23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vordingborg Kommune

EU-UDBUD BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE


Vordingborg Kommune

403995-2024 - Resultater
Danmark – Persontransport, ikke rutekørsel – EU-UDBUD BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Vordingborg Kommune
E-mail sj@ikrcg.com
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel EU-UDBUD BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
Beskrivelse Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
Identifikator for proceduren 0dddc08c-54cb-47e8-a987-433949d8e5f0
Tidligere bekendtgørelse : 5eb425cb-a56c-40c9-9c42-328448d9c00d-01
Intern identifikator 123
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger   Vordingborg Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 176 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : EU-UDBUD BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
Beskrivelse : Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
Intern identifikator : 123
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Vordingborg Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/07/2024
Varigheds slutdato 30/06/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten ønskes indgået for perioden 1.7.2024 – 30.6.2028 med option på mulighed for forlængelse i op til 2 x 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 176 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris og kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og pålidelighed
Beskrivelse : Pris og kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Nævnenes hus
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Vordingborg Kommune
Organisation, der udfører betalingen Vordingborg Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten Vordingborg Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 176 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Herning Bilen Specialruter A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Udbud på befordring
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 176 000 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Befordring af visiterede borgere og skolebusruter
Titel Befordring af visiterede borgere og skolebusruter
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 17/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 04/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Vordingborg Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 176 000 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 176 000 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Registreringsnummer : 29 18 96 76
Postadresse : Valdemarsgade 43    
By : Vordingborg
Postnummer : 4760
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steen Jensen
E-mail : sj@ikrcg.com
Telefon : +45 20515657
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nævnenes hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steenjensen.com ApS
Telefon : 20515657
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Herning Bilen Specialruter A/S
Registreringsnummer : 31759358
Postadresse : Rudolfgårdsvej 14    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : John Skov
E-mail : xxx@xxx.xx
Telefon : 51585002
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2e44d7b8-28e8-4c61-8688-34b8a1f230af   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   16:33:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   17:00:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 403995-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.047