2 skal udfyldes. Hvis en linje ikke er udfyldt korrekt, og ordregiver ikke kan/ser sig i stand til at indhente præciserende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5, vil den blive betragtet som om den ikke er udfyldt, og tilbuddet vil bortfalde. Alle priser skal være i DKK, inkl. alle omkostninger, afgifter, gebyrer, tillæg (herunder miljøtillæg), transport mv. og ekskl. moms. Se i øvrigt kontraktens § 9 Priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 65

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ergonomi
Beskrivelse : Underkriteriet ergonomi vurderes på baggrund af en afprøvningsdag. Det forventes således at tilbudsgiver skal indlevere indkaldte testbiler på konditionsmæssigt tilbudte biler. Testbilerne vil blive vurderet af en faggruppe bestående af brugere, og andet relevant personale. Der vil blive foretaget en samlet skønsmæssig vurdering pr. bil. Ved vurdering af bilerne vil der blive lagt vægt på BFAs vejledning omkring tjenestebiler i hjemmeplejen, herunder; • Ind- og udstigning, herunder indstignings højde og sædehøjde • Førersæde, kabine indretning og indstillingsmuligheder
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet
Beskrivelse : Underkriteriet funktionalitet vil vurderes på baggrund af de oplysninger tilbudsgiver har udfyldt i Bilag 2b eller 2c, fane 3 Funktionsskema. Her har Ordregiver oplistet en række funktioner eller udstyr, som Ordregiver ønsker i de tilbudte biler. Tilbudsgiver skal sætte kryds i de grønne felter ud for den oplistende funktion eller udstyr, som er inkluderet i den tilbudte bils udstyrspakke. Det vil sige, at Tilbudsgiver ved at sætte kryds udfor bakkamera, samtidig oplyser at den tilbudte bil vil blive leveret med et bagkamera uden yderligere merudgift. Hvis ikke en tilbudsgiver ønsker at tilbyde eksempelvis bakkamera, så skal feltet efterlades tomt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Randers Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Randers Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : ikke offentliggjort   DKK
Begrundelseskode : En økonomisk aktørs forretningsmæssige interesser
Begrundelse for offentliggørelse på et senere tidspunkt : Fordi det i henhold til praksis ikke er nødvendigt at offentliggøre prisen, men alene antal.
Dato for offentliggørelse : 25/05/2033
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 206-649790
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Hjemmeplejebiler delaftale 2 og 3
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 28
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi ikke offentliggjort   DKK
Begrundelseskode : En økonomisk aktørs forretningsmæssige interesser
Dato for offentliggørelse : 01/05/2034
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Randers Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189668
Postadresse : Laksetorvet    
By : Randers
Postnummer : 8900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Kronborg Lund
Telefon : 89151134
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 14854738
Postadresse : Aarhusvej 115    
By : Randers
Postnummer : 8960
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jan Kronborg
Telefon : 40199019
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 61a297ab-ce78-4537-b8ba-50fa45d35999   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/05/2024   11:47:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/05/2024   06:24:02 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 270421-2024
EUT-S-nummer : 89/2024
Offentliggørelsesdato : 07/05/2024

Send til en kollega

0.047