23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Midttrafik

67. Udbud - Silkeborg Lokalruter


Midttrafik

346659-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – 67. Udbud - Silkeborg Lokalruter
OJ S 113/2024 12/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Midttrafik
Den ordregivende enheds aktiviteter : Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 67. Udbud - Silkeborg Lokalruter
Beskrivelse : Midttrafiks 67. udbud omfatter driften af lokalruter i og omkring Silkeborg Kommune. Kørslen er udbudt i to selvstændige delaftaler, pakke 1 og pakke 2. Der kan afgives kombinationstilbud på Kombination A (Pakke 1 + 2)
Identifikator for proceduren : 73df6af5-be76-48f1-80d9-71765ff2c0c7
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Pakke 1 - Lokalruter i og omkring Silkeborg Kommune
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Pakke 2- Lokalruter i og omkring Kjellerup og Fårvang.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Midttrafiks 67. udbud - Kombination A (Pakke 1 og Pakke 2)
Beskrivelse : Kombination A omfatter tilbud af kombination af pakke 1 + pakke 2. - Pakke 1 indeholdende driften af lokalruter i og omkring Silkeborg Kommune. Dette omfatter ca. 7650 køreplantimer om året 5 kontraktbusser og minimum 1 reservebusser. -Pakke 2 indeholdende driften af lokalruter i og omkring Kjellerup og Fårvang. Dette omfatter ca. 4760 køreplantimer om året med anvendelse af 4 kontraktbusser og minimum 1 reservebusser. Midttrafiks 67. udbud er et udbud med to pakker med sideordnet tilbud, hvor busselskaberne kan afgive tilbud på kørsel for en eller begge pakker med kørsel med fabriksnye laventré elbusser i en 10-årig kontraktperiode eller max 12-årige laventré dieselbusser i en 5-årig kontraktperiode. Tilbuddet på dieselbusser suppleres med optionstilbud på CO2-neutral biodiesel. Hvis der afgives tilbud på Kombination A stilles der kun krav til minimum 1 reservebus.
Intern identifikator : Midttrafiks 67. udbud - Kombination A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Sideordnet tilbud 2 - dieselbusser suppleres med optionstilbud på CO2-neutral biodiesel.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 5   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 år
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Midttrafik
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Midttrafik
Organisation, der udfører betalingen : Midttrafik
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 142 955 199,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Umove A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Midttrafiks 67. udbud -Kombination A
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Midttrafiks 67. udbud - Kombination A
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Umove A/S
Registreringsnummer : ORG-30607651
Postadresse : Farverland 7    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Drasbek Kanstrup
E-mail : mdk@umove.dk
Telefon : +4531970000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Midttrafik
Registreringsnummer : ORG-29943176
Postadresse : Søren Nymarks Vej 3    
By : Højbjerg
Postnummer : 8270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Signe Borup
Telefon : 87 40 82 79
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 55ab3a3c-d739-4d27-b5fb-2e91631fd2f4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/06/2024   13:53:45 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/06/2024   07:27:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 346659-2024
EUT-S-nummer : 113/2024
Offentliggørelsesdato : 12/06/2024

Send til en kollega

0.047