23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet


Silkeborg Kommune

308801-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet
OJ S 101/2024 27/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Silkeborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet
Beskrivelse : Udbuddet omhandler visiteret befordring som rutekørsel på skoleområdet. Ordregiver koordinerer kørsel via et kørselskontor og bestiller befordring for de elevgrupper nærværende udbud omfatter; distriktsskoleelever, special- og modtagelsesklasseelever. Kørselskontorets formål er at koordinere befordringen så effektivt som muligt for Ordregiver.
Identifikator for proceduren : f52faf69-dc46-4e88-a6fc-761442a63511
Tidligere bekendtgørelse : 27da6ff9-064b-46ec-8d6d-4a957c76e9f6-01
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter forudgående offentliggørelse af bekendtgørelse efter Udbudsloven. Opgaverne er opdelt i 4 delaftaler. Se nærmere i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udførelsessted er hele Silkeborg Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 92 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 138 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 – Skolekørsel i Silkeborg Kommune
Beskrivelse : Visiteret befordring som rutekørsel med Distriktsskoleelever i hele Silkeborg Kommune.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Visiteret befordring som rutekørsel med Distriktsskoleelever i hele Silkeborg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 225 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Rammeaftalen tildeles de(n) tilbudsgivere, der for hver delaftale tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ’Pris’, jf. tilbudsgivers tilbud i ’bilag 2 – Tilbudsliste’.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 – Specialkørsel Nord
Beskrivelse : Visiteret befordring som rutekørsel vedr. special- og modtagelsesklasseelever med udgangspunkt i den nordlige del af Silkeborg Kommune.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udførelsessted med udgangspunkt i den nordlige del af Silkeborg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 33 750 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Rammeaftalen tildeles de(n) tilbudsgivere, der for hver delaftale tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ’Pris’, jf. tilbudsgivers tilbud i ’bilag 2 – Tilbudsliste’.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 – Specialkørsel Øst
Beskrivelse : Visiteret befordring som rutekørsel vedr. special- og modtagelsesklasseelever med udgangspunkt i den østlige del af Silkeborg Kommune.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udførelsessted med udgangspunkt i den østlige del af Silkeborg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27 725 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 41 587 500,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Rammeaftalen tildeles de(n) tilbudsgivere, der for hver delaftale tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ’Pris’, jf. tilbudsgivers tilbud i ’bilag 2 – Tilbudsliste’.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4 – Specialkørsel Syd
Beskrivelse : Visiteret befordring som rutekørsel vedr. special- og modtagelsesklasseelever med udgangspunkt i den sydlige del af Silkeborg Kommune.
Intern identifikator : 4: Specialkørsel Syd
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udførelsessted med udgangspunkt i den sydlige del af Silkeborg Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 775 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 162 500,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Rammeaftalen tildeles de(n) tilbudsgivere, der for hver delaftale tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ’Pris’, jf. tilbudsgivers tilbud i ’bilag 2 – Tilbudsliste’.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 92 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 138 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 92 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 22 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 15 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Silkebus A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen : 22 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : HB-Care
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 41 590 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 27 725 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Mortens Busser ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 40 162 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 26 775 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : HB-Care
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud på levering af visiteret befordring på skoleområdet
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 4
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : HB-Care
Tilbud :
Officielt navn : HB-Care
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Silkeborg Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 96 41
Postadresse : Søvej 1    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Holm Andreasen
Telefon : 89701648
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : HB-Care
Registreringsnummer : ORG-65864010
Postadresse : Krogshøjvej 49    
By : Bagsværd
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Poulsen
Telefon : 31381865
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0004
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Silkebus A/S
Registreringsnummer : ORG-39683679
Postadresse : Hagemannsvej 21    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kristina Primdahl Hansen
Telefon : 86821466
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mortens Busser ApS
Registreringsnummer : ORG-36735325
Postadresse : Tingstedvej 45    
By : Hjorthede
Postnummer : 8850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Frostholm
Telefon : 23301999
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f637b010-7788-4df9-9ae2-c086f21d027c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/05/2024   09:01:27 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/05/2024   09:12:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 308801-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.047