23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Holstebro Kommune

Udbud af 93 elbiler til Holstebro Kommune


Holstebro Kommune

403249-2024 - Resultater
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – Udbud af 93 elbiler til Holstebro Kommune
OJ S 130/2024 05/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Holstebro Kommune
E-mail me@holstebro.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af 93 elbiler til Holstebro Kommune
Beskrivelse 93 elbiler til levering uge 44 -2024
Identifikator for proceduren bf75c60d-a165-42f7-bad4-48284720a896
Tidligere bekendtgørelse : 71f9025e-5615-4526-83b2-b92644870666-01
Intern identifikator 2023/6
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Kirkestræde 11    
By   Holstebro
Postnummer   7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 25 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af 93 elbiler til Holstebro Kommune
Beskrivelse : 93 elbiler til levering uge 44 -2024
Intern identifikator : 2023/6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Mængde : 93  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kirkestræde 11    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 25 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Modvirkning af klimaændringer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : APV
Beskrivelse : Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem den samlede pris og APV.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem den samlede pris og APV.
Vægtning (pointantal, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Holstebro Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Holstebro Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Holstebro Kommune
Organisation, der udfører betalingen Holstebro Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 23 750 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Terminalen Århus A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 769649-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 01
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 14/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 28/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere
Officielt navn Dahl Pedersen A/S
Officielt navn Meiniche A/S
Officielt navn Skandinavisk Motor Co. A/S
Officielt navn STS Biler A/S
Officielt navn Tang Biler A/S
Officielt navn Thybo Biler
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 7
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Holstebro Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189927
Postadresse : Kirkestræde 11    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Eliassen
E-mail : me@holstebro.dk
Telefon : 96117044
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Thybo Biler
Registreringsnummer : 72767012
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : kg@thybobiler.dk
Telefon : 96101010
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : STS Biler A/S
Registreringsnummer : 25051394
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 70107080
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Dahl Pedersen A/S
Registreringsnummer : 36988312
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 97422666
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Tang Biler A/S
Registreringsnummer : 20982705
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : ah@tang-as.dk
Telefon : 96105153
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Meiniche A/S
Registreringsnummer : 35672079
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : info@meiniche.dk
Telefon : 97423033
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Skandinavisk Motor Co. A/S
Registreringsnummer : 70515113
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : chgi@smc.dk
Telefon : 24220613
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Terminalen Århus A/S
Registreringsnummer : 26039509
By : Risskov
Postnummer : 8240
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 86177100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 357f087e-4f65-4cbf-8f77-b308d2ddf660   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   08:14:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   08:15:22 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 403249-2024
EUT-S-nummer : 130/2024
Offentliggørelsesdato : 05/07/2024

Send til en kollega

0.047