23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Midttrafik

66. Udbud - Midttrafik syd og midt


Midttrafik

304845-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – 66. Udbud - Midttrafik syd og midt
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Midttrafik
Den ordregivende enheds aktiviteter : Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 66. Udbud - Midttrafik syd og midt
Beskrivelse : Midttrafiks 66. udbud omfatter driften af lokal- og regionalruter i og omkring Horsens og Hedensted Kommune, den sydlige del af Region Midtjylland samt regionalruter omkring Silkeborg, Viborg og Randers Kommune. Kørslen udbydes i to selvstændige delaftaler.
Identifikator for proceduren : e127fda8-f4de-4097-9a63-24962e18c607
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Pakke 1 - Lokal- og regional kørsel og omkring Horsens og Hedensted Kommuner samt den sydlige del af Region Midtjylland.
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Pakke 2 - Regional kørsel omkring Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Pakke 1 - Midttrafik Syd
Beskrivelse : Pakke 1 omfatter lokal- og regionalruter i og omkring Horsens og Hedensted Kommuner samt den sydlige del af Region Midtjylland. Dette omfatter 71.622 køreplantimer om året med anvendelse af 35 kontraktbusser og 5 reservebusser.
Intern identifikator : Midttrafiks 66. udbud - Pakke 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Pakke 1 - Lokal- og regional kørsel og omkring Horsens og Hedensted Kommuner samt den sydlige del af Region Midtjylland.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 2 år
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 801 101 788,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Midttrafik
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Midttrafik
Organisation, der udfører betalingen : Midttrafik
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Pakke 2 - Midttrafik Midt
Beskrivelse : Pakke 2 omfatter regionalruter omkring Silkeborg, Viborg, Randers. Dette omfatter 45.012 køreplantimer om året med anvendelse af 19 kontraktbusser og 3 reservebusser.
Intern identifikator : Midttrafiks 66. udbud - Pakke 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 2 år
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 501 715 331,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Midttrafik
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Midttrafik
Organisation, der udfører betalingen : Midttrafik
Organisation, der undertegner kontrakten : Midttrafik
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 302 817 119,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GoCollective A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : GoCollective - Pakke 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Midttrafiks 66. udbud - Pakke 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GoCollective A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : GoCollective - Pakke 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Midttrafiks 66. udbud - Pakke 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Midttrafik
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Midttrafik
Registreringsnummer : 29943176
By : Højbjerg
Postnummer : 8270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Signe Borup
Telefon : 87 40 82 79
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GoCollective A/S
Registreringsnummer : 18429101
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 20604496
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b6f8ecd6-f20f-4d75-9293-86ca122117c5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   08:50:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   09:17:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 304845-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.047