23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

DanPilot - Lodseriet Danmark

Taxikørsel til DanPilot


DanPilot - Lodseriet Danmark

351684-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Taxikørsel til DanPilot
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : DanPilot - Lodseriet Danmark
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Taxikørsel til DanPilot
Beskrivelse : Landsdækkende udbud af Taxikørsel for DanPilot, samt DanPilots virksomheder Belt Pilot og DanPilot Greenland.
Identifikator for proceduren : 955e117a-0dfa-4396-a9ba-4d0b61f4f3c2
Tidligere bekendtgørelse : 226b18d2-affb-4960-ad86-d803d0858dc8-01
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud af rammeaftale med 13 delaftaler. Evalueringskriterie: laveste pris. Rammeaftalen er gældende i 24 måneder fra 19/3-24. Rammeaftalen indeholder forlængelsesoption på 2x12 måneder.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 96 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : De frivillige udelukkelsesgrunde angivet i UBL § 137, stk. 2, stk. 3, stk. 4, stk. 5. og stk. 6 finder anvendelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - København og omegn
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i København og omegn. Ordregiver har i 2023 kørt 3.853 ture og 203.056 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 1, følgende lodsstationer og bådpladser: o Dragør lodsstation og bådplads, Dragør Kommune
Intern identifikator : S2300386-1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 1 000 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoptioner: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Nord Sjælland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i Nord Sjælland. Ordregiver har i 2023 kørt 382 ture og 20.136 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 2, følgende lodsstationer og bådpladser: o Hornbæk lodsstation og bådplads, Helsingør Kommune
Intern identifikator : S2300386-2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 100 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 - Vest & Midt Sjælland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel på Vest og Midt Sjælland. Ordregiver har i 2023 kørt 1133 ture og 115.181 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 2, følgende lodsstationer og bådpladser: o Sjællands Odde lodsstation og bådplads, Odsherred Kommune o Kalundborg lodsstation og bådplads, Kalundborg Kommune
Intern identifikator : S2300386-3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 565 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4 - Syd Sjælland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel på Syd Sjælland. Ordregiver har i 2023 kørt 1.047 ture og 63.518 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 4, følgende lodsstationer og bådpladser: o Korsør lodsstation og bådplads, Slagelse Kommune
Intern identifikator : S2300386-4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 320 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delaftale 5 - Lolland Falster
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel på Lolland og Falster. Ordregiver har i 2023 kørt 1.388 ture og 83.569 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 5, følgende lodsstationer og bådpladser: o Gedser lodsstation og bådplads, Guldborgsund Kommune
Intern identifikator : S2300386-5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 420 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delaftale 6 - Fyn og omegn
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel på Fyn og omegn. Ordregiver har i 2023 kørt 3.843 ture og 167.704 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 6, følgende lodsstationer og bådpladser: o Fredericia lodsstation og bådplads, Fredericia Kommune o Gabet lodsstation og bådplads, Kerteminde Kommune o Spodsbjerg lodsstation og bådplads, Langeland Kommune
Intern identifikator : S2300386-6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 850 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0007
Titel : Delaftale 7 - Syd Jylland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i Syd Jylland. Ordregiver har i 2023 kørt 296 ture og 16.979 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 7, følgende lodsstationer og bådpladser: o Esbjerg lodsstation og bådplads, Esbjerg Kommune o Aabenraa bådplads, Aabenraa Kommune
Intern identifikator : S2300386-7
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 86 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0008
Titel : Delaftale 8 - Bornholm
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel på Bornholm. Ordregiver har i 2023 kørt 6.863 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 8, følgende lodsstationer og bådpladser: o Allinge lodsstation og bådplads, Bornholms Regionskommune o Rønne bådplads, Bornholms Regionskommune
Intern identifikator : S2300386-8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 35 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0009
Titel : Delaftale 9 - Midt og Øst Jylland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i Midt- og Øst Jylland. Ordregiver har i 2023 kørt 180 ture og 16.009 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner.
Intern identifikator : S2300386-9
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 78 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0010
Titel : Delaftale 10 - Århus og omegn
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i Århus og omegn (inkl. Djursland). Ordregiver har i 2023 kørt 1.547 ture og 119.762 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 10, følgende lodsstationer og bådpladser: o Grenaa lodsstation og bådplads, Norddjurs Kommune o Udbyhøj lodsstation og bådplads, Norddjurs Kommune
Intern identifikator : S2300386-10
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 600 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr km
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0011
Titel : Delaftale 11 - Syd for Limfjorden
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel syd for Limfjorden (ekskl. Aalborg) Ordregiver har i 2023 kørt 1.094 ture og 56.585 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 10, følgende lodsstationer og bådpladser: o Randers lodsstation, Randers Kommune
Intern identifikator : S2300386-11
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 250 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0012
Titel : Delaftale 12 - Nord Jylland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i Nord Jylland (inkl. Aalborg) Ordregiver har i 2023 kørt 1.013 ture og 112.866 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner. Ordregiver har i det geografiske område inden for delaftale 12, følgende lodsstationer og bådpladser: o Frederikshavn bådplads, Frederikshavn Kommune o Skagen lodsstation og bådplads, Frederikshavn Kommune
Intern identifikator : S2300386-12
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 500 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoptioner: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0013
Titel : Delaftale 13 - Vest Jylland
Beskrivelse : Delaftalen dækker taxikørsel i Vestjylland. Ordregiver har i 2023 kørt 8 ture og 778 km med start i de af delaftalen indeholdte kommuner.
Intern identifikator : S2300386-13
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Mængde : 10 000   kilometer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Forlængelsesoption: 2 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste tilbudte pris pr. km.
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen : DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 96 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Taxi 4x27 ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0017
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 16 740 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24020127-1
Titel : Delaftale 1
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 16 740 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 25 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dantaxi4x48 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0049
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 800 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24021442-2
Titel : Delaftale 2
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 800 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 4 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : dk-taxi
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0032
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 10 079 600,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24017054-3
Titel : Delaftale 3
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 10 079 600,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 22 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Taxa Syd Kørselskontor
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0049-4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 5 744 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24020127-4
Titel : Delaftale 4
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 5 744 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 12 800 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : dk-taxi
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Taxikørsel til DanPilot
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 7 518 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24017054-5
Titel : Delaftale 5
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 7 518 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 16 800 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Taxa Syd Kørselskontor
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0040
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Værdien af resultatet : 12 325 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24020127-6
Titel : Delaftale 6
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 12 325 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 21 250 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Vojens Taxi Service ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Taxikørsel til DanPilot
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Værdien af resultatet : 1 354 500,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24016997-7
Titel : Delaftale 7
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 354 500,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 440 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0008
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dantaxi4x48 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0049
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Værdien af resultatet : 700 000,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24021442-8
Titel : Delaftale 8
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 700 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 700 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0009
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Taxa Syd Kørselskontor
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0040
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0009
Værdien af resultatet : 1 482 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24020127-9
Titel : Delaftale 9
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 482 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 120 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0010
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dantaxi4x48 A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0049
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0010
Værdien af resultatet : 9 600 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24021442-10
Titel : Delaftale 10
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 9 600 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 14 796 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0011
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : dk-taxi
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0032
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0011
Værdien af resultatet : 4 460 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24017054-11
Titel : Delaftale 11
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 460 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 10 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0012
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Taxi 4x27 ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0017
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0012
Værdien af resultatet : 6 945 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24020127-12
Titel : Delaftale 12
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 6 945 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 12 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0013
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Taxa Syd Kørselskontor
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 24-0040
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0013
Værdien af resultatet : 200 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : D24020127-13
Titel : Delaftale 13
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 200 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 500 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : DanPilot - Lodseriet Danmark
Registreringsnummer : ORG-30071735
Postadresse : Østre Havnevej 2, 5.sal    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Signe Bengtson
E-mail : sib@danpilot.dk
Telefon : 20403195
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Taxa Syd Kørselskontor
Registreringsnummer : ORG-25539028
Postadresse : Ove Gjeddes Vej 16    
By : Odense SØ
Postnummer : 5220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tadzudin Kasami
E-mail : tka@taxasyd.dk
Telefon : 22166470
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004 LOT-0006 LOT-0009 LOT-0013
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Taxi 4x27 ApS
Registreringsnummer : ORG-15197382
Postadresse : Englandsvej 358    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Thomas RB Petersen
Telefon : 27272700
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0012
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Dantaxi4x48 A/S
Registreringsnummer : ORG-39174901
Postadresse : Krogshøjvej 49    
By : Bagsværd
Postnummer : 2880
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Poulsen
Telefon : 31 38 18 65
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0008 LOT-0010
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : dk-taxi
Registreringsnummer : ORG-39318571
Postadresse : Jomfruløkken 9    
By : Randers NØ
Postnummer : 8930
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Niels Sloth
E-mail : ns@dk-taxi.dk
Telefon : 87113030
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003 LOT-0005 LOT-0011
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Vojens Taxi Service ApS
Registreringsnummer : ORG-39460033
Postadresse : Fabriksvej 4    
By : Vojens
Postnummer : 6500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henning Bertelsen Schrøder
Telefon : 74542870
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0007
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8bd3101a-227f-42f8-bedf-2e66fa1bfcaa   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   09:20:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   09:40:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 351684-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.047